Senas Pachinko yra keletas ?moni?, kurie gerai ?aisti buvo lengva net ir be tiek daug investicij?. Naujausi pachinko yra, azartini? lo?im?, yra labai stiprus, pasireng?s i?nykti ma?iau nei per 30 minu...

Pastaraisiais metais, nes jis i?duoda daug Pachinko ?urnalas, informacija tapo taip lengva patekti ? rank?. Taigi, jei asmuo, kuris nukent?jo Pachinko, kai a? think're ?domu pamatyti, kad ma?iau pasak...

Jei j?s ne?inote, gerai, Pachinko salonas ?iame Horukon yra, atrodo, kai kurie ?mon?s man?, kad b?ti neteis?tas, pavyzd?iui, nuotolinio, originalas yra ne ma?ina, kad toks dalykas. Horukon, yra Hol ko...

Be Horukon surinkimo, jis sak?, kad platinamas jackpota grupuojant ? Pachinko ma?in? transformatoriaus. Taigi, jis sak?, kad veiksminga Horukon surinkimo, a? noriu pamatyti, kokia dalyk? tarp Horukon ...

Pachinko ma?ina, ji visada montuojama ROM. Taigi, kokios dalykas arba ROM, nor??iau pa?velgti ? tai, kaip ji veikia i?vaizd?. Kadangi ROM, arba nustatyti, jackpota, kuriame yra programos, pavyzd?iui n...