Ji bo teoriya s?lahan bi temam? ya pachinko

Tu y?, wan ?awa ew hit mezin di pachinko hundir er?, ez difikirim, ku pir?n ji wan kes?n ku bi b? ku pir z?de xist. machine Pachinko, ku pa?? di kil?tkir? pachinko sazkirin e, em hem? Jackpot lottery di r?baza lottery heman.

 

Ev, ew dibin gir?day? b?yer?n li p??esaz?ya, machine pachinko ku ev parastin ne, bi r?ya ko??n bi hevkariya r?xistina teft?? hem? mak?ne pachinko e, ew ? nikaribe ji bo firotina. ? r? day?na ?espandin, xeber ji ?i ti?t?n, ku tu r?baza lottery ji method s?lahan full. The

 

matemat?k?, t? gotin ku ji bo darizandin?n serbixwe. Ji bo day?na Jackpot li pachinko

 

, e peyman? ew e ku ji bo lottery bi temam? random hene. In, s?stema r?jeya s?lahan bi temam? random bi temam?, bi ?i zaniyariyane xax? lottery ko bi kurt? nasandin.

 

? bi v? r?baz? bi ?htimaleke temam, carek? yek-dem lottery serbixwe ye, r?baza lottery ku ji aliy? encam bor? de ? wek? bandor e. Ev zehmet? f?m a bi??k e, di heman dem? de, ji bo nim?ne, ball y?n sor ? ??n ? sp? heye.

 

dest, heta ku ball dikeve, s? gogan lottery li dora li hindik roulette k?m. Ger sor e di Ev l?ste ya hit, niha ku zivir? w?ne, dihew?ne gogan pachinko ji bo destp?kirin, sekinandin ji roulette e, ev dibe hit mezin biryar? bide ka in red-ball di war? ji per hene.

 

? heke ball sp? ne li vir e, l? h?n w? b? guman b?riya eger di st?na hit ji roulette, r?baza s?lahan tije dan?n, ji ber ku bi encam?n ber? bandora ne, ji destp?k? ve vegerin Matamoto, lottery di bin eyn? ?ert ? her dem ku lidarxistin.

 

di temam? random, dibe kind of ti?t an lottery serbixwe carek? carek? e, ev ?i ku r?baza s?lahan tije ye. Bi v? away?, carek? we re dib?jim, di teor?y? de, 1000 car hatiye wax Hama e, 2000 wax caran Hama, di heman dem? de ne d? ji cih? cih de, li ser rew?a heman e, d? bibe ten? ji ber ku di deqdan? de.

 

L? machine, ew Ev hewl dide ku d? bi iht?maleke Jackpot respective. Ji ber v? yek?, ji machine, eger tu li pey windakirina e ku hewl didin xizmet? xist. Ku ew ti?t ji ku got ku ew p?la Jackpot, ku ba? li kolanan re got: e. p??eroja

 

mirov p??b?n? bike, ji ber ki?andin ? Jackpot, l? tu va r?baza girtina ba?tir, ev pirsgir?k e. li encam?n ber? y?n ku Jackpot Va ye, nikare ji bo d?tina p?l?n xurt ? xey?d? w? bibin, l? lottery Jackpot de ye, bi ten? ji korfelaq? hatiye lidarxistin.

 

heta xwar? heta radeyek? ji dem, bi rast?, ji ber ku win eger armanc ev dem e, k? di nikare p??b?n? kirin, wisa ku ev pachinko j? tengkirin. Ji ber ku

 

Hanemono shop k?mtir e tu Horukon wek mak?na CR, h?n dixwazin ku bizanibin, ku ji day?na s?lahan full. Di doza dikan?n ku b? diguher? w? bi ?htimaleke mezin ji Jackpot li Horukon, l? b?guman bi tevah? bi ?htimaleke mezin heye, l? tu encam?n ned?t?.