?nwa uf?t uf?t uf?t uf?t agba parlor nke feature (mgbake oge ma ? b? na-emeghe-nd?)

※-ad?ru d? ka a na-emekar? n'ihi dum ?l? ?r? nd?

 

agba Favorite Biko na-ezo aka b?, nwere ike na-nd? ? maara, ka mpi a na-agba ume b? af? nke ?nwa na-at? aro kacha . Na-agba chaa chaa, ma unu ap?gh? ihe na nke ugbu a ihe omume, ma ? b?r? na t?nyere ihe omume, e kwes?r? ?t?t? na-echekwa na na nke a nnukwu payout, d? ka ihe ?r?ba ama ah? meren?. Na

 

, ? ga-ab? ihe mere oge inye nd? d? ot? ah? a payout, na-ekwu okwu ma na-ewetara n'etiti, aka na ?t?t? az?mah?a plan. Business at?mat? ke a na-agba ume b?, na nk?t? ntu mgbanwe na nt?ala n'?nwa mb?, any? ga-ah? na-amalite. N'oge a, ?b?na ya n'etiti a ntak?r?, ? na-eme na-ego ruo n'?k? nke na ike ekpuchi mpe.

 

ma ? b?r? na, ?b?na d? ka oke si na mpe, na-ab?a si oge zuru ezu iji nwetaghachi na nkera nke ab?? ma ? b?r? na n'etiti. Ya mere, d? ka agba parlor n'ak?k?, egwuregwu, d? ka nke na-esite a nnukwu payout b? p?tara na ? b? ihe kas? mma az?mah?a d? mfe ad? n'etiti. Na, b? ihe na-ab?a kp?mkwem ruo n'?k? nke az?mah?a, ma ? b? na-na mmalite nke ?nwa dabere na ak?k?, ma ? b?r? na-enweta iche na n'?nwa mb?, ? wep?ta mgbe niile. Ebe ? b? na

 

?b?ch? nan? n'ihi na ? b? na dum table d? ot? ah? ukp?h?de nke, na ebe n'uche, na-agbal? ka mma-edebe ukp?h?de. Ntu ukp?h?de n'oge nke ihe omume, na-emekar? nke ukp?h?de ga-dabeere. Were ya na ? na-at?r? ka 12.5 mm nk?t? ntu n? mmalite. Na nd? d? ot? ah? ?l? ah?a, ma ? b?r? na e nwere njikere inye, ruo banyere 13 mm ga-ab?a na-emeghe. Na-ekwu okwu

 

rotational ?s?, na rotational ?s? nke otu nkeji, 0. The d?gas? ozugbo site 5 ugboro. Mere b? otu d? iche, ma ? b?r? na ? b?gh? site na-at?ghar?, kwa b? n'ihi na ? na-ab?gh? na-ab?a, m ga ?d? iche na nke N'ileghachi anya na ng?k?ta ego ego. Guzosie kar?r? nke a d? ka ?k?-ala-akara nwekwara, na-ab?a b? na m p?tara na n'etiti nke ?nwa. Mgbe ah?, uf?t uf?t na aga na ?wa nke g? ?gw?, 's oge na-ab?a na-esi a ?t?t? nd? na-eche na ch?r? iji merie. ? b?r? na nd? ?l? ah?a ? na-eji a set nke

 

Horukon, N'ezie, ? p?r? ?b? d?kwa ?t? set of Horukon.
The
agba parlor nke az?mah?a at?mat?, na-e abuana nnukwu n'obi na ?n?d? nke nd? d? ot? ah? mmad? nile. Na nd? d? ot? ah?, ?t?t? nd? na ebumnuche anya nke etiti b? ebe ? ch?r? ka na-echeta na ? b?gh? naan? ihe omume. N'?b?ch? nke ihe omume b? nke a N'ezie ?h? anya, ma kar?s?a, na ikpe ma ? b?r? na ihe omume ah? a dud, mgbe ah?, a ?b?ch? ole na ole b? extra ebumnuche anya.

 

The ihe mere d? nn?? mfe, iji ch?r? ka na-oyiyi na p?tawo ah?a kwup?ta nkera nke ab?? nke ?nwa, n'ihi na e nwere mkpa na-ebe a. Zendai ?b?na d? ka ? gagh? ekwe omume, d? ka billboard nlereanya, ? mb? na nt?ala nd? na ?t?t? mgbe a ?b?ch? ole na ole deferred. Na ihe omume nke na-esote ?b?ch?, wdg, na nd? d? ot? ah? na-ewu ewu na ?d?, ?d? na-na-na ?p? N'ihi na elu na-ekwe omume, m na-ekwu na ihe d? mfe na-agh?ta kacha mma ebumnuche anya.

 

na agba parlors nke na-aga na n'echebaragh? ya echiche na-egwu, ot? a any? b? nd? a az?mah?a t?lee eruba n'ime a ?nwa. Na-al? ?g? na-eji amamihe e maka uru nke eziokwu, na ? d? mkpa ka any? na-eweli puru nke na-emeri. Nke ah? b? image iji ch?r? ka na, n'ihi na e nwere mkpa na-ebe a. Zendai ?b?na d? ka ? gagh? ekwe omume, d? ka billboard nlereanya, ? mb? na nt?ala nd? na ?t?t? mgbe a ?b?ch? ole na ole deferred. Na ihe omume nke na-esote ?b?ch?, wdg, na nd? d? ot? ah? na-ewu ewu na ?d?, ?d? na-na-na ?p? N'ihi na elu na-ekwe omume, m na-ekwu na ihe d? mfe na-agh?ta kacha mma ebumnuche anya.

 

na agba parlors nke na-aga na n'echebaragh? ya echiche na-egwu, ot? a any? b? nd? a az?mah?a t?lee eruba n'ime a ?nwa. Na-al? ?g? na-eji amamihe e maka uru nke eziokwu, na ? d? mkpa ka any? na-eweli puru nke na-emeri. Nke ah? b? image iji ch?r? ka na, n'ihi na e nwere mkpa na-ebe a. Zendai ?b?na d? ka ? gagh? ekwe omume, d? ka billboard nlereanya, ? mb? na nt?ala nd? na ?t?t? mgbe a ?b?ch? ole na ole deferred. Na ihe omume nke na-esote ?b?ch?, wdg, na nd? d? ot? ah? na-ewu ewu na ?d?, ?d? na-na-na ?p? N'ihi na elu na-ekwe omume, m na-ekwu na ihe d? mfe na-agh?ta kacha mma ebumnuche anya.

 

na agba parlors nke na-aga na n'echebaragh? ya echiche na-egwu, ot? a any? b? nd? a az?mah?a t?lee eruba n'ime a ?nwa. Na-al? ?g? na-eji amamihe e maka uru nke eziokwu, na ? d? mkpa ka any? na-eweli puru nke na-emeri.