Хэрэв та сайн мэдэхг?й байгаа бол энэ Horukon нь pachinko бусадтай хамтран, энэ нь зарим х?м??с алсын зэрэг хууль бус ийм байх ёстой гэж бодож байна, анхны ийм з?йл гэсэн машин биш юм шиг байна. Horuk...

Horukon олзлогдсон, энэ нь трансформаторын онд pachinko машин б?лэглэх ??р хожил тараасан байна гэж хэлсэн байна. Тиймээс энэ нь, би Horukon болон б?лэг хоорондын харилцаа з?йлийг ямар харахыг х?сдэг ...

Та тэдний дотор pachinko том цохилтод баталгаажуулах хэрхэн, би маш их бодож ч цохиж байгаа х?м??сийн ихэнх нь гэж би боддог юм. Pachinko машин, дараа нь pachinko зочдын суулгасан байна бид б?гд ижил ...

Хуучин pachinko сайн тоглож байсан ч маш их х?р?нг? оруулалт ч амар байсан зарим х?м??с гэж байдаг. С??лийн ?еийн Pachinko, м?рийтэй тоглоом маш их х?чтэй юм байна 30-аас ил?? минут 10000 иен алга бэл...

Эхний ?д?р солих Xintai-нд мэдээлэлд энэ нь бас ямар ч мэдээлэл т?рийн ямар ч платформ нь хэц?? з?йл сонгох Neraiuchi нь юм, учир нь юм. Xintai эхний ?д?р, ?гл?? нь нээлттэй, цагдаагийн батлах доош ба...

Hit энэ итгэл найдвар, айдас хооронд wavers болон, т??нчлэн хит биш юм би ?нэхээр таашаал pachinko гэж бодож байв. Гэсэн хэдий ч, хит ?ед, Чан харилцдаг та хит хэрэггг?й байхад б?х хит байгаа бол, энэ...

ихэвчлэн pachinko зочдын тоглож явсан ?ед бид эхний зорилго нь нэг загвар нь нэг юм олж харах болно гэж бодож байна. Тиймээс, би мэдэхийг х?сч байгаа хадаас тохируулга юм. Хумсны тохируулга, дэлг??р г...

pachinko машин, энэ нь ?ргэлж ROM холбогдсон байна. Тэгэхээр ямар ч ROM нь з?йл анги, би энэ нь хэрхэн ажилладаг талаар хараарай хэлмээр байна. ROM учраас, эсвэл хожил, х?т?лб?р, зэрэг х?рч, г?йцэтгэл...

Та юм би pachinko зочдын явсан гэж би боддог загварууд нь эхний Б?х дэлг??р харах тоглох сонгох юм. Тэгэхээр та намайг ямар ч загвар тоглох эсэх, энэ нь ялах оролдвол ямар ч загвар нь холимог дэлг??р ...

Энэ нь pachinko бусадтай хамтран учраас бас ?нэн биш дэлг??р з?гээр л худалдан авагчдыг х?ртсэн байна, арилжааны компани юм. Тиймээс, бусад ?йлдвэрлэл, т??нчлэн бид бие дэлг??рийн борлуулалт бодлогото...

Та нарын явж байсан ч pachinko бусадтай хамтран, би ?ргэлж ?йл ажиллагааны ч сайн биш жижиг загвар нь байдаг гэж боддог. Тухайлбал, эсвэл ар дахь дэлг??рийн з?г байрлуулсан байна, тоо маш ц??х?н загва...

Х?н б?р нь pachinko дэлг??р, уур амьсгал ба м?нг? т?л?х??с, дэлг??р гэх мэт ?йлчилгээг сонгох нь лавлагаа та тэнцвэрийг ашиг сонгох том дэлг??р цэг байх болно х?сэж байгаа бол, би тэнд тэр нь т?р?л б?...

