Општи отворен животот на салони pachinko, функци?а се види преку начинот на ко?

※ последните Ве молиме погледнете го како тренд на целата индустри?а

 

pachinko е составен во една игра на клиенти и продавници кои победи или изгуби. Сепак, ако сте секогаш губат, биде??и клиентите нема да до?де во продавница наскоро, pachinko страна салон, повтори или да се обноват и надвор, ?е продолжи да го ослободува клиентите. Во светот на ваквите тактики, без разлика дали Minukeru отвора?ето период, може да стане главен фактор ко? вли?ае на веро?атноста за победа.

 

период отвора?ето, ?е бидат различни за секо?а продавница. Сакам да знаете пред сите, да се каже дека фазата на отвора?ето на салонот pachinko, а не обврска на ова праша?е, за да се олесни околу почетокот со клинци се прилагоди, така што топката не се намалува, фактот дека исто така приспособена околу ноктите тоа ?е биде. Или, пак, ги зголеми или намали амбиент во Horukon, тоа не се по?авува надвор, биде??и ROM е решена, не знам на страна на мена?ментот.

 

Сепак, дали да се прилагоди на ноктите да биде многу ротаци?а, од страна, на пример, вклучуваат сет на Horukon, со зголемува?е на бро?от на лотари?а пати во ROM-от, тоа ?е биде лесно да се погоди. Тоа е, ?ас нешто што праша?ето беше што се гледа од страна на pachinko салон за таквата состо?ба. Поентата, се се?авам.

 

нешто што се нарекува праша?е та?мингот е, во првата половина на месецот, ако таму е исто така pachinko салон во втората половина на закрепнува?е, посто?ат се разбира, обратно. Значи, знаат карактеристиките на pachinko салон на отворена сезоната, обидете увид отворена живот во Игра?е секо? продавница. Прво на сите, време се вели дека е отворена сезоната, ?е се претстави во многу средината на околу еден месец, не само на одредено време, во различни ситуации на месецот, всушност, таа постои.

 

посебна цел, од настанот издава?е на исплата "е време дека во следните неколку дена се пове?ето отворени. Ако настанот е ?убре, можете да многу да се остави неколку дена прилагодува?е на ноктите.

 

Покра? тоа, дури и во случа? на исплата и на работа, продажба и бруто добивка како закажани настани, со цел да се привлечат клиенти кон кра?от на обновува?е на месец, биде??и не постои случа? модели бро? се во како што е добар амбиент и ноктите прилагодува?е , сала по големиот настан Вие треба да ги гледа. По

 

настани, како и популарните модели денес, моделите се препорачува, мислам дека тоа е исто така добра иде?а да се преиспита, биде??и на голема можност. Операци?ата има за цел да биде во голема мера под вли?ание на временските услови. Следниот ден, кога има прогноза на времето е загубено, е, постои можност дека производството па?а.

 

Во такви времи?а, или да се отвори малку помине, дури и ако на високо амбиент е во сила, за средината поставка е исто така на?веро?атно ?е до?де во неколку единици. Времето лош ден што, директно се врати не, можеби и да се искачам малку заобиколен пат, одлична платформа да се на?де. Потоа, ?е сакате да се стремите кон кра?от е замена денот на Xintai.

 

Xintai првиот ден, во пресрет на подоцна привлечат клиенти, следниот ден, има една продавница за издава?е на исплата. Дали отворена сезоната е, тоа може да се потврди во ротациона брзина од ил?ади ?ени. ротациона брзина на ?енот ил?ади, и е надвор од граничната лини?а, е тоа што то? го отвори на почетокот на ноктите. Во случа? на pachinko салони кои се прилагодени во Horukon, тоа е кажано да се биде или да се прилагоди на голема веро?атност хит. Денот, ко? се вели дека е отворен живот, е околу три грубо.

 

специфични испита како е не само да се провери Robo на податоци преку што поголем бро? pachinko салони можеш. Или, пак, само во продавница, ко?а соработува со услуги, како што Robo са?т податоци Седум исто така е можно да се замени во таква услуга. , Сакате да се стреми кон кра?от е замена денот на Xintai.

 

Xintai првиот ден, во пресрет на подоцна привлечат клиенти, следниот ден, има една продавница за издава?е на исплата. Дали отворена сезоната е, може да се потврди на ротациона брзина од ил?ади ?ени. ротациона брзина на ?енот ил?ади, и е надвор од граничната лини?а, е тоа што то? го отвори на почетокот на ноктите. Во случа? на pachinko салони кои се прилагодени во Horukon, тоа е кажано да се биде или да се прилагоди на голема веро?атност хит. Денот, ко? се вели дека е отворен живот, е околу три грубо.

 

специфични испита како е не само да се провери Robo на податоци преку што поголем бро? pachinko салони можеш. Или, пак, само во продавница, ко?а соработува со услуги, како што Robo са?т податоци Седум исто така е можно да се замени во таква услуга. , Сакате да се стреми кон кра?от е замена денот на Xintai.

 

Xintai првиот ден, во пресрет на подоцна привлечат клиенти, следниот ден, има една продавница за издава?е на исплата. Дали отворена сезоната е, тоа може да се потврди во ротациона брзина од ил?ади ?ени. ротациона брзина на ?енот ил?ади, и е надвор од граничната лини?а, е тоа што то? го отвори на почетокот на ноктите. Во случа? на pachinko салони кои се прилагодени во Horukon, тоа е кажано да се биде или да се прилагоди на голема веро?атност хит. Денот, ко? се вели дека е отворен живот, е околу три грубо.

 

специфични испита како е не само да се провери Robo на податоци преку што поголем бро? pachinko салони можеш. Или, пак, само во продавница, ко?а соработува со услуги, како што Robo са?т податоци Седум исто така е можно да се замени во таква услуга.