Vanta??i u ?vanta??i li jimmiraw mudell minuri fi ?wienet pachinko

Anki pachinko salotti li jmorru minnkom, na?seb li hemm dejjem ikun wisq tajbin ma mudell minuri ta 'operazzjoni. B'mod partikolari, jew li tqieg?det lejn il-?anut fil-dahar, in-numru huwa ftit mudelli huwa hekk. B?ala klijent, hte i?da minuri huwa mudell, i?da hemm naturalment ukoll ?vanta??i, hemm ukoll benefi??ji. Allura, f'termini ta 'immirar-mudell minuri, il-benefi??ji u l-i?vanta??i, a?na se t?ares lejn liema affarijiet li.

 

ewwel b?ala ?vanta??, min?abba li l-informazzjoni mudell huwa inqas, huwa li din il-produzzjoni u ma tara attwalment hit ma jkunx mag?ruf. Barra minn hekk, l-operazzjoni huwa improbabbli li l-konver?enza ta 'probabbilt? ta' baxxa, jista diffi?li li ti?i evalwata l-mew?a ta 'ROM.

 

mudelli ?g?ar, b'mod konsiderevoli jew le popolari, in-numru ta 'mudelli qodma li g?addew matul i?-?mien mill-bejg?. G?al dak il-g?an, a?na mudell informazzjoni b?all-produzzjoni jew istand ta 'informazzjoni bilan? isir estremament ?g?ir. Fil-ta?dit ta 'kif tin?abar l-informazzjoni tag?mel, se jintilef biss jikkonferma attwalment milquta innifsek.

 

biss hit ftit, min?abba I do not know ?afna, ser ikollok b?onn ta 'ri?oluzzjoni ta' xi grad ta 'investiment. L-investiment inizjali tal-informazzjoni mi?bura, huwa l-fatt li g?andhom ji?u kkunsidrati. Barra minn hekk, il-dejjem stat fejn ma jkunx hemm tmexxija huwa kkaratterizzat minn mudell minuri. Il-fatt li l-operazzjoni mhux, per-mew? tajba u mew? ??iena x'aktarx jista?na, fil-mument tal-mew? ?a?ina, se jie?u ?-?mien g?all-konver?enza ta 'sa Jackpot probabbilt?.

 

li jaqbdu l-mudell minuri, jekk il ti?died il-probabbilt? ta 'reb?, l-investiment u x-xog?ol tal-?bir ta' informazzjoni, ukoll ser ikollok b?onn l-g?arfien biex taqra l-mew?.

 

Fiha huwa benefi??ju g?all-kuntrarju, l-operazzjoni hija tant u li t-tendenza li tolqot l-pjattaforma bil-g?an le, g?aliex il-persuna l-o?ra ma tkunx pjuttost laqat, jekk persuna li tista 'tinvesti fit sa ?ertu punt awtofinanzjament, qari mew?a ta' kull huwa fa?li li. Dejjem ta?dem hija mudelli minuri dg?ajfa, l-og?la probabbilt? li l-log?ob titwettaq g?al madwar.

 

fil-ka?, b?al inti qed tie?u l-informazzjoni li tiffoka fuq wa?da, min?abba li huwa wkoll mhux wisq li tolqot persuna o?ra, kull Mew? u l-istand tal-?in konver?enza ta qed isir aktar fa?li biex tara permezz. Come laqat fil-perjodu ta 'dan ?afna ?eneralment, b?all-probabbilt? hija g?olja, il-fatt li l-perijodu ta' kull e?fef biex jinqraw, inti benefi??ji massimi.

 

Ukoll, tali mudelli minuri, se jkun ukoll ?afna affarijiet li g?andhom jintu?aw b?ala mudell avveniment. Madankollu, peress li f'?afna ka?ijiet l-uniku j?idu l-operazzjoni, jekk jog??bok t?ares lejn il-dwiefer. ?afna passat ?mien ?img?a ta 'data, jekk ikun hemm mod sabiex tkun taf l-informazzjoni ?las, ma dan ikun a?jar biex ti?gura.