parlour Xahar nofs l-nofs l-pachinko tal-karatteristika (perjodu ta 'rkupru jew open-?ajja)

※ li l-a??ar tendenza g?all-industrija kollha dawk li

 

pachinko favoriti Jekk jog??bok irreferi g?all huwa, jista 'jkollhom ukoll nies li taf, biex jikkompetu fil parlor pachinko huwa l-nofs tax-xahar huwa rakkomandat ?afna . Fil-parlour pachinko, i?da inti ma tistax ?a?a li l-avveniment attwali, jekk mqabbla mal-avveniment, g?andu jkun hemm ?afna ?wienet li din il-kwistjoni ?las kbir, b?al avveniment sinjal. Fil

 

, se jkun g?aliex il-?in biex to?ro? tali ?las, ta?dit ta 'jekk iressaqx f'nofs, involuti fil-pjan tan-negozju f'?afna. Pjan ta 'negozju fi parlor pachinko huwa, fil-a??ustamenti tad-dwiefer normali u settings fl-ewwel xahar, a?na mbag?ad se tibda. F'dan i?-?mien, anki fl-nofs ftit, li ??omm l-iffrankar sal-punt li tista 'tkopri l-i?bilan?.

 

jekk, anke b?ala wisq l-i?bilan?, ti?i wkoll ?mien bi??ejjed biex terga fit-tieni nofs jekk il-nofs. G?alhekk, b?ala l-?enb parlour pachinko, log?ba, b?al ?ru? ta '?las kbar huwa medja li huwa l-a?jar negozju kien fa?li li ji?u fin-nofs. Fil-huwa dak li ji?i sal-limitu effettiv tan-negozju, imma hija wkoll il-bidu tax-xahar jiddependi min-na?a, jekk tinkiseb il-mira fl-ewwel xahar, inti tpo??i out dejjem. Peress jum

 

sempli?ement min?abba li mhuwiex li t-tabella kollu g?al tali kwistjoni a??ustament, dan il-punt fil-mo??, jippruvaw li josservaw a?jar l-a??ustament. a??ustament tad-dwiefer fil-?in tal-?rajja, normalment ta 'l-a??ustament se jkun ibba?at. Ejja int li ji?u stabbiliti g?al 12.5 mm dwiefer normali fil-bidu. F'tali ?wienet, jekk ikun hemm lest li jag?ti, sa madwar 13 mm se jid?lu miftu?a. Ta?dit

 

velo?it? rotazzjonali, il-velo?it? rotazzjonali ta 'minuta, 0. Il tvarja darba minn 5 darbiet. Sempli?i differenza wa?da, imma jekk le minn tidwir, g?al kull huwa min?abba mhux ji?ux, jien se jvarjaw bil-kbir ?arsa lejn l-ammont totali ta 'flus ta' investiment. Stand lil hinn minn dan b?ala linja tal-fruntiera wkoll, li to?ro? hija I tfisser li fil nofs tax-xahar. Imbag?ad, nofs fid-dinja pre?edenti tas-salarju tieg?ek, "s-?in biex to?ro? ukoll mill-lott ta 'dawk li ja?sbu li tixtieq li jirba?. Jekk il-ma??en inti qed tu?a sett ta '

 

Horukon, naturalment, tista' ssir sett ?elwa ta Horukon.
Il
pachinko parlour tal-pjan tan-negozju, ukoll kien involut ?irkostanzi bosom kbar ta 'tali kul?add. U b?al dawn, ?afna mill-g?ajnejn g?an tal-nofs huwa fejn inti tixtieq li tiftakar ukoll li huwa mhux biss avveniment. Fil-jum tal-avveniment huwa ta 'kors jimmiraw g?ajnejn, i?da spe?jalment fil-ka? jekk l-avveniment kien Dud, allura, ftit jiem huwa l-g?ajnejn AIM ?ejda.

 

Ir-ra?uni hija sempli?i ?afna, sabiex jridu jitqieg?du ma 'l-imma?ini li wasal lill-klijenti lejn it-tieni nofs tax-xahar, min?abba li hemm il-?tie?a li jkun hawn. Zendai anke kif huwa impossibbli, b?all-mudell billboard, inti dwiefer u settings huma f'?afna ka?ijiet ftit jiem differita. Fil-ka? ta 'l-g?ada, e??, u mudelli popolari b?al dawn, il-mudelli li huma ur?enti Min?abba l-g?olja li possibbilt?, ner?a' ng?id li fa?li biex tinftiehem a?jar g?ajnejn AIM.

 

fi ?wienet pachinko li huma ser ka?wali jilag?bu, dan il-mod a?na negozju tikkunsidra l-fluss ta 'xahar. Il-?lieda kontra bil-g?aqal hemm g?all-vanta?? tal-fatt, li huwa importanti li a?na jg?ollu l-probabbilt? ta 'reb?. Li huwa l-imma?ni sabiex jridu jitqieg?du ma ', min?abba li hemm b?onn li ji?u hawn. Zendai anke kif huwa impossibbli, b?all-mudell billboard, inti dwiefer u settings huma f'?afna ka?ijiet ftit jiem differita. Fil-ka? ta 'l-g?ada, e??, u mudelli popolari b?al dawn, il-mudelli li huma ur?enti Min?abba l-g?olja li possibbilt?, ner?a' ng?id li fa?li biex tinftiehem a?jar g?ajnejn AIM.

 

fi ?wienet pachinko li huma ser ka?wali jilag?bu, dan il-mod a?na negozju tikkunsidra l-fluss ta 'xahar. Il-?lieda kontra bil-g?aqal hemm g?all-vanta?? tal-fatt, li huwa importanti li a?na jg?ollu l-probabbilt? ta 'reb?. Li huwa l-imma?ni sabiex jridu jitqieg?du ma ', min?abba li hemm b?onn li ji?u hawn. Zendai anke kif huwa impossibbli, b?all-mudell billboard, inti dwiefer u settings huma f'?afna ka?ijiet ftit jiem differita. Fil-ka? ta 'l-g?ada, e??, u mudelli popolari b?al dawn, il-mudelli li huma ur?enti Min?abba l-g?olja li possibbilt?, ner?a' ng?id li fa?li biex tinftiehem a?jar g?ajnejn AIM.

 

fi ?wienet pachinko li huma ser ka?wali jilag?bu, dan il-mod a?na negozju tikkunsidra l-fluss ta 'xahar. Il-?lieda kontra bil-g?aqal hemm g?all-vanta?? tal-fatt, li huwa importanti li a?na jg?ollu l-probabbilt? ta 'reb?.