Pachinko продавница маса за да изберете за време на повторното

На првиот ден замена Xintai, податоците исто така е не, затоа што државата информациите не постои, за да се Neraiuchi да изберете на платформата е нешто тешко. Xintai првиот ден, не значи дека на отворено од наутро, ?е бидат отворени од кога одобрува?е на полици?ата е долу. За оваа причина, во не да се расчисти на отвора?ето на време, ние често pachinko салони имаш лотари?а. Покра? тоа, во зависност од методот на лотари?а, има?те на ум дека постои и случа? за тоа дали хит на кои Xintai не знам.
На
Xintai замена првиот ден, биде??и нема доволно време да ?а прочитате целата ша?ка, оставете го на рубриката на ко?а се погледне, можете, исто така, да стане само на фактот дека на почетокот на ноктите папокот. Се разбира, ако сте ги собрале податоци во такви Robo са?т податоци Седум, на бранот на Horukon поставува?е и ROM-от, исто така, да ги земе предвид.

 

Сепак, гледа??и во прилагодува?е на ноктите, со цел да се привлечат клиенти, е замена Xintai првиот ден е на?добар ноктите слатка.

 

како Horukon собата и прилагодува?е на ноктите на Xintai е отворен првиот ден е на?добар, таму се случува тенденци?а да ги заостри со секо? изминат ден. Се разбира, тоа исто така зависи од продавница. Од првиот ден, гостите, исто така, се собираат Остави ме на мира, некои продавници за да и постепено се врати, таму е исто така една продавница од првиот ден, биде??и сакам да се на прво место во вли?ание. Оваа област е, тенденци?ата на околу една недела веднаш по повторното отвора?е ?е биде подобро да се задржи проверка на дневна основа.

 

времето на повторно отвора?е е случа?, како што продавница станица, биде??и се очекува дека корисниците се многу метеж, што е во однапред на претходна проверка и имаат за цел маса од претходниот ден на потврда на податоците изгледа добар човек ко? бил проучен до одреден степен .