Предности и недостатоци со цел модел случа? на салонот pachinko

Во табелата случа?, тоа е точно дека дури pachinko салони се смета дека, на?веро?атно, да се откажат од вообичаеното. Сепак, тоа значи дека целата платформа на ваквото прилагодува?е не е, се разбира. Во, во времето на настанот, ние ?е се погледне на предностите и недостатоците на хит моделот на настанот. Кога станува збор за недостатоците на моделот

 

настан, модел настан кога настанот е случа? на машината за закрепнува?е.

 

што е, во нормални услови, се гледа често ако имаш модел ко? нема многу работи во случа? на моделот. За моделот нема никаква операци?а во текот на нормалното, имаме случа? на машината за наплата да piggyback на трча?е-up на настанот. Покра? тоа, во случа? дека е лоша бран, биде??и тоа не е околу нормално време, постои можност дека оваа инвестици?а е зголемена. Гледа??и ги

 

за прилагодува?е на пример ноктите, тоа може да биде лесно да се разбере на?добар.

 

стави премногу и млака модел настан, прилагодува?е на ноктите за време на модели случа? да се смета за целосно машина за обновува?е, или да се пее само со настаните во нормална состо?ба без упаднат нешто, ?е му се испречат во прилог на првиот само, и или да го отворите само малку, ноктите се промени ?е биде за една или две.

 

за време на настанот, биде??и фиксен иде?ата дека тоа ?е се стави таму е апсолутно, ?е имаат тенденци?а да се инвестира си поигруваше со пове?е од вообичаено. Во страна на pachinko салон, но тоа е целта.

 

ако ноктите се тесни, модел на настанот се избегне, се препорачува да се погоди на модел со сигурност, како што се билборди модели. Така што не се вклопува во ваквите модели на казнени случа?, Ве молиме да се идентификуваат и да се провери обично прилагодува?е на ноктите.

 

Значи, станува збор за следната заслуги, е случа?от на владата целосно отворен модел на настанот за време на настанот е да се стави во полна пареа. Од настаните што се, ?ас ?е одам да се обиде да служат во pachinko салони. Особено, или имаат нови машини во случа? на моделот, ако имате модели и знаци квази-Xintai модел во модели на настанот, може да се каже за да се стремите првиот модел.
_x00 Тоа 0D_ каже зошто таквите модели Што ако модел првиот настан на целта, ?е се извршува во нормално време во голема мера се вклучени.

 

Во времето на настанот, е она што нормално функционира?е мене е исто така толку па трча?е Зар не е модел. Што сакаш да кажеш, Xintai и квази-Xintai, исто така популарни модели како билборд модел, рече да се кандидира иако да го напушти прошири пове?е од вообичаено. Фактот дека таквите настани се осмелуваат да се моделира модел е фактот дека тоа е настан за ко? сакате да се направи многу исплата жалба.

 

, исто така, да се процени сериозен начин на целиот pachinko салон на настанот, тоа е ставот дека се користи добро. Во времето на такви сериозни настани, поверо?атно е да се отвори во целина, исто така, прилагодува?е на ноктите. Спротивно на модел недостаток настан, со само неколку единици во нормални прилагодува?е на ноктите, а други, ние често се целосно отворени.

 

маса за да го одберете е, да се погледне на податоци, отколку гледа??и во ноктите, таа вели дека лицето кое го оцени бран на платформа може да биде приоритет. На ово? начин, исто така, во случа? на моделот, може да се избере еден недостаток на многу обновува?е опрема или корист машина за ослободува?е многу добро се идентификуваат со победа процент варира во голема мера. D_ маса за да го одберете е, да се погледне на податоци, отколку гледа??и во ноктите, таа вели дека лицето кое го оцени бран на платформа може да биде приоритет. На ово? начин, исто така, во случа? на моделот, може да се избере еден недостаток на многу обновува?е опрема или корист машина за ослободува?е многу добро се идентификуваат со победа процент варира во голема мера. D_ маса за да го одберете е, да се погледне на податоци, отколку гледа??и во ноктите, таа вели дека лицето кое го оцени бран на платформа може да биде приоритет. На ово? начин, исто така, во случа? на моделот, може да се избере еден недостаток на многу обновува?е опрема или корист машина за ослободува?е многу добро се идентификуваат со победа процент варира во голема мера.