A??ar tax-xahar, tardiva tal-parlour pachinko tal-karatteristika (perjodu ta 'rkupru jew open-?ajja)

※ hija biss l-a??ar ta '

 

salotti pachinko Jekk jog??bok irreferi g?all b?ala xejra g?all-industrija kollha, na?seb xi nies li ?adthom jinstemg?u l-rumors li mhux se out. Fil-fatt, li d-dritt. It-tmiem tal-parlour pachinko hija, fil-ma??oranza tal-?wienet, jekk jog??bok ja?sbu li l-perjodu ta 'rkupru. Lejn l-pjan tan-negozju ?ara, hija g?amlet l-?in ta 'l-a??ustament finali. (Huwa jekk na?a flip li, jekk inti ma tag?mel ?afna mill rilaxx ballun biex dan i?-?mien, hemm ukoll ka? li ji?u mnaqqsa.) _ X000D_ b?al per e?empju spejje? ta 'sostituzzjoni u ta' reklamar
Xintai li l-avveniment mi?muma hija, b?ala spejje? mill-bidu tax-xahar l-ammont ?ie determinat. sostituzzjoni

 

Xintai huwa wkoll responsabbli g?at-tmiem tax-xahar, l-ispejje? billi se?? fil-bidu tax-xahar, huwa dak l-ammont se jid?lu inevitabbilment irkupru ikun me?tie?. Jekk inti tmur skond il-pjan, jien ma anki ?tie?a li ji?u daqstant rkuprati sa?ansitra jispi??aw tax-xahar, l-affarijiet li pachinko hija xi ?a?a anke b?al log?ob li huwa miftu?. Filwaqt li jaraw id-data

 

, il-pjattaforma tal-?las tal-fluss u l-manifatturi ta 'karatteristi?i, fl-a??ar, flimkien mal-esperjenza tag?hom stess, e??, laqat il-musmar, g?aliex a?na se jiddeterminaw is-sett, naturalment, fuq il-g?arrieda jew marret, il-fatt li or've me?uda hija ta '?afna drabi fid-dinja.

 

Fil G?alhekk parlour pachinko, g?all-a??ustament finali tal-profitt operattiv, minn madwar id-20 ta 'kull xahar, bdew jissikkaw l-dwiefer, jew tnaqqis tal-iffissar tal-Horukon, jid?ol l-irkupru tas-sistema. Ta?dit ta 'g?aliex dan i?-?mien, huwa l-25 ta' kull xahar fil-pubbliku ?enerali, se jkun Payday tieg?ek. Jekk ikun hemm salarju, jekk mhux l-klijenti lili chase-reb?a mis-soltu. Aktar milli fil-bidu tax-xahar jew nofs, huwa li aktarx lili ma l-flus kontanti.

 

Barra minn hekk, il-fatt li lili tmur huwa daqsxejn ?afna mis-soltu, anke jekk il-kundizzjonijiet stretti ta 'l-dwiefer u settings, il-bejg? huma a??ornati, se jkun kapa?i ji??eneraw il-qlig? gross. Ftit jiem tal-?urnata 25 wisq g?all-Sala, il-bejg? ming?ajr profitt gross wkoll ma?ru?a wkoll tmexxi qajjem ukoll, isir l-fatt li matul il-jaqilg?u wkoll l-aktar fi ?mien xahar.
liema punt
Il-fatt li la l-irkupru tal-?in, hekk jaqg?u involuti fil-dewmien mill-pjan ta 'negozju ta' kull ma??en, ma jg?idux kategoriku, meta inti ?adt dewmien kbir wara mill-pjan profitt gross, l-irkupru wkoll ta 'wisa', inti ser ta?-?ieda kors.

 

-a??ar tax-xahar, l-a??ustamenti dwiefer u settings kif ukoll, Jekk inti tistenna twil wisq u naqset sa?ansitra ?urnata wa?da, huwa grossa triq g?an ta 'profitt ma jibqg?ux ikunu kkunsidrati b'mod s?i?. Fil ?afna bl-pjan operattiv tat-parlour pachinko huwa fid-dinja li huwa l-bejg?, kemm sett g?ali ta 'profitt gross.

