Lee site na otu nhazi nke Horukon na agba parlor

The okwu agba nke ?gw? nhazi, na-emekar? na-ejikar? ike okwu na-amagh? ? b?r? na ? na-na na na na ? na fun agba, ? ga-esi enyere g? aka ma kwuru na otu nhazi onwe ya b? n'ezie. Ebe ? b? na e nwere ike ?b? na ?t?t? nd? na-anagh? esi mee nke ukwuu ?n?, any? ga-nkenke g? nk?wa. Agba igwe nwekwara, ad?gh? ar? ?r? ma na-ad?gh? na-enye ?k? eletrik. N'ihi nke a, ma nd? ike ?k?n? a ch?r?, na-emekar? n'?l? 100 volts.

 

Ot? ? d?, n'ihi na ike ?k?n? nke agba ?gw? b? 24 volts, na-agh? nyere d? ka ? b?, ? ga-anw?r? ?k? ga-ofufe fuuz. Iji ime ot? ah?, ? ??ga-mkpa a transformer iji t?ghata voltaji.

 

na ejik?r? jik?r? nke a otu transformer, na-amas? m eziokwu ah? b? na otu nhazi. The otu nhazi, e nwere at? isi ?d? nke. N'ak?k?-na-n'ak?k? nhazi na njedebe n?mba nhazi, otu e nwere oge ufodu nhazi. Iji mata otu nhazi, ? d?gh? oke ma na-edebe.

 

naan? ike, m na-eche b? ezi echiche iji wep?ta banyere agwaetiti a na-k?r?.
Na
otu nhazi, d? ka nwere ike subtracted k?r? na njik? na otu ?gw? ? b?la ?z?, ka ihe ga-nd? d? ot? ah? na mgba?m? na-ab?a site na ?l? nzuk? conserver. The Olee mata nke-nt? n?mba nhazi, ikpe n?mba njedebe nke n'elu ikpo okwu na b? nnukwu hit b? otu n?mba, na elu-ekwe omume nke ?d?d? nwa n?mba nhazi.

 

guzoro b? p?? nkeji, na-agwa, o yiri ihe siri ike ngh?ta ma ? b?gh? n'?z? zuru ezu na-edebe n'ime agba bred. Mgbe ah?, ? b? n'ak?k?-na-n'ak?k? nhazi, d? mfe ?gh?ta ot? t?nyere uzo nhazi njedebe nke gara aga. ? b?r? na

 

mere, n'ihi na ? na-emekar? mere si an? n'ak?k?-na-n'ak?k? na ise d? iche iche nke, ? jackpot yiri ka ime ak?k? site n'ak?k?. Ghara-eje ije gburugburu, ? ga-ah? ma ? b?r? na ch?p?tara na nt?p?. ? b?r? na nd? hit n'ak?k?-na-n'ak?k? na

 

n'ak?k? na-lekwas?, ? enwekwu nd? likelihood nke n'ak?k?-na-n'ak?k? nhazi. Nd? ?z? okwu, mma ch?p?tara nke table n?mba na-see jackpot, b? ?d?d? nwa n?mba The ?z? ak?ris? ah? table, na elu-ekwe omume nke ?d?d? nwa n?mba nhazi, mgbe a hit na

 

n'ak?k?-na-n'ak?k? na-ap?a lekwas? b?, na o yiri ka eziokwu ah? b? na e nwere a elu-ekwe omume nke n'ak?k?-na-n'ak?k? nhazi. N'ikpeaz?, b? oge ufodu nhazi, oge ufodu nhazi b? m na-eche nke ukwuu siri ike agwa.

 

agwaetiti e a ikpe na-ma ? b? nwere a gat?kwuru, na nwere mgbe ke otu ?gw?, b? ?t?t? nd? ad?gh? ach?p?ta. N'?n?d? d? ot? ah?, ma na-agbal? na-edebe agwaetiti hit lekwas?, ? p?r? ?b? mfe ngh?ta.

 

enwegh? ihe ? b?la n'ak?k?-na-n'ak?k?, mgbe ? b?gh? kwesiri na ?gw?gw? nhazi b? nke nd? d? ot? ah? ihe na e nwere a elu-ekwe omume nke oge ufodu nhazi. Echere m na nd? mmad? nwere nke ? maara, g?nyere eziokwu na e nwere ihe na otu nhazi, ma, n'ezie, d? a otu nhazi na-ad?gh? ad?.

 

The otu nhazi a maara, ? b?r? na Asobere ?d? na nn?p?iche nke nd? otu ihe na nhazi, ma ? b? kwuru na ihe gbasara nke puru nke ak?ta nd? hit nke ?z? d? elu, na otu nhazi b?gh? onwe ya ?l? ah?a, b? a na Usoro a na-ap?gh? na-eji.

 

mb?, na-agba chaa parlors nlezianya debe, ? b? odi mfe na nd? d? ot? a na-emekar? malitere ihe nchoputa site n'?k? nke ma ma ? b? h?r?. Nd? d? ot? ah? a otu nhazi na-ad?gh? ad?.

 

The otu nhazi a maara, ? b?r? na Asobere ?d? na nn?p?iche nke nd? otu ihe na nhazi, ma ? b? kwuru na ihe gbasara nke puru nke ak?ta nd? hit nke ?z? d? elu, na otu nhazi b?gh? onwe ya ?l? ah?a, b? a na Usoro a na-ap?gh? na-eji.

 

mb?, na-agba chaa parlors nlezianya debe, ? b? odi mfe na nd? d? ot? a na-emekar? malitere ihe nchoputa site n'?k? nke ma ma ? b? h?r?. Nd? d? ot? ah? a otu nhazi na-ad?gh? ad?.

 

The otu nhazi a maara, ? b?r? na Asobere ?d? na nn?p?iche nke nd? otu ihe na nhazi, ma ? b? kwuru na ihe gbasara nke puru nke ak?ta nd? hit nke ?z? d? elu, na otu nhazi b?gh? onwe ya ?l? ah?a, b? a na Usoro a na-ap?gh? na-eji.

 

mb?, na-agba chaa parlors nlezianya debe, ? b? odi mfe na nd? d? ot? a na-emekar? malitere ihe nchoputa site n'?k? nke ma ma ? b? h?r?.