I??ekkja l-karatteristika vizzju ta 'parlour pachinko [Rom Operazzjonijiet mew?]

Hits kienet, hija wavers bejn tama u bi?a 'u ma hit kif ukoll, na?seb li huwa pachinko ta' divertiment reali. Madankollu, meta l-hit tkun, g?al xi affarijiet li jikkomunika Chang, meta inti ma hit mhux hit fil-livelli kollha, jista 'jkun xi nies li ?adthom ?asbu ikun g?aliex. Fil

 

, u ma hit hit, ta?dit ta 'fejn u kif huma determinati, li wa?da wa?da tal-magna pachinko, inti parti minn ROM li jkun installat. ROM u g?andha jackpot lotterija, il-magna tal-programm jew parti li tikkonferma l-hit, huwa misduda. Hija li l-magna pachinko tal-qalb. Jekk e?empju

 

g?alfejn ng?idu, lotterija jackpot pachinko huwa b?al roulette, rotazzjoni wa?da madwar roulette wie?ed, ipprova li wie?ed jimma?ina li kull jikkonfermaw jekk jitqieg?ed fis jackpot. Huwa, na?seb fa?li biex jinftiehem jikkunsidraw li twettqu fil-ROM. ROM regolari huwa, il-probabbilt? ta 'qbid hit kbir se jkun l-hit probabbilt? kbira tal-magna pachinko.

 

dak li hu mag?ruf b?ala l-ROM dahar hija, Uchikata b?al dik tkun ?iet de?i?a, kellu ji?i mnaqqas il kull fa?li, jg?id li ROM illegali. Madankollu, fil-ma??oranza tal-parlour pachinko, hekk a?na joperaw jibqa ROM regolari li waslu ming?and il-fabbrikant, i?da din id-darba, nixtieq li t?ares lejn il-qari tal-vizzju ROM regolari.

 

ROM regolari, a?na ser jimxu lejn il-probabbilt? jackpot triq. Jekk wa?da mill-probabbilt? ta '340 minuti, laqat il-?urnata, tirrepeti l-jum inti ma hit, inti affarijiet biex jippruvaw jikkonver?u qrib il-probabbilt?. Fl-e?empju, jekk ma jkunx hemm ftit jiem kull, min?abba li tentattivi biex jimxu lejn il-triq probabbilt?, u barra mill-ewwel. Dan huwa dak li huwa qal li tkun l-mew?a tal-jackpot, huwa min?abba li li f'daqqa ?las hija jew tfig?. U barra

 

, ripetuta jew le barra, huwa dwar madwar xahar, inti qal li jikkonver?u mal-probabbilt? jackpot triq. Biex taqra l-mew?a tax-xahar huwa, huwa li Aqra l-vizzju ta 'ROM regolari. Ag??el il-mudell li tkun inkwetat dwar, permezz tal-parlour pachinko kuljum, ma to?ro? l-jum kien segwit minn ?afna jiem, sa liema livell l-frattemp ta 'attitudni, jew madwar dak i?-?mien huwa biex tistira out ballun ?are?, A?na se jie?du ugwali tad-data.

 

, u tkompli ftit xhur, mew?a tat-tabella, il-li?i hekk imsej?a minnkom se tara. Fi ?mien debitu tal-mew?a, jekk l-investiment, dan ifisser li rebbie?a persenta?? x'aktarx ji?died. Fil-pachinko, ma jkollhom qasma magna ba?iku. Tniedi l-ballun huwa min?abba jfissirx li inti tirba? 100%. Madankollu, fi parlor pachinko, tqieg?ed b'rata ta 'prezz tad-d?ul u l-?las, id-data li l-qasma magna se to?ro? b?ala valur numeriku huwa kalkolat awtomatikament kuljum.

 

llum, dak mija ?are? minnu, jekk in-negozju huwa lest, I know immedjatament. Fil parlors pachinko

 

, li hija lesta li tag?mel il-magna, se titressaq quddiem sa ?ertu punt mwettqa fir-ras tieg?i. Pjuttost, inti pa?enzja u lanqas te?tie? poteri ta 'osservazzjoni, i?da lanqas ma jfissirx hemm garanzija li ?gur barra. Xejn ming?ajr ?sieb, minn tkompli bl-addo?? barra, na?seb li a?jar li jemmnu fil-punt li rebbie?a ?idiet per?entwali. ROM huwa, min?abba li tinsab fl-magna pachinko mejda, jekk inti interessat, jekk jog??bok er?a li jikkontesta.
filwaqt tara permezz-vizzju ta '
Horukon, inti g?andek tkun kapa?i li ti?bed l-reb?a bi probabbilt? g?olja li jsiru kapa?i li jaqra anke l-mew?iet ta ROM flimkien. Hija ma. Xejn ming?ajr ?sieb, minn tkompli bl-addo?? barra, na?seb li a?jar li jemmnu fil-punt li rebbie?a ?idiet per?entwali. ROM huwa, min?abba li tinsab fl-magna pachinko mejda, jekk inti interessat, jekk jog??bok er?a li jikkontesta.
filwaqt tara permezz-vizzju ta '
Horukon, inti g?andek tkun kapa?i li ti?bed l-reb?a bi probabbilt? g?olja li jsiru kapa?i li jaqra anke l-mew?iet ta ROM flimkien. Hija ma. Xejn ming?ajr ?sieb, minn tkompli bl-addo?? barra, na?seb li a?jar li jemmnu fil-punt li rebbie?a ?idiet per?entwali. ROM huwa, min?abba li tinsab fl-magna pachinko mejda, jekk inti interessat, jekk jog??bok er?a li jikkontesta.
filwaqt tara permezz-vizzju ta '
Horukon, inti g?andek tkun kapa?i li ti?bed l-reb?a bi probabbilt? g?olja li jsiru kapa?i li jaqra anke l-mew?iet ta ROM flimkien.