Би хоосон ширээн б?рэн pachinko зочдын хаалгыг нээсэн м?ч, та т?рийн чимээ гаргах байсан, энэ shop'll зогсоох байлгах, би тэнд олон х?н х?нд цохилтод бодохг?й байна гэж бодож байна. Энэ нь танд байхг?...

pachinko-д алдартай загварууд, ямар ч загвар байдаг. Энэ нь ойлгомжтой, гэхдээ ямар загвар нь т?гээмэл суух хэрэглэгчдийн маш их. Тиймээс аль болох хурдан мэдэгдэх?йц pachinko дэлг??р орж, би энэ нь х...

Би та pachinko зочдын явах б?ртээ харж хэрэглэгчид байдаг гэж би боддог. Ийм ажилтны-аас ?д?р б?р Shigeku х?л зорчдог Хэрэглэгчид, pachinko салбарт ивээн тэтгэгч гэх. Тэгээд би бараг амархан танигдана...

pachinko кафений, бусад ?йлдвэрлэл, ??р??р хэлбэл нэгэн адил б?тээгдэх??н боломжуудтай, санал болгож буй загвар байдаг. Хэрхэн загварыг санал болгоно pachinko зочдын ямар компьютерийн загвар, бид дэлг...

б?х салбарынpachinko Дуртай юм лавлана уу х?м??с, м?н pachinko зочдын ?рс?лд?х та мэдэх х?н байж болох нь чиг хандлагын талаар ?ргэлжлэх ※ сарын дунд хамгийн их з?вл?ж байна . pachinko зочдын онд, хар...

※ та pachinko зочдын, лавлагааpachinko бусадтай хамтран таалагдахын тулд б?хэл б?тэн салбарт нь чиг хандлага гэж явах нь ерд?? л дассан байсан бол, харин би анзаарсан байж болох юм байна,, цаг хугацаа...

※ з?вх?нpachinko зочдын б?х салбарт нэг хандлага гэж лавлана уу т?гсг?л юм, би гэж бодохг?й гарч болно гэсэн цуу яриа сонссон зарим х?м??с юм. Ер нь, тийм тийм. pachinko зочдын т?гсг?л бол дэлг??рийн ...

pachinko зочдын хувьд энэ нь ажлын ?др??дэд урам зоригийг харуулахыг дэлг??р, амралтын тулд урам зоригийг харуулахыг дэлг??рт хувааж болно. М?н pachinko кафений онд яагаад ийм ялгаа гарч ирдэг, бид ям...

Аливаа дэлг??р, би сайт н?хц?л нь т?р?л б?рийн т?х??р?мж??дийг бизнес хийж байна гэж бодож байна. Pachinko бид янз б?рийн, т?р?л б?рийн арга хэмжээ, бизнес, сайт н?хц?л ??рсдийн н??ц д?рсийг гаргах ба...

нь pachinko сайтын мэдээлэл Лобо сайт долоон байдаг. салбарын мэдээлэл сайтын P Дэлхийн нэгэн адил, та загвар мэдээлэл, pachinko танхим, мэдээллийн янз б?рийн хайн зэрэг харж болно.онд, харин та нар г...

удирдлагын б?х pachinko зочдын болон борлуулалтын гарч б?мб?г бууруулах дарааэхэлж байна вэ ■ компанийн хасах янз б?рийн зардлыг ашиг сонирхол яагаад юм.??р??р хэлбэл, зардал хэт их хэрэглээ, та хасах...

С??лийн жил??дэд олон pachinko сэтг??лээс гаргасан тул, мэдээлэл маш хялбар гараа орох болсон байна. Тиймээс, хэрэв pachinko хит х?н, нэг удаа би хэлж хилийн онолыг харсан харахыг х?ссэн think're. Энд...

удирдлагын б?х pachinko зочдын болон борлуулалтын гарч б?мб?г бууруулах дарааэхэлж байна вэ ■ компанийн хасах янз б?рийн зардлыг ашиг сонирхол яагаад юм.??р??р хэлбэл, зардал хэт их хэрэглээ, та хасах...

Улсын хэмжээнд байгаа pachinko кафений нь олон янзын байдаг нь pachinko зочдын нь маш их байдаг, гэхдээ Xintai болон дэлг??р дэлг??р, т?вд ашигласан х?снэгт т?в юм. шинэ машин онцлог нь ихэвчлэн pachi...