За да се утврди дали моделот за победа од оперативни статус pachinko машина

Модели на популарност во pachinko, не постои модел. Тоа е очигледно, но она што многу корисници на моделот Популарни седат на. Значи, штом забележлива влезе во продавницата pachinko, мислам дека тоа е се разбира моделот клиент има многу седи. Тргови?а на целиот оперативен ситуаци?а, но ?е се разликуваат од страна на исплата и впечаток на целата продавница, таа вели дека истото за моделот на специфични работни услови во продавниците. Говоре??и на

 

релативно клиенти се држи и модели, но е Xintai, Xintai е дека посто?ат многу работи кои се направени во периодот на закрепнува?е.

 

Xintai е, биде??и е очигледно постои добро популарни трча?е, биле заведени од работе?ето на Xintai, мислам дека може да биде надвор, ве молиме забележете дека понекогаш се изгори кога седница би.

 

, исто така, и од билборд модели во стабилна начин, како да се забавува клиенти се повторува или да се обноват, ?ас често pachinko салони кои се работат.

 

Сепак, таму е исто така pachinko салон вие не мора малку да го потпише модели. Кога станува збор за она што се случува е зошто таква ситуаци?а, биде??и стапката на наплата во билборд модел е премногу висока. Pachinko салон за работа на моделот не е доволно добар да се мисли дека билбордот модели, ние често обновува?е стапка на целата продавница е исто така високо.

 

Значи, прво влезе во продавница, да се види работата на билборд модели, факт е, како што многу важна. Покра? тоа, постои случа? кога постои рок од моделот, како што имаше Xintai и поранешен популарноста на неколку недели. Во таков случа?, или биле во случа? на моделот, но квази-Xintai и името признава?е кои паднаа таму, во името на настанот, како што се работа на таму за видот на одржува?е работа што не се ве?е заработи сега, до одреден степен на ноктите може да имате на приспособува?е. Ако има навала на моделот, како што е издигнат

 

дестинаци?а, тоа може да биде достоен за седе?е. Оперативниот статус на

 

модели, може да се рече да важи да се погледне за моделите кои имаат за цел, сепак, во некои случаи на очигледна ако се работи како Xintai во обратна насока, преку Добар pachinko салон на операци?ата од обичните или слично, не можат да имаат како одредени настани, итн, моделот ко? го сакате да го погоди, ако вие или беше Mitsurudai, дека тоа може да тече од игра со другите модели, од продавница нормално на ко? да се сфати статусот на работа, ?е треба Sankounisuru.

 

затоа што исто така има и многу работи кои не може да се рече дека е популарен, биде??и безусловно има работа, мислам дека тоа не е опасно да се одлучат за цел во само рок.

 

прилагодува?е на ноктите и спецификации, како што се гледа од податоците, и како различни агли, или поради тоа што навистина се стави надвор трча?е е добро, само или продавница на целата операци?а дека само искористеност поради добро, тоа е да се идентификуваат до одреден степен.

 

во нормала гледа?е и продавниците на работниот статус, итн, обидете се да се користи како ефективно информации исто така е на статусот на моделот. Клиенти на движе?е, исто така, ?е бидат чувствителни на продавница на човечките суштества. Со анализа на функционира?е на моделот, има случа? да се покаже како дополнително продавници на навика.