Проверете на функци?а навика pachinko салон [Horukon Постави операции]

Кога многу лу?е кои отиде да игра во pachinko салон, мислам дека да се провери податоците во светло на податоците. Ако не се погледне на податоци, во ко?а платформа е каков вид на проток, не знае дека има излезе со. светилка податоци се информациите на податоци на корисниците. На ист начин како што тоа, имаме машина што е, исто така, во продавница да се замени си?аличката на податоци.

 

■ Во

 

pachinko салон и Horukon, успеа во машина ко?а се вели дека е формално комп?утер продавница целата податоци. Кога станува збор за она што се гледа во Horukon, говоре??и во еден по еден на маса игри, бро?от на имплантаци?а и ?екпот бро? на пати и додава износот, и дека она што излезе по стапка од колку, биле вовлечени до податоци се нарекува Сплит машина вас.

 

други, исто така, и секо? збирни податоци и продавници на целата територи?а на агрегирани податоци за секо? остров, ?е мора точно да управуваат со различни податоци.

 

Horukon, па ?е мора да се зголеми точни податоци, врз основа на своето постое?е, pachinko салон страна, рано открива?е и за неуспех штанд открива?ето на Оди на дело, исто така, и исто така може да се провери на проблеми како што се жици е надвор имам. Во

 

улици, или да го ставам метод за фотографира?е ко? се вели дека апсе?ето Horukon. Всушност, тоа изгледа како таму е исто така Horukon дека таквиот акт може да биде. Па што се вели дека фа?а?ето на салата конзерватор, што се вели, исто така, се нарекува победа увид навика на ово? Horukon. Во согласност со промената на

 

исплата и веро?атноста на состо?бата на продавницата, се вели дека операци?ата може да биде. Од Horukon е исто така машина, што излегува е нешто што се нарекува навика на машината.

 

На пример, што често се нарекува, со цел да се покаже Toka ?екпот е одбо?ката секо?, така што топката надвор е надвор, неколку автомобили на секо? остров, се стави на топката или, добро само агол маса е Toka хит, кра?от на бро?, се вели дека за да може да се об?ави или намерно исплата на одредена група.

 

случува да го фати залага тоа е метод Horukon апсе?е.

 

_x000D Во _, или да се види каде е специ?ално при врше?е Horukon претвора во рогоносец? конфигураци?а

 

група

 

Horukon не е наменет да се прилагоди на еден по еден ситно исплата, се вели дека може да се манипулира за секо?а грутка на неколку генерации.

 

Се разбира, како на пример, како што се пет единици од кра?от на продавницата е во групата, а тоа може да се создаде таков едноставен маса, биде??и тоа би ?асно сомнителни да се мисли, или бил прескокнат една, Kakudai или или, поделени во секо? бро? на машина беше, секо? остров, и така натаму, постои шема со продавница сорта. Со види низ него, ?а зголемува веро?атноста да се добие цврст став.

 

временска зона

 

Horukon, исто така, се слуша разговор ко? исто така може да бидат такви што да се исфрли топката надвор само одредено време. Она што е често да се обиде да се ослободи од исплата сво?ата продавница во секое време зона, може да до?де во погледот од страна на присутните долго. На пример, работата е во временската зона да стане врв, како што ?е можете да ги чувате дека сакате да се жалите на други клиенти за ослободува?е на исплата, во утринските часови, а об?авен во мали временската зона на публиката, фаворизира?е на редовните тоа е целосно можно приказна што е можно.

 

или продолжи да оди во истиот ден од неделата, датум

 

временска зона, можеби навика излегува дека тие се внимателно да се следат. Ден на исплата пред или релативно слатка, па на то? или слатко е подобро во работните денови. Ве молиме обидете се да го наб?удуваат карактеристики на продавницата ко?а то? е преку.

 

 

за методот
Horukon снима?е е за добрите и лошите страни се поделени, некои лу?е мислат дека сте користе?е на голем бро? на продавници, посто?ат лу?е кои не ?е го користи такво нешто. ?ас би рекол дека било, е позитивен во врска метод Horukon апсе?е. Освен или лошо Horukon е добро, очигледно одредена маса, само одредени островот, биде??и гледам сцена ко?а има експлодирала само одредени периоди од денот. Иако коцка?е

 

, pachinko продавница знаете Не го прекинува?те издава?е лов и профит.

 

Исто така, при врше?е на посебен вид на настан (на пример :! Ева интензивна посредува?е), само навистина прилагодува?е на ноктите, или ?е бидете во можност да се забавуваат до Ева на островот? Не е важно колку ноктите Gabagaba, ко? е да не сакате да се отвори кога експлицитно многу може да се види, така да се каже дали, да сто?ат како голем хит веро?атност е 1/400 е, исто така, ?е бидат во можност да полагам во склопот ?екпот она единици UGA?

 

работ на затвора?е таков случа?, треба да се забележи за да се провери Robo податоците. Е ?асно Маж голем хит веро?атноста е висока. Такво нешто е секо?дневна по?ава. Па ?ас сум во врска со одреден степен Horukon метод за снима?е, не е таму во позитивен став.