Артыкчылыктары жана кайра катышы бир Пачинко кемчиликтери

Эгер Pachinko жана б?т?р??г? барып, мен аны ойлоп тынчсызданбагыла, кайра катышы бар экенин биринчи жолу деп ойлойм. пачинко д?к?н?нд? Common, кардарлар ?ч?н карызга кечени суммасы 4-иен бир, бир 20 йен медаль болуп калды. Акыркы жылдары, Ichipachi 5 йен оюк, ж.б., бирок ал да, т?м?н кредит топ, ар бир учурда берилген акчалай топту жана медалдарды убакта ?зг?рт?? катышы чыкты эркин ар Пачинко тарабынан аныкталган бир жакшы нерсе болуп калды сен бар.

 

нак баасы, пачинко барышкан ?ч?н иштеп жаткан саясатын аныктоодо абдан маанил?? нерсе. Жылы

 

, жогорку акчага сатылган жана аз акчага д?к?нд?, орнотулган моделдин жана согуш тарабында, ж.б., биз ошол жерде айырмасы кандай экенин к?р?п келет. бир кардар катары, жогорку накталай адамдар жакшы менен, албетте, деп ойлойм, сиздин т?л?м ордуна чындык мындан ары бийик ?зг?рт?? катышта болуп, д?к?н ?ч?н, жок чогултуу ар кандай к?п болот +. Натыйжада ж?н?к?й иштен

 

, тырмак жакын к?ч?т?? болуп, ж?нд??, адатта, ошондой эле 1 Crap жатат. Ал тургай, окуялар болгондо, ал жерде чо?, тырмактарын ачып, ошондой эле, орто ж?нд?? жогорулатуу ?ч?н кыйын жалгыз жогорку ж?нд?? жол берет. Pachinko жогорку нак салону, кийин бир аз кара ниеттик, мен дароо эле тартыштык боло турган ушунчалык кам сууруп м?мк?н эмес. Кыскасы

 

, биздин кардарлар менен карап болсо, т?л?м к?рс?т?? ?ч?н абдан оор, анткени Мен ?т?н?й?н, жок t?ka таштап кетпесе экен деп к?п ойлойм. Ошондуктан, жогорку накталай Пачинко, биз к?п учурда, ?зг?ч?, жогорку Спектор деп аталган к?п ?лг? орнотулду магазин. Big хит ыктымалдуулугу жогору, жабдууларды, ошондой эле акча кыйла к?л?мд?г? к?т?л??д?.

 

Бирок, кардар тарабынан карап турса да, бийик-бийик Спектор-Накталай д?к?н?, мяч ?лк?л?рд? болсо бир чо? утуп алып келет. жогорку куткарылуу Pachinko тарачтын да чындыгында, салымдардын суммасы аз ?с?п, ыктымалдуулук ээ ыктымалдыгы калышы ?ч?н, сен ?ч?н жогору. дагы эле бар, жогорку накталай ири пайда болот. Анда, билип утуп алды, ал алда канча жогору накталай Пачинко менен к?р?ш?? ?ч?н жакшы болот.

 

тескерисинче, аз акчага д?к?н?, адатта, мык, ошондой эле таттуу болуп жатат, ал же к?з?н?г?нд? ортодогу топтому бар болушу м?мк?н. ылдамдыгы бир чо? сокку алганы, жогорку ыктымалдык таба алышпайт. Ошондой болсо да, ошондой эле сатып алуу тёлёй к?п акча салымдардын ?лч?м?н? жараша, силер да азыраак утуштарды чынында. Мындай Пачинко бир аз акча, таттуу санариптик жана орто т?р? м?н?зд?м?л?рд? болот деп моделине же?ил спектаклдин, алар жогору турган к?п орнотуу ?ч?н жакын.
ойногусу келет
, чындык бир чо? сокку алганы келсе, ал эми т?м?нк? акча каражаттарынын Пачинко сунуш кылынат, мен бул чо? утуп ?т? оор деп ойлойм. жогорку д?к?н?нд? бир чо? утуп кардар аз акчага д?к?нд? мага жооп даамын алган деп аталат, кардар нерсе ойноп ?рк?нд?т?? ортосунда даамын сураган чалуу менен м?н?зд?л?т.

 

ушундай жол менен кайра катышы ойногонду айырмачылыктарга байланыштуу эмес, сиз д?к?нд?р да тандап ?зг?рд?.

 

барабар алмашуу, д?к?нд?н жогорку ?зг?рт?? катышы менен тургузган бекем пайдубал козголбойт, идеалдуу биз пин чекити жагымдуу качан гана максат болуп саналат. ?зг?рт?? катышын кылгыртып, ал эми б?т?нд?й Акыры эле к?р?н?ш, ушундай к?пт?г?н аралык шартта катары калышы м?мк?н, адатта, жалкоо болуп жатат. Убакыт азап-кайгыга карабай к?п эмес, чыгашалуу болуп саналат, бул болот, - Мен к?н жумушчулардын байттар менен болушу керек. Улам сулуулук тараптын айырманы, ошондой эле тандап д?к?нг? ?зг?рд?.

 

барабар алмашуу, д?к?нд?н жогорку ?зг?рт?? катышы менен тургузган бекем пайдубал козголбойт, идеалдуу биз пин чекити жагымдуу качан гана максат болуп саналат. ?зг?рт?? катышын кылгыртып, ал эми б?т?нд?й Акыры эле к?р?н?ш, ушундай к?пт?г?н аралык шартта катары калышы м?мк?н, адатта, жалкоо болуп жатат. Убакыт азап-кайгыга карабай к?п эмес, чыгашалуу болуп саналат, бул болот, - Мен к?н жумушчулардын байттар менен болушу керек. Улам сулуулук тараптын айырманы, ошондой эле тандап д?к?нг? ?зг?рд?.

 

барабар алмашуу, д?к?нд?н жогорку ?зг?рт?? катышы менен тургузган бекем пайдубал козголбойт, идеалдуу биз пин чекити жагымдуу качан гана максат болуп саналат. ?зг?рт?? катышын кылгыртып, ал эми б?т?нд?й Акыры эле к?р?н?ш, ушундай к?пт?г?н аралык шартта катары калышы м?мк?н, адатта, жалкоо болуп жатат. Убакыт азап-кайгыга карабай к?п эмес, чыгашалуу болуп саналат, бул болот, - Мен к?н жумушчулардын байттар менен болушу керек.