 

-istess a??ustament tad-dwiefer, ifisser ukoll li tpo??i s-sett, meta mqabbla mal-bidu tax-xahar jew nofs, huwa l-wisa 'tal-g?arrieda isir a??ar i?g?ar tax-xahar li ji?i permess. Anki ftit, sabiex irkuprat b'mod affidabbli, huwa li wie?ed jipprova nuqqas ming?ajr a??ustament biss, inti sitwazzjoni psikolo?ika tat-tmiem tal-?enb mani?ment.

 

biss min?abba, li ssir l-kollha stand fl-istess sitwazzjoni, huwa irra?onevoli g?al ?mien. L-a??ustament severa huwa biss ton wie?ed ftit tal-?las huwa wisq tajbin. Tabella li hi a??ustament normali dwiefer u Horukon ukoll issettjat, hemm multa. Barra minn hekk, slots, e??, li tkun ukoll bidla fa?ilment jistabbilixxu minn a??ustament imsiemer, li jag?milha fa?li li jkun mistenni tal-ballun barra meta mqabbla mal-pachinko.

 

-a??ar tal-islott, meta mqabbla mal-pachinko, fil-log?ba, inti ma tikseb l-g?ajnuna tieg?ek i?da qal li jkun sitwazzjoni ta '?vanta??. It-tmiem tax-xahar li ma tinsa l-fatt li huwa l-perjodu ta 'rkupru, biex je?amina l-pedestall g?an, huwa a?jar li jilag?bu ming?ajr wisq tmur hit wisq. Huwa l-wisa 'tal-g?arrieda isir a??ar i?g?ar tax-xahar li jkun. Anki ftit, sabiex irkuprat b'mod affidabbli, huwa li wie?ed jipprova nuqqas ming?ajr a??ustament biss, inti sitwazzjoni psikolo?ika tat-tmiem tal-?enb mani?ment.

 

biss min?abba, li ssir l-kollha stand fl-istess sitwazzjoni, huwa irra?onevoli g?al ?mien. L-a??ustament severa huwa biss ton wie?ed ftit tal-?las huwa wisq tajbin. Tabella li hi a??ustament normali dwiefer u Horukon ukoll issettjat, hemm multa. Barra minn hekk, slots, e??, li tkun ukoll bidla fa?ilment jistabbilixxu minn a??ustament imsiemer, li jag?milha fa?li li jkun mistenni tal-ballun barra meta mqabbla mal-pachinko.

 

-a??ar tal-islott, meta mqabbla mal-pachinko, fil-log?ba, inti ma tikseb l-g?ajnuna tieg?ek i?da qal li jkun sitwazzjoni ta '?vanta??. It-tmiem tax-xahar li ma tinsa l-fatt li huwa l-perjodu ta 'rkupru, biex je?amina l-pedestall g?an, huwa a?jar li jilag?bu ming?ajr wisq tmur hit wisq. Huwa l-wisa 'tal-g?arrieda isir a??ar i?g?ar tax-xahar li jkun. Anki ftit, sabiex irkuprat b'mod affidabbli, huwa li wie?ed jipprova nuqqas ming?ajr a??ustament biss, inti sitwazzjoni psikolo?ika tat-tmiem tal-?enb mani?ment.

 

biss min?abba, li ssir l-kollha stand fl-istess sitwazzjoni, huwa irra?onevoli g?al ?mien. L-a??ustament severa huwa biss ton wie?ed ftit tal-?las huwa wisq tajbin. Tabella li hi a??ustament normali dwiefer u Horukon ukoll issettjat, hemm multa. Barra minn hekk, slots, e??, li tkun ukoll bidla fa?ilment jistabbilixxu minn a??ustament imsiemer, li jag?milha fa?li li jkun mistenni tal-ballun barra meta mqabbla mal-pachinko.

 

-a??ar tal-islott, meta mqabbla mal-pachinko, fil-log?ba, inti ma tikseb l-g?ajnuna tieg?ek i?da qal li jkun sitwazzjoni ta '?vanta??. It-tmiem tax-xahar li ma tinsa l-fatt li huwa l-perjodu ta 'rkupru, biex je?amina l-pedestall g?an, huwa a?jar li jilag?bu ming?ajr wisq tmur hit wisq.