Pachinko магазин стол ачуу учурунда тандоо

биринчи к?н? алмаштыруу Xintai ж?н?нд? маалыматтар, ал Neraiuchi ?ч?н платформа кыйын нерсе тандап маалымат мамлекеттик, эч ким жок болгондуктан, ошондой эле, жок болот. Xintai биринчи к?н? кечке чейин ачык, полиция бекит?? баткандан кийин гана ачык болот дегенди билдирбейт. Ушул себептен улам, учурда ачылышын тазалоо ?ч?н эмес, биз к?п учурда пачинко конок лотереядан бар. Мындан тышкары, лотерея ыкмасына жараша, ошондой эле жок экенин хит Xintai билбеген, же бир иш к?рс?т?лб?йт.
The
Xintai алмаштыруу биринчи к?н?, карап турган б?л?м?н, б?т мык окууга эч кандай жетишт?? убакыт бар таштап, анткени силер да киндиги мык башталышында гана чындык болуп калды. Албетте, мындай маалыматтар лабиринт сайт Жети маалыматтарды чогулткан болсо, Horukon коюу жана дисктин толкуну да анын эске алсын.

 

Бирок, тырмак ж?нг? карап, кардарларды ?з?н? тартуу ?ч?н, Xintai алмаштыруу биринчи к?н? мыкты тырмак таттуу болуп саналат. Xintai боюнча Horukon топтому жана тырмак ж?нг? катары

 

биринчи к?н? жакшы ачык, к?н ?тк?н сайын к?ч алдырууга турган к?р?н?ш жок. Албетте, бул да, д?к?нг? к?з каранды. Биринчи к?нд?н тартып, коноктор да Мени жайыма кой чогулуп, бара-бара калыбына бошотулганда жол кээ бир д?к?нд?рд?, мен таасири биринчи келет, себеби, ошондой эле биринчи к?н? бир д?к?н бар. Бул аймак болуп саналат, ошол замат кайра кийин бир жуманын к?р?н?ш к?н сайын текшер?? ?ч?н жакшы болмок.
мындай бекети соода д?к?н? катары кайра убактысы, иши
, ал кардарлар к?п б?т?ш? деп к?т?л??д?, анткени, ал алдын ала текшер??, алдын ала жана маалыматтарды тастыктоо ?тк?н к?нд?н тартып дасторкон максаты кандайдыр бир даражада изилденген жакшы адам к?р?н?т .