Предности и недостатоци со цел билборд модел на салонот pachinko

Реклама модели, сакам да игра на пове?ето клиенти во салон pachinko "е опремен производ. Реклама модели, но различни од секо?а продавница, ние обично посто?ат многу модели на популарниот долготра?на сери?а. Говоре??и на зошто, популарната сери?а излегува Xintai од следниот кон следниот. Моделот на истата сери?а, ако многу Tsukaere како централен модел, ово? магазин е за ово? модел е веро?атно да се создаде силна и слика.

 

Значи, ?ас би сакал да ги погледнеме предностите и недостатоците што го погоди секогаш е знак модели во секо?а pachinko салони.

 

како бенефиции, тоа е дека е стабилна на сите. Особено прилагодува?е на ноктите и поставува?е Horukon, мислам дека поентата е поголема што е релативно стабилна. Реклама модели, биде??и тоа е знак на создава?е на улица продавница сликата на не?зиното име, е модел ко? што не можат лесно или на целата маса до машината за закрепнува?е. Особено, ако редовните има многу да се потпише модели, како тенденци?а ?е биде посилна.

 

прилагодува?е на ноктите е дека е стабилна, со оглед на бро?от на вртежи, на пример ил?ади ?ени секогаш е стабилна, лесно се означени со мерка за инвестиции, е дека борбите на податоци-ориентирана може да биде. Просечна наоколу, исто така, билборд модели на искористеност секо? ден, да станат побрзо приближува?е на на, толку пове?е ?а погоди природно во просек. Колку пове?е податоци, така што исто така може да се користи како одредува?е матери?ал за чита?е на бран на Horukon и ROM борби ?е има во склони.

 

Покра? тоа, од билбордот модели често pachinko салон, ко? има инсталирано пове?е на бро?, ко? е прилагодува?е на ноктите на целата маса секо? ден, ?е биде во време невозможно. Ако од Horukon сет на Hanemono да се прилагоди на топката надвор со прилагодува?е на ша?ка, бро?от на предметот што се големи продавници е голем, таму, како една од стратегиите на тоа одложено цел.

 

неповолна положба во е, зборува за тоа што, навистина е да се регистрирате модели, редовно се зголемува, е дека обезбедува?ето на платформата е тешко. Редовните, ви се случува да ?а посетите во насока на билборд модел на продавница. Секо?, тоа беше пред очите што го погоди акумулирани се редовните да го потпише модели Мислам дека постои.

 

за тоа, pachinko продавница редовните се со многу, уредува?е на пред отвора?ето е добро, само го потпише модел од утро стане состо?ба на искористеност. Бран добра маса на моделот на билбордот е во тоа што не седат надолу да одат во едно утро. Се обидовме да се зголемат придобивките и недостатоците на билборд модел, подобро придобивките, во просек, често, ?е потпише модел. Ако сте ?а изгубиле од избраниот модел, тоа може да биде разумно е да се обиде да ?а погоди билборд модел.