Нормалниот бизнис во времето на платформата на изборот е pachinko салон

Изгледа за да се обезбеди напушти платформа е од невозможна приказна, но, со цел да се спречи непотребното инвестиции, податоци и ноктите е местото каде што сакате да го видите. Во, во табелата за да изберете за време на нормалниот бизнис, ние ?е се погледне во тоа колку добро изберам внимание на платформата на ко? било дел. Прво на сите, ние ?е се погледне на податоци.

 

Ова е, во зависност од време за посета, кога треба да се види на податоци, треба да се разгледа зема??и ги во предвид фактот дека тоа е нормален работен ден. Во нормален работен ден, биде??и не постои случува да се стави на страната на pachinko салон, само поради тоа што бил силен на ден пред тоа, дека е подобро да се запре од тоа да биде веднаш седна.

 

во табелата, кои се на претходниот ден, без разлика дали сте на бро? на пати и какви несакани хит на Atari и бро?от на вртежи на денот е важно. И тоа излезе на ден пред тоа, исто така, добар бро? на вртежи застане на денот, постои можност дека ден пред и ноктите не се промени. Покра? тоа, дури и ако не ?а за?акна Inochikugi, нокти донесува?е на топката до почетокот на индукци?а нокти, може да се стеснети.

 

сега на светилка податоци, таму е исто така еден вид на ротациона брзина до хит е прикажана. Додека еден од голем хит, исто така, држи се осигура дека степенот до ко? ротаци?а. Неколку дена силен, пристоен бро? на ротации на ден, а ако хит на проток се запре и не име, на?веро?атно, е дека таму е вредност да се погоди во тоа време на нормалниот бизнис. Ако

 

Horukon оди со CR машина насочена кон би усвои продавница, чита?е како навика, како што се на бранот на конфигураци?а на групата и ROM-от на Horukon, изберете, на?веро?атно, да влезе во силна живот сто?ат работите сега. Ако

 

на лу?е кои сакаат да се посто?ано победи во Hanemono, биде??и прилагодува?е на ноктите е поделена на исходот, ?е се види во центарот на ноктите.

 

Сепак, дури и ако податоците на силна, ако се на?де да се биде или не да ги заостри ноктите, и ги заостри индукци?а ноктите не се препорачува дека толку многу инвестиции. Таквиот став, со оглед на исплата се намалува дури и побрзо, а кога ?е се по?ави, се препорачува да се замени со добра и работи на намалува?е.

 

Покра? тоа, дури и ако не е хит дури и на денот, до толку е брзината на ротаци?а Или ако не, во случа? на ротациона брзина може да се сведува чувство е, мислам дека е подобро да се движат веднаш умре. Покра? тоа, прилагодува?е на ноктите за време на нормалниот бизнис стана нормална ноктите на неговата продавница. Ако не

 

зачува состо?бата на ноктите, биде??и ноктите на државата во времето на пушта?ето или кога обновува?е станува прочите, да ги задржи добар изглед. Помине нормално е, но е неколку милиметри од односот на замена, излегува разликата. За да ги видите на ноктите можете лесно да се направи разлика на платформата на пове?ето цел очите, но за секо? ко? не сака лесно да се направи разлика, ние ?е се ?е се об?асни со ротациона брзина. Ако однос на бро?от на

 

на вртежи, во pachinko салон за размена 3,5 ?ени, околу 13 пати во ил?ада ?ени, околу 15 пати во замена 3 ?ени, околу 17 пати во размената 2,5 ?ени, а околу 20 пати во замена 2.3 ?енот што има сега. Некои вари?ации во моделот и да е, се разбира, но тоа е бро?от на вртежи во просек ил?ади ?ени Ако имате нормална прилагодува?е на ноктите. Толку многу или не се вклучи, можеби мислат, но тоа е реалноста.

 

во нормален бизнис, фактот дека отвора?ето на ноктите, затоа што речиси и да нема, се обиде да избере платформа што се врти на?малку еквивалент на готовина стапка од страна на бро?от на вртежи. Сепак, тоа не е доволно погоди ил?ади ?ени. Од вас ?е биде нерамна во протокот на топка, всадува??и барем неколку ил?ади ?ени, можеме да кажеме со разумно да се утврди од страна на пресметува?е на просечниот бро? на вртежи. 3 девизен ?ени стана околу 20 пати. Некои вари?ации во моделот и да е, се разбира, но тоа е бро?от на вртежи во просек ил?ади ?ени Ако имате нормална прилагодува?е на ноктите. Толку многу или не се вклучи, можеби мислат, но тоа е реалноста.

 

во нормален бизнис, фактот дека отвора?ето на ноктите, затоа што речиси и да нема, се обиде да избере платформа што се врти на?малку еквивалент на готовина стапка од страна на бро?от на вртежи. Сепак, тоа не е доволно погоди ил?ади ?ени. Од вас ?е биде нерамна во протокот на топка, всадува??и барем неколку ил?ади ?ени, можеме да кажеме со разумно да се утврди од страна на пресметува?е на просечниот бро? на вртежи. 3 девизен ?ени стана околу 20 пати. Некои вари?ации во моделот и да е, се разбира, но тоа е бро?от на вртежи во просек ил?ади ?ени Ако имате нормална прилагодува?е на ноктите. Толку многу или не се вклучи, можеби мислат, но тоа е реалноста.

 

во нормален бизнис, фактот дека отвора?ето на ноктите, затоа што речиси и да нема, се обиде да избере платформа што се врти на?малку еквивалент на готовина стапка од страна на бро?от на вртежи. Сепак, тоа не е доволно погоди ил?ади ?ени. Од вас ?е биде нерамна во протокот на топка, всадува??и барем неколку ил?ади ?ени, можеме да кажеме со разумно да се утврди од страна на пресметува?е на просечниот бро? на вртежи.