Кра?от на месецот, кон кра?от на pachinko салон на функци?ата (период на опоравува?е или отворен живот)

※ е само на кра?от на

 

pachinko салон Ве молиме погледнете го како тренд за целата индустри?а, мислам дека некои лу?е кои не сум слушнал гласини дека нема да излезе. Всушност, тоа е во право. На кра?от на салонот pachinko е, во пове?ето продавници, ве молиме мислам дека периодот на закрепнува?е. Кон бизнис план ?асно, го направи за време на финалето приспособува?е. (Тоа е, ако друга страна, ако не сте го направиле многу од ослободува?е топката до тоа време, исто така, постои случа? да се намали.) _ X000D_ како што се замена и рекламира?е трошоци
Xintai дека настанот се одржа е, како и трошоци од почетокот на месецот го износот што е утврден.

 

Xintai замена е исто така одговорна за кра?от на месецот, трошоци, биде??и тоа се случи во почетокот на месецот, тоа то? износ ?е до?де неизбежно станува неопходно закрепнува?е. Ако се оди според планот, ?ас дури и не треба да се толку многу обнови дури кра?от на месецот, она што pachinko е нешто дури и како коцка?е, ко? е отворен. Додека гледа?ето на податоци

 

, на платформата на исплата на протокот и производители на функции, на кра?от, во врска со нивните сопствени искуства, итн, хит на ноктите, затоа што ?е се утврди во собата, се разбира, надвор на неочекувани или нема, фактот дека or've донесена е на многу често во светот.

 

Во Затоа pachinko салон, за финалето усогласува?е на оперативен профит од околу 20 секо? месец, почна да ги заостри ноктите, или намалува?е на поставува?е на Horukon, влезе во обновува?е на системот. Кога станува збор за тоа зошто ова време, е на 25-ти секо? месец во ?авноста, тоа ?е биде вашиот ден на исплата. Ако има плата, ако не и надвор, клиенти ме бркаат победа од вообичаеното. Пове?е отколку во почетокот на месецот или средината, е дека, на?веро?атно, ?е ме со готовина.

 

Покра? тоа, фактот дека ме брка е малку пове?е од вообичаеното, дури и ако строги услови на ноктите и поставува?а, зголемува?е на продажбата, тоа ?е биде во можност да се подигне на бруто добивката. Неколку дена од 25 ден исто така за сала, продажба без исто така, издаде исто така, работи бруто добивка, исто така, го покрена, станува на фактот дека во текот на, исто така, заработуваат на?многу во еден месец.

 

ко? степен Фактот дека или обновува?е на време, така што се вклучени во задоцнува?е од деловниот план на секо?а продавница, не велат категорично, кога сте ги направиле голема заостануваат од бруто планот за профит, за наплата исто така, на ширина, ?е се зголеми на курсот.

 

кра?от на месецот, нокти прилагодува?а и поставува?а, како и, ако чекате премногу долго и не дури и еден ден, тоа бруто цел профит улица пове?е нема да бидат целосно земени. Во голем дел од оперативниот план на салонот pachinko е свет ко? е за продажба, и во двете скапи збир на бруто добивката.

 

исто прилагодува?е нокти, исто така, значи дека се стави на сет, кога во споредба со почетокот на ово? месец или во средината, е ширината на неочекувано станува с? помала кра?от на месецот да биде дозволено. Дури и малку, со цел со сигурност да се обнови, тоа е да се обиде да слабост без прилагодува?е само, психолошката состо?ба на кра?от од страна на мена?ментот.

 

само затоа, за да стане сите сто?ат во иста ситуаци?а, тоа е неразумно на време. На тешка прилагодува?е е само неколку еден тон на исплата е премногу добро. Табела тоа е нормално приспособува?е на ноктите и Horukon исто така, постави, има се во ред. Покра? тоа, слот, итн, исто така, да биде лесно да се постави промени од прилагодува?е на ноктите, што го прави лесно да се очекува на топката надвор во споредба со pachinko.

 

кра?от на слот, како во однос на pachinko, во играта, да не ?а добиете вашата помош, но вели дека е неповолна ситуаци?а. На кра?от на месецот да не заборавиме на фактот дека тоа е период на опоравува?е, да ги испита цел пиедестал, подобро е да се игра без премногу си поигруваше хит премногу. Тоа е ширината на неочекувани станува с? помала кра?от на месецот да биде. Дури и малку, со цел со сигурност да се обнови, тоа е да се обиде да слабост без прилагодува?е само, психолошката состо?ба на кра?от од страна на мена?ментот.

 

само затоа, за да стане сите сто?ат во иста ситуаци?а, тоа е неразумно на време. На тешка прилагодува?е е само неколку еден тон на исплата е премногу добро. Табела тоа е нормално приспособува?е на ноктите и Horukon исто така, постави, има се во ред. Покра? тоа, слот, итн, исто така, да биде лесно да се постави промени од прилагодува?е на ноктите, што го прави лесно да се очекува на топката надвор во споредба со pachinko.

 

кра?от на слот, како во однос на pachinko, во играта, да не ?а добиете вашата помош, но вели дека е неповолна ситуаци?а. На кра?от на месецот да не заборавиме на фактот дека тоа е период на опоравува?е, да ги испита цел пиедестал, подобро е да се игра без премногу си поигруваше хит премногу. Тоа е ширината на неочекувани станува с? помала кра?от на месецот да биде. Дури и малку, со цел со сигурност да се обнови, тоа е да се обиде да слабост без прилагодува?е само, психолошката состо?ба на кра?от од страна на мена?ментот.

 

само затоа, за да стане сите сто?ат во иста ситуаци?а, тоа е неразумно на време. На тешка прилагодува?е е само неколку еден тон на исплата е премногу добро. Табела тоа е нормално приспособува?е на ноктите и Horukon исто така, постави, има се во ред. Покра? тоа, слот, итн, исто така, да биде лесно да се постави промени од прилагодува?е на ноктите, што го прави лесно да се очекува на топката надвор во споредба со pachinko.

 

кра?от на слот, како во однос на pachinko, во играта, да не ?а добиете вашата помош, но вели дека е неповолна ситуаци?а. На кра?от на месецот да не заборавиме на фактот дека тоа е период на опоравува?е, да ги испита цел пиедестал, подобро е да се игра без премногу си поигруваше хит премногу.