За комплетна теори?ата на веро?атност на pachinko

Вие, како тие ?а потврдуваат голем хит во pachinko внатре, мислам дека пове?ето од оние кои се погодени без размислува?е премногу. Pachinko машина, ко?а потоа се инсталирани во pachinko салон е, сите ние сме лотари?а ?екпот во истиот метод лотари?а.

 

Ова, тие стануваат зависи од настаните во индустри?ата, pachinko машина ко?а не го заштити, преку присилно преку соработка е организаци?а да ги провери сите pachinko машина, тоа нема да биде во можност да го продаде. И не?зините утврдени лотари?а начин, зборува за тоа што работи, ?е лотари?а методот на целосна метод веро?атност. На

 

математички, се вели дека е независен судски процеси. На ?екпот лото во

 

pachinko, постои конвенци?а ко?а е целосно случаен лотари?а. Во, комплетен случаен комплетен систем веро?атност стапка, каков вид на шема на лотари?а ко? накратко се воведе.

 

и тоа комплетен метод на веро?атност, еднаш едно време лотари?а е независна, е метод на лотари?а ко?а не е под вли?ание на досегашните резултати и слично. Тоа е тешко да се разбере малку, но, на пример, има топката на црвена и сина и бела бо?а.

 

започне се додека влегува во топката, три лотари?а топки се наоколу во малку по малку рулет. Ако црвената бо?а е Тоа е топката од хит, во моментот кога се сврте на слика содржи pachinko топки да започне, да застане на рулет, станува голем хит се утврди дали има црвена топка во областа на годишно.

 

И ако бела топка е тука, но се разбира, ?е го пропушти ако се стави во колоната хит на рулет, целосна метод веро?атноста, биде??и тоа не е под вли?ание на досегашните резултати, се врати во Matamoto, лотари?а, под истите услови во секое време од почетокот што се врши.

 

во сосема случа?но, станува еден вид на работа е независна лотари?а уште еднаш, тоа е она што целосна метод веро?атност. Значи, уште еднаш да се каже теоретски, 1000 пати Хама восок е 2000 пати Хама восок, но не ?е мора да ротира еднаш, црта?е состо?ба е иста, ?е биде само на фактот дека сре?ата.

 

Сепак машина, Таа се обидува да се спо?уваат со соодветните веро?атност ?екпот. Затоа, машината ако ги следат загуба е да се обиде да им служи на хит. Тоа е она што се вели дека е бран на лото, ко?а се вели дека и по улиците.

 

иднина да се предвиди, биде??и повлекува?е на лото, но ?е се погледне подобро фа?а?е метод, ова е проблемот. Се погледне на резултатите од минатото на лото, ?е бидат во можност да се види на бранот на силна и вознемирен, но лотари?а ?екпот само се врши по случаен избор.

 

дури сведени до одреден степен на време, се разбира, фактот дека победата ако имаат за цел ово? период е, Ко? во не може да се предвиди, така што тоа е pachinko, исто така. Од

 

Hanemono е помалку продавница имате Horukon како CR машина, можеби ?е сакате да се знае е дека на целосна веро?атноста лотари?а. Во случа? на продавници што ?е бидат различни веро?атноста на ?екпот во Horukon, но таму е, секако целосно веро?атност, но ?е имаат невообичаени последици.