fa?i ?enerali tal-parlors pachinko irkupru, karatteristika ara permezz tal-mod

※ wkoll a??ar

 

pachinko parlour Jekk jog??bok jirreferu g?alih b?ala l-tendenza ta 'l-industrija kollha min?abba li hija kumpannija kummer?jali g?andu jkun ta' profitt kuljum. Jekk ta?seb hekk, imma huwa t-traduzzjoni tista 'tara wkoll li kull perjodu ta' rkupru jum, fosthom, il-jum huwa li b'anti?ipazzjoni ta 'profitti kbar mis-soltu, se jkun veru tad-data ?bir msemmija fl-parlour pachinko. F'tali jum ?bir, sabiex ma jkun hemm telf kbir, ejja n?arsu lejn kif ji?u identifikati li r-rieda kieku jum ?ie rkuprat.

 

wkoll li parlor pachinko biex jattendu l-kul?add, na?seb li hemm ?gur jum veru. parlour pachinko tad-data ?bir, ?wienet tidher ?afna li bejn wie?ed u ie?or it-tieni nofs tax-xahar. Dan se jvarjaw skond il-?in tal-?wienet ta 'avvenimenti u sostituzzjoni Xintai. Il Kif tidentifika ftit jiem wara tali perijodu ta 'rkupru, inti xorta se a??ustament tad-dwiefer. Linji transkonfinali

 

, b?all jinterrompu l-, i?da huwa karatteristika ta 'perjodu severa rkupru ta' a??ustament tad-dwiefer, hemm parti li nixtieq li ??omm t?ares lejn ie?or. Huwa, jekk il-?las huwa immedjatament eliminata, huwa li jew le. Fit-termini pachinko li l ?las, imsejja? il-TY. Il-qtug? tal-TY, li jwettaq a??ustament dwiefer minbarra l-bidu, u Chirase pussess tal-ballun huwa mod biex jitnaqqas il-proporzjon li jid?lu fil-bidu u l-attakkant.

 

Ukoll, jekk Re Chirase pussess tal-ballun wkoll g?all-ag?ar l-ballun wara l-jackpot, I ballun e?att tisparixxi immedjatament. Fil-fa?i ta 'rkupru tal-parlour pachinko, din saret pedestall ?afna ta' tali a??ustament tad-dwiefer. Biex issir distinzjoni bejn l-dwiefer, i?da pjuttost diffi?li, il-mudell Toka ikun imdawwar ?afna drabi, jekk l-opinjoni li l-ballun ikun immedjatament eliminati, inti tista a?jar madwar Jekk inti familjari play pachinko. Peress li inti jg?idu li l-karatteristi?i jse??u a??ustament tad-dwiefer tal-perjodu ta 'rkupru, jekk jog??bok ftakar mezzi kollha. Fil-ka? ta '

 

Hanemono, trid tkun partikolarment ittrattati g?ajnejk fuq dawn il-punti. Barra minn hekk, fil-ka? ta 'b?al makna CR, g?alhekk hemm ukoll possibbilt? li l-a??ustament fil-mod ta Horukon, madwar ikun tajjeb ukoll li j?ommu anki fil-kantuniera tar-ras. weekends

 

u festi pubbli?i, pachinko minnkom ma?suda wkoll kif tafu Il-ma??en se jkun ?afna. Dan huwa spe?jalment, b?all-im?a?en istazzjon u ?wienet li trendi, inti spiss tendenza li ja??nu l-klijent huwa anke il-?img?a. B?al ?wienet suburbani, fil-ma??en li mhumiex mistennija li jimxu fuq ?img?a, reverse biex tqieg?ed wa?da mill-Sibtijiet u ?dud, hemm jew ukoll ?wienet li jwettqu n-negozju, b?al dik mi?bura.

 

U, li ji?u rkuprati data fi kwalunkwe parlors pachinko, hemm jum li tkun ?iet iffissata. Huwa, Xintai kantuniera mill matul il-vaganzi ?img?a Golden u ftu? mill-?did sakemm l-li jmiss re?entement rinnovata wkoll, i?da sa l-a??ar tax-xahar mill-25 ta 'kull xahar wisq. Sakemm fil-25 ta 'kull xahar vaganzi konsekuttivi, peress mistenni ross anki dehru mal-bejg? ta' profitt gross g?oli, dejjem se irkuprat fil-?enb parlour pachinko.

 

Barra minn hekk, dawk li kienu interessati fil-rivisti, e?? wkoll Xintai hija, sabiex inti play mill tieg?ek stess, ikollok ebda b?onn li tqieg?ed. kont makkinarju g?ndu jin?abar, se ji?i rkuprat stand log?ba inevitabbli. Xintai huwa la laqat fl-ewwel jum Xintai, huwa li hemm probabbilt? li l-kwistjonijiet a?jar g?all-istrajk fi ?mien meta kalma ftit. U g?arfien l pachinko parlour

 

tad-data ?bir, jekk jog??bok oqg?od attent li ma 'investiment ?ela. Madankollu, jekk id-data ?bir jew le, biss rajna, min?abba I do not know ?afna, se to?ro? je?tie? li tolqot assolutament. Sabiex jiddispensaw b'minimu ta 'investiment, il-?wienet tas-sitwazzjoni u dwiefer Idealment, saret irid jara anki ftit. Allura inti play, et al., Huwa m'g?andu l-ebda ?tie?a biex titfi. kont makkinarju g?ndu jin?abar, se ji?i rkuprat stand log?ba inevitabbli. Xintai huwa la laqat fl-ewwel jum Xintai, huwa li hemm probabbilt? li l-kwistjonijiet a?jar g?all-istrajk fi ?mien meta kalma ftit. U g?arfien l pachinko parlour

 

tad-data ?bir, jekk jog??bok oqg?od attent li ma 'investiment ?ela. Madankollu, jekk id-data ?bir jew le, biss rajna, min?abba I do not know ?afna, se to?ro? je?tie? li tolqot assolutament. Sabiex jiddispensaw b'minimu ta 'investiment, il-?wienet tas-sitwazzjoni u dwiefer Idealment, saret irid jara anki ftit. Allura inti play, et al., Huwa m'g?andu l-ebda ?tie?a biex titfi. kont makkinarju g?ndu jin?abar, se ji?i rkuprat stand log?ba inevitabbli. Xintai huwa la laqat fl-ewwel jum Xintai, huwa li hemm probabbilt? li l-kwistjonijiet a?jar g?all-istrajk fi ?mien meta kalma ftit. U g?arfien l pachinko parlour

 

tad-data ?bir, jekk jog??bok oqg?od attent li ma 'investiment ?ela. Madankollu, jekk id-data ?bir jew le, biss rajna, min?abba I do not know ?afna, se to?ro? je?tie? li tolqot assolutament. Sabiex jiddispensaw b'minimu ta 'investiment, il-?wienet tas-sitwazzjoni u dwiefer Idealment, saret irid jara anki ftit.