Предности и недостатоци со цел различни агол во салонот pachinko

Во последниве години, имаме зголемува?е на бро?от на pachinko салони да инсталирате разни агол. Нормално, имаме воспоставено рамо до рамо неколку единици на истиот модел, во аголот Variety, исто така, формира сосема различни спецификации, модел, еден по еден. Откако во популарната имало модели, што е доволно да се стави пет, исто така, да се инсталира шест, од причини како што се популарни без операци?а не држи, модел ко? ве?е не ви даде друг избор освен да се отстранат, за клиенти кои сакаат да играат, сепак, или да се дозволува да се остави само неколку единици, таа има различни агол да или си игра носталгично да се воведе користи табела. Во

 

, како аголот различни, се придобивките и недостатоци, кои имаат за цел, ние ?е го разгледаме во она што работи за да.

 

Прво на сите, тоа е од корист, но не многу добро го знаат точка на избор и pachinko различни модели, биде??и аглите се игра многу, е дека тоа е лесно да се хиени. Покра? тоа, има тенденци?а да биде слатка прилагодува?е на ноктите, тоа е изненадувачки ?е се игра.

 

Разновидноста агол, додека високо спец машина од Dejihane, посто?ат различни спецификации модели. Претходно, но Dejihane бил инсталиран многу, исто така, има пристоен зголемува?е на високо спец машина е сега. Различни агол, па има тенденци?а да биде слатка прилагодува?е ноктите од другите модели, за оние кои се погодени машината Hanemono, ко? Hanemono кои биле инсталирани во аголот различни, исто така, ?е има неочекувано или бил очите на целта што се претвори добро.

 

и различност агол, таму е исто така pachinko салон ко? дебитант ноктите уметник само почетна подесува?е на ноктите е задолжен, па можеби ?е на?дете маса богатство неочекувани Постои blur решение од нормалното ветеран прилагодува?е ноктите ноктите медицински сестри штра?к, уште има лу?е кои одат за во Hanemono центар е очите на цел.

 

Покра? тоа, оние кои си играат со различни агол, имаме многу лу?е премногу не го знаат pachinko. Во

 

неодамна, па тоа или имаат сложени функции, како што се латентност веро?атност вари?аци?а, или ?ас престанав без известува?е на кои се содржани во бегство. Многу е веро?атноста дека носат е во таква маса Високо на е, вие различни агол.

 

и, како и недостатоците, да достигне и перформансите на секо? модел е, и дека тоа мора да се запомни, па сите сме различни, па Dejihane посто?ат многу, тоа е дека таму не е многу спецификации на модел ко? може да се игра. Во различни агол, различни модели се поставени во секо?а една. Значи, сите се произведуваат различни.

 

кои се постигне е, без разлика дали со висок степен на сигурност дофат, мора да се се?авам дали извршува?ето на, ве?е нема да знаат дури и кога престана во тоа време, исто така, продолжи. Ако не е познат на сите, дури и во ставот дека се врти и без разлика колку прилагодува?е на ноктите, добра Horukon сет, дури и ако се чувствувам бран на ROM-от е изгледа добро, тоа ?е го пропушти натпреварот станици.

 

И да се зборува на различни, многу pachinko салони да биде да се игра е главната цел, таа неизбежно ?е стане инсталаци?а многу Dejihane. Ако

 

Dejihane, да биде слатка и малку прилагодува?е на ноктите, за послаба експлозивна сила на исплата, тоа не е страшно како pachinko салон.

 

резиме Hanemono, посто?ат лу?е кои се Tachimawa "да Dejihane центар е да се обидат залага исто така, различни агол? Тоа ?е биде до заклучок дека. Ако, многу pachinko салон, ко? е главната цел на оваа игра, неизбежно зголемува?е на бро?от на инсталаци?а на Dejihane. Ако

 

Dejihane, да биде слатка и малку прилагодува?е на ноктите, за послаба експлозивна сила на исплата, тоа не е страшно како pachinko салон.

 

резиме Hanemono, посто?ат лу?е кои се Tachimawa "да Dejihane центар е да се обидат залага исто така, различни агол? Тоа ?е биде до заклучок дека. Ако, многу pachinko салон, ко? е главната цел на оваа игра, неизбежно зголемува?е на бро?от на инсталаци?а на Dejihane. Ако

 

Dejihane, да биде слатка и малку прилагодува?е на ноктите, за послаба експлозивна сила на исплата, тоа не е страшно како pachinko салон.

 

резиме Hanemono, посто?ат лу?е кои се Tachimawa "да Dejihane центар е да се обидат залага исто така, различни агол? Тоа ?е биде до заклучок дека.