Pachinko модели можете да изберете во борбите стил и спецификации

Машината за pachinko, постои нешто што се нарекува спец. Спецификации и е нумеричка вредност, ко?а претставува веро?атноста на ?екпот. Pachinko на спецификации, ?е се класифицираат во три главни типови. Од типот на ?екпот на веро?атноста се нарекува со еден или пове?е на високо-спец целосна спецификации на 360 минути, во вид наречен 300 минути од 1 пред и по спец светлина средна средината тип, кра?от на пред и по 1 од 100 минути Amadeji или Dejihane-?у Pachi повик ко? е на различни, но се класифицирани грубо поделени во три вида. Колку е поголем бро?от на

 

веро?атноста, не погоди доста, тоа ?е биде дека тоа е тешко да се погоди.

 

од редот на различни видови на спецификации, е превод да се размислува модел победа. Кога станува збор за победа модел, се уште има експлозивна мо? на исплата ?е биде фактот дека комуникаци?ата Чан лесно да се моделира. Затоа, во случа? дека сакате многу за победа, се разбира, се препорачува високо спец. Голема е веро?атноста минута, но е тешко, биде??и експлозивна мо? стана повисока од други спецификации, победи веро?атност ?е биде повисока од било спецификации.

 

Сепак, со висок ризик, биде??и тоа е висок поврат, ако целта е надвор, исто така, треба на сво? начин на инвестира?е. Покра? тоа, во модел наречен неодамнешната Често се борат видовите, моделите со популарни, обично станува уште веро?атноста се зголемува во високо-спец и спецификации среден тип. Со цел да се победи, но до одреден степен, исто така, се бара подготвеност на инвестиции, се надевам дека оваа платформа да се избере, може да се сфати дури и помалку Далиан Чанг инвестиции.

 

Покра? тоа, сакам да се победи, ако тоа толку многу голема игра сакаат да одат на една и доследно да победи таа болна, е добро и да изберат средината спецификации. И елементи на елементи и игра на победа, само добро да уживам во тоа, ова ?е спец. Во последниве години, излезе некои модели, наречен ST машини, таму е исто така еден вид кои уживаат одреден степен на возбуда.

 

Покра? тоа, исто така, може да се очекува континуирано Чанг. И, оние кои мислат дека се прашувам ?ас треба да победи или малку и да игра многу, Dejihane се препорачува. еден Времето на исплата е помалку, но, исто така, да има на топката надвор од доволно чудно ако комуникаци?а со Чанг. Инвестиции износ на пари е шармот на очила од нешто што може да биде мал.

 

На ово? начин, дури и категорично велат дека победата модел да се избере, во она што го сакате за каков вид на како да се победи, избраниот модел ?е се промени значително. Колку сакате да заработите, исто така, ?е продолжи да вли?ае, биде??и колку од работа или време да се земе.

 

разбира, ниска веро?атност лото, биде??и во случа? на висок проширена игра на моделот ?е биде потребно време да се престанок веро?атност, таму е исто така факт е дека ?е заврши само со напади апсолутно, како што се канцелариски работници после работа е . Моделот е мал (се разбира, таму е исто така можно да се победи големи за да го повтори неколку дена, конечно Како да се спо?уваат во ...)

 

инвестицискиот ризик, послаба експлозивна мо? на исплата, износот на инвестици?ата, модели кои постои веро?атност да биде многу, биде??и на експлозивна мо? на исплата, е дека тоа е исто така еден-shot пресврт. Ако тоа очила не знам, па така се наведени во пове?е детали во такви списани?а сега, пред да одам да се игра, тоа би можело да биде добро да го прочитате во редот на повикува?е. Модели кои постои веро?атност да биде многу, биде??и на експлозивна мо? на исплата, е дека тоа е исто така еден-shot пресврт. Ако тоа очила не знам, па така се наведени во пове?е детали во такви списани?а сега, пред да одам да се игра, тоа би можело да биде добро да го прочитате во редот на повикува?е. Модели кои постои веро?атност да биде многу, биде??и на експлозивна мо? на исплата, е дека тоа е исто така еден-shot пресврт. Ако тоа очила не знам, па така се наведени во пове?е детали во такви списани?а сега, пред да одам да се игра, тоа би можело да биде добро да го прочитате во редот на повикува?е.