P?d?jos gados, jo t? ir izdevusi daudzi Pachinko ?urn?ls, inform?cija ir k?uvusi tik viegli, lai ievad?tu roku. T?tad, ja persona, kas hit Pachinko, kad, es think're ieinteres?ts redz?t, ka redz?ju te...

Ja j?s nezin?t, labi, Pachinko salons ?aj? Horukon ir, ??iet, da?i cilv?ki dom?ja par nelikum?gu, piem?ram, t?lvad?bas, ori?in?ls nav ma??na, ka ??da lieta. Horukon, ir sa?sin?jums no Hol datoru. Run?...

In Horukon uztver?anas, tas ir teikts, ka izplata d?ekpotu, sagrup?jot to Pachinko ma??nu transformatoru. T?tad, tas ir teikts, ka efekt?vs Horukon uztver?anas, es gribu redz?t, k?da veida lietas par ...

Pachinko ma??na, tas ir vienm?r uzst?d?ts ROM. T?tad, k?da veida lieta, kas nu ROM, es grib?tu apskat?t, k? t? darbojas. Jo ROM ir, vai noteikt Jackpot, kas satur programmu, piem?ram, sasniegt un darb...

Old Pachinko ir da?i cilv?ki, kas labi sp?l? bija viegli pat bez tik daudz ieguld?jumu. Nesen Pachinko ir, azartsp?les ir ?oti sp?c?ga, ir gatava izzud?s maz?k nek? 30 min?tes, 10000 jenu.jo tas ir ti...