Horukon со висока функци?а да се види преку начинот на поставува?е

Во фа?а?е Horukon, се вели дека се поставени поделба. Pachinko продавница, ако Uchikome цел на продажба на Horukon, и слободно да се пресмета стапката на намалува?е, што се вели дека за контрола на исплата.

 

контрола на исплата е групирани од четири на пет во одредени услови да издржи, ако стане одредено време, се вели дека е систем ко? ги распределува на ?екпот. Исто така, групата утврдени со Horukon, при издава?е на лото, ROM на тонот е да ги цврст став.

 

тонот на слободна база или ROM е вознемирена за на маса е дека има помалку шанси да бидат избрани. Во

 

, оние кои рецитираат фа?а?е Horukon е, каков вид на однесува?е ние би сакале да се погледне во она што е да се влезе во високо-сет, кога станав. За да

 

висина поставува?е на времето, на?често мисле?е како феномен се види во близина на табелата на ?екпот е фактот дека постои феномен како што топката минува низ одбор се вовлечени во самиот почеток. Бол, управувано до нормална блок, ?е се обиде да Ochiyo подолу во однос на привлекува?е.

 

хит на ноктите во тоа време, или да падне под бие во различни агли, или влезе во проектот. Во групаци?ата е кажано во оваа фа?а?е Horukon, таа стана од работите кои им се доделени во врска трансформатор. Кога

 

Horukon да се одреди групата на лото, магнетна сила дела, то? чувствува дека постои чувство дека топката е составен. И тогаш, Toka станува тешко да се намали на топката, ?е го зголеми, како што топката во преку-поминува добро.

 

причини зошто ово? феномен се случува, исто така, ?е биде иста како причина е опишано погоре.

 

и, се вели дека многу разни вли?ани?а, дури и кога ?екпот ?е до?де да се по?ави на вашата маса, од на?честите мисле?е ме?у нив, во друга маса во истата група, супер дофат и интензивна Atsurichi е секогаш се случи, тоа е феномен што отстапуваат. За да

 

висина поставува?е на време, голем по Ри кога тоа се случува, се вели дека може да се одзема по просек 9 станици Чанг, високата собата во тоа време, исто така, постои теори?а дека веро?атноста истата група е да се победи одредува?е на ?екпот е висока.

 

Покра? тоа, кога е донесена одлука следната група, но некои лу?е, кои до?доа на топката да се започне уште полошо.

 

и високо амбиент во времето на ?екпот на лотари?а се вели дека се чести на местото, лотари?а од 4 пати на час треба да се врши.

 

или пове?е, тоа е феномен што се случува во тековната Horukon висина поставува?е во тоа време.

 

На ово? начин, ?е се обиде да воведе типичен феномен што е, рече дека тоа е на?често ?е се случи.

 

За методот Horukon снима?е и однесува?е, тоа е важно да се верува кои еден, биде??и посто?ат теории. После тоа, постои само реде?е вредноста на искуство во практиката.