Olee ot? ?h? site na ekpo ?k? ugbu oge nke agba parlor

Na-ekpo ?k? ma ? b? oge mpaghara ot? oge, ? nwere ike n?r? ?ma. Ok? oge mpaghara, dabere na ala nke agba parlor nke ebe na ar?m?r? ?n?d? na ah?a, ga-ab?a ?f?d? nke ihe d? iche b? nn??. Na, n'ihi na m na-eche ab?gh? Ok? oge mpaghara na-amagh?, ebe a any? ga-ewebata izugbe agba parlor nke ok? oge mpaghara.

 

ok? na oge mpaghara, ya b?, agba parlors ga-a oge mpaghara na ? ga-amas? d?kwuo ?r?. 'S olileanya oge mpaghara na-ab?a ka ihe kas? mma ah?a. Ya mere, na nd? d? ot? a oge mpaghara, i nwere ike na-ab?a na k?r? ihe na-agba chaa chaa n'ak?k?. D? ka ihe at?, ?ma ah? b? oge d? iche n'etiti oghe. Mgbe ?f?d? naan?

 

1 nlereanya, iji kw?s? plurality nke ?d?, e nwekwara a ikpe a ga-emeghe, site na oge ihe d? iche. Na d? ka 13 elekere meghere na 18 elekere oghe nlereanya, m na-eche na ?f?d? nd? na h?r? na-mara ?kwa. Eziokwu ah? nke nwere oge d? iche na-emeghe, b? na ? na-ach? na-agba ?s? n'oge ah?. Na, na ihe nlereanya na-agh? lekwas?r? nke a oge ihe d? iche na-emeghe, ma ? b? Horukon elu ?n?d? a na-etinye obere ?gb?ala n'ozuzu, any? b? ma ? b? na-agbal? na-emeghe kar?a na mb? ntu ukp?h?de.

 

ekerekwa eyeing oge d? iche oghe, m na-eche na ? b? ezigbo ?z? iji merie.

 

Ke adianade do, ma ? b?r? na nd? d? ot? ah? ab?gh? oge d? iche na-emeghe, ot? na-ekwu okwu oge mpaghara b? na-ekpo ?k? ma ? b? na, ?t?t? elekere pm site banyere 3:00 pm 5 ma ? b? 6, na a ok? oge mpaghara na n'elu na ebumnuche nke ? b? ezie na ? na. Na nke a oge mpaghara, na-as? mere Ok? oge mpaghara, nd? mmad? nd? b?ara Tomokazu b?, i mere a na ulo oru mbo, ruo n'?k? ?f?d?.

 

Ke adianade do, na aga na ?b?ch? data, ebe ? b? data nke a awa ole na ole nke ?b?ch? nwere ike h?r?, kar?a gaa Tomokazu, m guzo maka yikar?r? ?h?r?. ? b?r? na m ?h? nke n'elu ikpo okwu na-narrowed ala, kar?a blindly k?r? niile table, ? ga-ab? bara uru.

 

ugbu a na e nwere ?d? na-na-n'?z? na a at?mat? akp?r? latency puru mgbanwe. ? b? site na ?l? ah?a, ma na-enwegh? ihicha na latent puru mgbanwe, ? b? nakwa na ha na-ebu ruo n'echi ya. d? ot? ah? Pati ? b?r? na ? na-ah? a Nko shop, ? p?r? ikwu na Tomokazu nwekwara Ok? oge mpaghara.

 

Ot? ? d?, iji ch?ta a latency puru mgbanwe, m na-d? ka Miyabureru na latency, n'ihi na ? ga-echeta nd? nke, ma ? ga-mkpa na-am? a obere, ma, ka, ? b?r? na ? na-ah? ka Tomokazu, anya puru mgbanwe b? na es?tidem n'ihi na ? b? translation na ? b?, ? ga-e okok?re na a obere ulo oru mbo nke ruo ise a hit. ? b?r? na nke a oge, na d? ka puru nke na-ahap? d? elu, ? b?gh? oge mpaghara na ike ikwenye b? n'ezie ?n?d?. All nke

 

agba igwe, ebe ? b? na ROM jisiri, ma ? nwere a ime akara, ? b? n'ihi na ? gagh? ekwe omume ?l? ah?a n'ak?k? ?gbanwe. Ot? ? d?, dabere na ihe nd? mere na oge mpaghara na ?l? ah?a na n'ak?k? na a kp?litere ya na mb?, ya Aims osisi ga-ukwu narrowed ala. Omume oge, na d? ka nke onye na ?l? ah?a na-na akw?kw?, na-agbal? aiming a oge mpaghara na ike r?? ?r? nke ?ma ego.