Пачинко бир т?рд??л?г? бурчун максатында артыкчылыктары жана кемчиликтери

Акыркы жылдары биз ар кандай бурчун орнотуу ?ч?н пачинко барышкан санын к?б?йт?? ээ. Адатта, биз менен ийиндеш туруп т?з?лг?н эле моделдин бир нече даана, Сорттун бурчта, ошондой эле толугу менен ар кандай типт?? ченемдердин бири-бири менен орноткон. Бир жолу популярдуу моделдер бар эле, мисалы, эч кандай иш-аракет ар дайым эмес, таанымал сыяктуу себептерден улам беш да, алты орнотулат ?ч?н жетишт??, дагы ойногусу келет кардарлар ?ч?н, мындан ары алып, ал эми сага тандап берем бир модель, же бир нече гана бирдик кет??г? уруксат, ал ?ч?н ар кандай бурчун же колдонулган дасторкон киргиз?? Nostalgic ойноп турду. Жылы

 

, мисалы, ар кандай бурч, биз эмне ?ч?н карап, максаты, пайдасы жана кемчиликтери бар. Баарынан

 

Биринчиден, бул пайдалуу, бирок бурчтары к?п ойноп жатышат, анткени жакшы тандоо пункту жана Pachinko моделдердин ар кандай билбейм, аны жал ?ч?н же?ил болот. Мындан тышкары, таттуу тырмак ж?нг? салуу болуп жатса, ал к?т?лб?г?н ойноп келет.

 

Сорттун менен кесилишет, Dejihane жогорку Спектор машинага чейин, ченемдер моделдердин ар кандай бар. Буга чейин, ал эми Dejihane к?п орнотулган болчу, ошондой эле татыктуу ?с?ш? жогорку Спектор машина азыр бар. Сорттун менен кесилишет, ошондуктан Hanemono машина, Hanemono Сорттун бурчуна орнотулган, ал эми жапа чеккен адамдар ?ч?н таттуу тырмак башка моделдерге караганда ж?нг? салуу, калыссыз болуп калышы м?мк?н, ошондой эле буруп максаты к?зд?р? бар эле к?т??с?зд?н болчу.

 

жана к?п т?рд??л?к менен кесилишет, ошол эле Конок тырмак с?р?тч? эле тырмак оъдоолор жооптуу баштап Пачинко, силер к?тп?г?н казына дасторкон м?мк?н, ошондуктан медайымдар уруп кадимки тырмак оъдоолор ардагери мык караганда мунарык бар, дагы Hanemono борборунда ж?рг?н адамдар максаты к?зд?р.

 

Мындан тышкары, ар кандай бурчунда менен ойнойт да, биз к?п адамдар ?т? к?п жумушка орношкондон билген эмес бар. Жакында

 

-жылы, ал ?ч?н же мындай кечиг?? ыктымалдык т?р? катары татаал милдеттерин бар, сен, мен жашынып камтылган деп эскерт??с?з токтотту. кийим сыяктуу столго абдан ыктымал Жогорку айтканда, сиз ар т?рд??л?г? менен кесилишет.

 

жана к?п Dejihane ошондуктан кемчиликтери, ошондуктан, ар т?рд?? эстеп жетет жана ар бир моделдин аткаруу ?ч?н, ошондой эле бул зарыл болсо, бул бир оюн болушу м?мк?н моделдин к?п м?н?зд?м?л?рд? эмес, бар. Ар т?рд?? бурчунда, ар т?рд?? моделдери ар бири орнотулган. Ошентип, ар кайсы ?нд?р?ш?т. ишенимд??л?к жетпеген жогорку даражадагы болобу, аткаруу, мындан ары да улантылат учурда токтоп да билишет же унутпашыбыз керек жетет

 

болуп саналат. да, ошондой эле кандай гана тырмак жактан тартса чыракпаяга бардык боюнча белгил?? эмес болсо, анда жакшы Horukon комплексин Мен дисктин толкуну жакшы к?р?н?т болуп сезилсе да, ал оюн бекеттерин сагынабыз.

 

Ал эми ар т?рд?? тилд??, к?п пачинко конок башкы максаты болуп саналат ойной болушу ?ч?н ал с?зс?з Dejihane к?п орнотуу кирет. Эгерде

 

Dejihane, тёлёй алсызыраак жарылуучу к?ч?н? таттуу, бир аз тырмак ж?нг? салуу болуп, ал Пачинко эле коркунучтуу эмес.

 

на Hanemono, Dejihane борборуна Tachimawa "да к?п т?рд??л?к менен кесилишет карап аракет бар адамдар болуп саналат? Бул жыйынтыкка болот. Болсо, анда к?п Пачинко ойноп негизги максаты болуп саналат, с?зс?з Dejihane орнотуу санын к?б?йт??. Эгерде

 

Dejihane, тёлёй алсызыраак жарылуучу к?ч?н? таттуу, бир аз тырмак ж?нг? салуу болуп, ал Пачинко эле коркунучтуу эмес.

 

на Hanemono, Dejihane борборуна Tachimawa "да к?п т?рд??л?к менен кесилишет карап аракет бар адамдар болуп саналат? Бул жыйынтыкка болот. Болсо, анда к?п Пачинко ойноп негизги максаты болуп саналат, с?зс?з Dejihane орнотуу санын к?б?йт??. Эгерде

 

Dejihane, тёлёй алсызыраак жарылуучу к?ч?н? таттуу, бир аз тырмак ж?нг? салуу болуп, ал Пачинко эле коркунучтуу эмес.

 

на Hanemono, Dejihane борборуна Tachimawa "да к?п т?рд??л?к менен кесилишет карап аракет бар адамдар болуп саналат? Бул жыйынтыкка болот.