Предности и недостатоци, кои имаат за цел Xintai во pachinko салони

Во салонот pachinko и други, во предниот дел на станицата, исто така можете да играте воведе об?авен веднаш по Xintai. Во, предности и недостатоци со цел таквата Xintai, ние ?е се погледне во она што дел од. Прво на сите, тоа е од корист, неколку дена од воведува?ето Xintai, е дека е кра?но имаат тенденци?а да бидат ноктите Horukon вклучува??и слатка сет во близина на самиот почеток. Иако

 

Xintai, ние сме, исто така, беше воведен во соседната продавница истиот модел во исто време. Xintai е, се разбира, биде??и кога сезонски производи на тоа, лу?ето кои сакаат да се победи е често. Сепак, е блиску to've биле лишени од такви клиенти, ние немаме никаква смисла да се воведе многу проблеми. Потоа, за да подсладите неколку дена од првиот ден, ?ас често pachinko продавница, така што бро?от на вртежи е заработуваат.

 

како исклучок, ако не може да победи само во продавница во врвот воведува?е на населеното место, може да има поставки за наплата, биде??и ударот, исто така, има?те на лу?е се собираат.

 

Ме?утоа, ако уште како основен тренд за игра во Xintai, ?а воведува три дена посто?ат многу кои имаат за цел очи.
е
и недостатоци, но Xintai е точка дека тоа е тешко да се биде слободна маса, е дека, на?веро?атно, ?е се обнови од околу 3 дена подоцна. Прво Xintai, го претстави првиот ден е, исто така, лотари?а, од вториот ден, исто така, често да стане полноправна маса од утро. Покра? тоа, во случа? на ваквите популарни модели, секогаш или некои лу?е на слободниот чека?е, ако постои исплата, тоа што ?е биде помалку веро?атно да биде слободна маса. Ако

 

сигурно хит, е дека не само што одат во едно утро.

 

и тоа е прилагодува?е на ноктите и поставува?е Horukon, Xintai, со цел на Баркер, тридневна позици?а од воведува?ето на првиот ден, но ние се отвори од нормално приспособува?е, од ден 4 позици?а, така што ?е влезе во режим на опоравува?е , имате малку построги.

 

Ова е Xintai на предностите и недостатоците на просек на pachinko салон, во страшна pachinko салон, затегнете од воведува?е Xintai првиот ден, таму е исто така една продавница ко?а до?де до наплата. На Xintai е таква pachinko салон на, чесни Предности Мислам дека има малку.

 

Говоре??и на сила, се во врска со фактот дека штра?кот на на?новиот модел. Во закрепнува?е од еден ден, придобивките од Xintai ?е исчезнат сите. Ако целта на

 

Xintai, одат за да победи на воведува?ето на првиот ден со заслуга, потоа два дена Ако сте прилагодува?е на ноктите и поставува?е Horukon, мислам дека тоа ?е биде може да се залага концентриран начин.

 

на?новите модели, но вие ?е сакате да ?а погоди дури и пове?е ако популарни модели, ако се држиме до победа, Xintai Мислам дека е тешко да се смени. Погледни трендот Xintai во времето на воведува?ето на

 

да оди pachinko салони, или бенефиции многу продавници на во Xintai, или обидете се да се погоди од Утврди дали недостатоци често купуваат од.