Карактеристики - види преку начинот на Horukon средно време поставува?е

Во фа?а?е Horukon, тоа е да се биде во можност да го поставите на топката надвор со Horukon. Ме?у нив, висок инсталаци?а, средно амбиент, е дека ниско поставени и три видови се присутни. Во, во средината на собата, ние би сакале она што се случува да се погледне во она што ?е се случи. Средно сет на

 

Horukon е на?тешко да се види преку во 3 видови на поставува?а.

 

Како причина, такви работи, биде??и движе?е слично на високо собата на време може да се види. На пример, во високо-сет, но тоа беше дека постои чувство дека топката се вовлечени во почетокот, е толку нешта како исто и во средината кога ?е се по?ави амбиент.

 

, исто така, и по?ави што станува тешко да се намали на топката на горниот фах, исто така, е со, исто така, се случи во средината сет феномен има тенденци?а преку улица. Фактот дека е, разликата ме?у високо амбиент и средно поставува?е, ?е до?де до тоа што не е премногу голем.

 

Сепак, ние како таму е исто така место каде што различни во високо поставува?е и средно амбиент.
тоа
, тоа е фактот дека бро?от на givin на ?екпот е поинаква. Во случа? на високо амбиент, во рамките на групата, ко? беше избран во одлуката група, но е голем хит, се ?авува еден по друг, во случа? на средно амбиент, исто така, во победничката група, од четири во пет групи, за само еден на?веро?атно се случуваат некои работи кои ?екпот не е затворена.

 

во оваа теори?а, ме?у оние кои се да ?а афирмира фа?а?е Horukon, биде??и има и такви кои мисле?е е различна, не знам ?асно тоа. Со оглед на фактот дека некои лу?е имаат таков вид на мисле?е, обидете се да референца, како еден од мисле?е.

 

овие по?ави ?е биде карактеристика ко?а може да се по?ави во средината амбиент.

 

такво нешто е, со притиска?е цел на маса што се случува на редовна основа, па дури и во средината на собата е кажано да биде можно да се голем хит во однапред.

 

Сепак, за снима?е со користе?е на Horukon, имаат различни мисле?а ме?у оние кои го потврдуваат ова Точно е и тоа што е често случа? и тоа. Биде??и тоа е, исто така, малку е напишано за средината сет, кога во

 

мрежа, итн, во основа во однос на високо амбиент и на феноменот нешто слично, тоа ?е стане на фактот дека е добра иде?а да се погледне бро?от или слично на ?екпот мислам.