Pachinko салон на ситуаци?ата на исплата и мотиваци?ата на делничен ден и празник

Во салонот pachinko, таа ?е биде поделена во продавница за да се покаже на мотиваци?а за продавници и викенди, да се покаже на мотиваци?а во работните денови. Во истиот pachinko салони, зошто таква разлика излегува, ние ?е го разгледаме дали ?ас треба да Mikiwamere мотивирани во секое место. Pachinko салон за да се покаже на мотиваци?а да се работните денови, ние често продавница ко?а е благословен со услови на локаци?ата.

 

на пример, не е воде?е на добри односи продавница пред продавниците на станицата и ден од неделата.

 

како pachinko продавници, и многу намалена на клиент ко? ?е оди многу работни денови, постои тенденци?а да се обидат да се негува. Клиентите кои доа?аат во работните денови, во споредба со клиенти кои не доа?аат само за време на викендите, ?е мора, исто така, различни износи на дена, исто така, продолжи да се инвестира за да ни преку. Добар pachinko салон на работа во работните денови, повторете беше обновен со намалува?е на работен ден на потрошувачите, ?е се направи и да се обезбеди стабилна продажба и бруто добивка и работе?е.

 

за тоа, но неколку степени во текот на неделата, ние може да ги извршуваат бизнис да се покаже на мотиваци?а.

 

Сепак, се чини дека доста тешко да се каже. Работните денови, биде??и има 5 дена во неделата, наместо да се стави на сите одеднаш, може да до?де до малку по малку издава?е. Во таков случа?, исто така, погодени од прилагодува?е на ноктите, поставува?е Horukon, доа?а ве?е не се гледаат само еден бран на ROM-от е статус кво. Не присуствува на работен ден за неколку дена, не можат да се на?дат на работните денови мотивирани.

 

Сепак, како pachinko салон на, па време на викендите и празниците ?е биде да се обезбеди собира?е ден, ко? не треба да се погоди Мислам дека е безбедно.

 

да се ?ават во, но е pachinko салон за да се покаже на мотиваци?а да се сабота и во недела, ?е биде многу честа по?ава во pachinko салони и приградски продавници кои не се во можност да имаат стабилна работа. Од

 

сабота и недела е, исто така, на ден одат нагоре работа се разбира, вообичаено е да се посвети на обновува?е е честа по?ава, е дека pachinko салонот дека тоа се случува ситуаци?а ко?а не може да биде. Што значи дека на фактот дека мора да покажат мотиваци?а за да се сабота и во недела, на денот на викендите лу?ето се собираат, тоа е поврзано со делничен ден на работа со добар впечаток Биде??и постои личност.

 

Во такви pachinko салон, или подобро само сервис сабота и во недела, или проба?те да се подготви награда на ограничени, можете да видите на напор, дури и во однос на исплата. Жалбата на време постои мотивирани, отколку салони pachinko да се покаже на мотиваци?а во текот на неделата, мислам дека е лесно да се разбере. Покра? тоа, во сабота и во недела има само два дена. Поради тоа што е превод на лесно мотивирани жалбата да се разбере во ме?увреме, ние треба да одат на штра?к во насока на два дена од саботата и неделата. Откако ?е имаат за цел, помалку работен ден по ред, мислам дека лу?ето на pachinko салони за издава?е на мотивирани за време на викендите е победа процент е зголемен.

 

pachinko салон на мотиваци?а, услуги и награди во прилог на топката надвор, степенот на об?авува?ето на постери и слично, постои дел што може да се види дури и од надвор. Pachinko салонот дека ?е одам да се игра, вие сте надвор на мотиваци?а во работните денови и празници, на местото каде што мотиваци?а е видливо е дека изненадувачки таму.