Давуу болон сул талууд pachinko зочдын нь янз б?рийн булан зорилготой

С??лийн жил??дэд бид янз б?рийн булан суулгах pachinko кафений нь тоо нэмэгдэж байна. дэргэд Ер нь, бид байгуулсан тал нь ижил загварын хэд хэдэн нэгж, янз б?рийн буланд, м?н дээр нь шал ??р загвар Техникийн тодорхойлолт нэг нэгээр нь тогтоосон байна. Нэгэнт алдартай ийм алдартай ямар ч ?йл ажиллагаа нь з??гч биш таван ч шалтгаанаар, зургаан суулгасан байх тавьж хангалттай загвар, тэнд байсан, ямар ч болсон боловч устгах хэвээр тоглохыг х?сч байна харилцагч та сонголт ?гч байгаа загвар, эсвэл з?вх?н ц??н хэдэн нэгжийг ?лдээх эрхтэй энэ нь янз б?рийн булан байдаг, эсвэл ашиглаж х?снэгтийг нэвтр??лэх дурсахуйгаар тоглож байлаа.

 

онд ийм олон янзын булангийн, зорилготой, бид ямар з?йлийг нь харж болно ашиг болон сул тал юм. б?х

 

Нэгд?гээрт, энэ нь ашигтай, гэхдээ энэ нь hyenas хялбар байдаг юм булангуудыг олон тоглож байгаа учраас сайн сонголт цэг, pachinko загвар нь т?р?л б?рийн мэдэхг?й байна. ??нээс гадна, сайхан хумсны тохируулга байх хандлагатай байдаг, энэ нь гайхалтай тоглож байна.

 

Янз б?рийн булан, Dejihane нь ?нд?р бодисоор машин х?ртэл тэнд техникийн загвар нь олон янзын байдаг. ?мн? нь ч, Dejihane олон суулгасан байсан, сайн ?с?лт ?нд?р бодисоор машин одоо ч бас байна. Янз б?рийн булангийн, тийм болохоор бас гэнэт, сайн эргэж зорилго нь н?д байсан болно, Hanemono машин, Hanemono Янз б?рийн буланд суурилуулсан байна хит х?м??ст зориулсан бусад загваруудад ил?? сайхан хадаас тохируулга байх хандлагатай байна.

 

болон янз б?рийн булан, бас шинэ тоглогчийн хумсны зураач д?нг?ж эхлэх хумсны тохируулга эрхэлсэн нь pachinko бусадтай хамтран, та гэнэтийн эрдэнэсийн х?снэгтийг олж болох тийм хэвийн хумсны тохируулга ахмад хадаас сувилагч нар ажил хаях ил?? б?дгэр??лдэг байдаг юм одоо ч гэсэн Hanemono т?в тухай алхах х?м??с зорилго нь н?д юм.

 

??нээс гадна, т?р?л б?рийн буланд нь тоглож х?м??ст бид олон х?м??с хэтэрхий их pachinko мэдэхг?й байна байна. Саяхан

 

онд ??нийг маш буюу ийм хожимдол нь магадлал ??рчл?лт гэх мэт т?в?гтэй чиг ??ргийг та эсвэл би нуух агуулагдаж гэж мэдэгдэлг?йгээр зогсов. хувцас, тухайлбал ширээн дээр байгаа нь маш магадлал байна ?нд?р юм, та янз б?рийн булан.

 

болон сул талуудыг зэрэг х?рч, тус б?р загвар г?йцэтгэл юм, тийм дурсагдахг?й Dejihane маш олон байдаг, энэ нь тоглоом байж болох загварыг их з?йлчлэлийн байхг?й бол юм б?гд ??р ??р байх ёстой юм. Янз б?рийн буланд, ??р ??р загвар нь нэг б?рт суулгасан байна. Тиймээс б?х ??р ??р бий.

 

х?рэх найдвартай х?рэхг?й ?нд?р т?вшинд эсэх, г?йцэтгэл, ямар ч болсон ч ?ргэлжл??лэн ?ед зогссон ?ед ч гэсэн мэдэх болно эсэхийг санах хэрэгтэй юм. тэр ч байтугай, сайн ямар ч хамааг?й хичнээн хадаас тохируулга, сайн Horukon багц болж би ROM нь х?н амын шилжилт х?д?лг??н сайхан харагддаг гэж бодож байсан ч гэсэн зогсож, б?х ?ед нь тодорхой бус бол, энэ нь тоглоом станц хоцрох болно.

 

Тэгээд янз б?рийн хэлээр ярьдаг олон pachinko ы газрууд, гол зорилго нь тоглож байх нь гарцааг?й Dejihane нь маш олон суулгах болно. Хэрэв

 

Dejihane, м?нг? т?л?х??с сул тэсрэх х?чний сайхан, бага зэрэг хумсны тохируулга байж, энэ нь pachinko зочдын шиг аймшигтай биш юм.

 

хураангуй Hanemono, Tachimawa "Dejihane т?вд Янз б?рийн булангийн бас анхааралтай ажиглаж хичээдэг юм байгаа х?м??с байна вэ? Энэ д?гнэлтийг тэр байх болно. Хэрэв зайлшг?й Dejihane суурилуулах тоог нэмэгд??лэх, энэ тоглолтын гол зорилго нь олон pachinko бусадтай хамтран. Хэрэв

 

Dejihane, м?нг? т?л?х??с сул тэсрэх х?чний сайхан, бага зэрэг хумсны тохируулга байж, энэ нь pachinko зочдын шиг аймшигтай биш юм.

 

хураангуй Hanemono, Tachimawa "Dejihane т?вд Янз б?рийн булангийн бас анхааралтай ажиглаж хичээдэг юм байгаа х?м??с байна вэ? Энэ д?гнэлтийг тэр байх болно. Хэрэв зайлшг?й Dejihane суурилуулах тоог нэмэгд??лэх, энэ тоглолтын гол зорилго нь олон pachinko бусадтай хамтран. Хэрэв

 

Dejihane, м?нг? т?л?х??с сул тэсрэх х?чний сайхан, бага зэрэг хумсны тохируулга байж, энэ нь pachinko зочдын шиг аймшигтай биш юм.

 

хураангуй Hanemono, Tachimawa "Dejihane т?вд Янз б?рийн булангийн бас анхааралтай ажиглаж хичээдэг юм байгаа х?м??с байна вэ? Энэ д?гнэлтийг тэр байх болно.