Карактеристики - види преку начинот на брановите на ROM-от е обично живот

Pachinko машина на ROM-от е, силна период, обично период, е поделена во рецеси?а период. Во споредба со силна сезона и вознемирени време, може нормален живот на кажам тешко. Специфични карактеристики, како што се силна сезона и да ги вознемири животот, тешко е да се идентификува е затоа што тоа е нормален живот. Во

 

, тоа ?е биде само еден пример каков вид на работи се случуваат во ROM-от од карактеристиките на нормален живот, но ?е се воведе.

 

во нормален период, или чести штра?кови, кои или зависност станува длабоко нема да биде многу видел. Да се ??каже дали, без фактот дека не е ова точно хит, само работи велат дека голема зависност не е. Во однос на производството, итн, да го достигне, исто така, производство, исто така, доа?а во сво? начин.

 

Сепак, ефектот што сакате со на?големо внимание е производство и да го достигне, како што се вели дека е супер жешка.

 

исто така, излезе во различни дофат е константна, не помалку тоа е помалку веро?атно интензивни производство ATSU и да го достигне. Исто така, на ротациона брзина до хит, станува пред и по просек од 300 ротаци?а, дури и одзема?е на лото, таму е исто така фактот дека еден-оф. Дури и ако се повлече назад во намалува?е

 

време, или да не се продолжи, веро?атност вари?аци?а имаш исто така се случува, дека тоа не е затворена лесно. Ваквата состо?ба ?е биде во функци?а на нормалниот живот на ROM-от. Говоре??и метафорично

 

, ?ас не трае пове?е од инвестициско злато, тоа е состо?ба што дури и не се прават пари. Откако тоа се отиде во Напротив, во нормален период, можеби не, исто така, на фактот дека во текот на станица е тешко да се разбере.

 

дури и ако посто?ат знаци на таков нормален живот, биде??и тоа ?е ?а изгуби премногу потера, мора да бидете внимателни. Потоа, во графикот на податоците во случа? на по?ава на нормален живот, знаеш добро и видите лини?а графикот.

 

централната лини?а сто?ат бран е помалку по шема на лини?а е фактот дека помалку зависник. И надвор, во просек, е доказ дека повтори или надвор. Во таков случа? постои проток на податоци, мислам дека тоа е можноста дека влезе во нормален период може да се утврди за високо Вас.

 

нормален живот е зависност, но е исто така лесно да се игра, биде??и помалку, ?е добиете можност да се влезе во рецеси?а период после ова. Но, дури и ако има знаци на нормалниот живот, 300 и ако ротаци?а пове?е зависност се следи, или, во случа? на производство и дофат ве?е не е развиена, па постои можност дека влезе

 

вознемирени период, движе?е на табелата дури и ако мислите дека мислите дека е добра работа да се направи. Напротив, дека таму е исто така можност да мигрираат на силна период, обично е период. Во зависност од ситуаци?ата од пред бран на нормалниот живот, ?ас не знам дали или на фили?алата.

 

од обид да се погоди секо? случа?, биде??и мислам дека тоа е ситуаци?а каде што може да се оцени ситуаци?ата, не стана наштети тек се обиде да ?а погоди. Ако Minukere нормален живот многу добро, исто така има придобивки што може да се прочита во иднината на база на проток.

 

или да стане Како и сите возбудени Кога бескорисни или мисла, или стануваат бескорисни да се мисли дека ATSU лиг?и, и после с?, поради тоа што често се прави за распоредува?е беше мрзелив дека на исплата нема да биде хеликоптер без исто така се зголемува, а не со ломотене и разпродажба на стоката и тоа мора да биде внимателен, биде??и нема да има време да се направи топка во друга маса.