The d? iche nke az?mah?a iwu n'ihi na ?n?d? nke agba parlor (Station Agents & suburban echekwa)

? b?la shop, m na-eche b? na-az? ah?a na d? iche iche ngwa?r? site na sa?t? na ?n?d?. Agba sokwa, any? nwere d? iche iche na iche iche jikoro, az?mah?a na Ndinam nke ha onwe ha ?l? ah?a image site sa?t? ?n?d?. Ka ihe at?, n'ihu ebe na-echekwa na suburban echekwa, ihe d? iche b? nnukwu at?mat?. Ka any? jiri ihe d? iche na oge nke ah?a isi na elu ?r?.

 

■ agba parlors imezu az?mah?a na oge mpaghara

 

Station n'ihu ebe agba parlor nke ah?a isi na ?n? ?g?g? kas? elu na-agba ?s?, jikeere ?l? ah?a na ?t?t? ogbe nd?da na-agafe agafe okporo ?z?. N'ihi na nso a ?gb? okporo ?gw?, na ?l? ?r? nd? ?r? nwunye na nd? agadi na si ?r? si na-eto eto nd? ikom na nd? inyom, any? na-at? anya na ah?a isi nke a d?gas? iche iche nke af?. Kar?s?a, nke a b? omume nd? ?z? ?s? na weekdays. N'ime mgbede malite n'?t?t?, ? d? mma, d? ka nwunye na nd? agadi na ?t?t? nd?, kar?s?a gbalaga nwaany? b? mgbe oge.

 

Ma n'ihu ebe ?n? ?g?g? kas? elu na ime b? nke nd? d? ot? ah? site na ebe a. Site n'anyasi si az? d? mma, nke e-ab?a ah?a si

 

?t?t?, ke ido dochie, a ?gw? ?nwa nd? ?r? mgbe ?r? ga-amalite na aka?nt? n'ihi na ?t?t? nd? na-ar? ?r?. D? ka a n'oge a, ihe nt?ghar? nke ufiop ah?a isi b?, 's nnukwu feature n'ihu ebe shop.

 

shop ebe a oge ndakp? ?r? nke na okwu, n'ihi na e nwere nd? ah?a na-laghachi t?fuo ?b?na ike isi, ga-enwe d? ka otu n'ime nh?r? nakwa n'ihi na nzube e.

 

na di ?ku ojii tupu mpi, ?l? ah?a nwere ike na-ad?ta nd? ah?a na 7 pm ma ? b? 8 pm na weekdays 6 elekere, o nwere lanar? na-agh? siri ike.

 

(※ Site n'?z?, ? b?r? na nd? ?l? ah?a nwere na-agbanwe obi ?t? ihe na ROM ?m?aka Horukon, nh?r? b? bulie ap? a oge mpaghara.) _ x000D_
Ot? ? d?, n'ihi na ?gw? ?nwa nd? ?r? ezumike b? a ezumike, na ime ?g?g? kas? elu na nke mgbede si n'etiti ehihie, ga-kpamkpam d? iche iche eruba na weekdays. Ke adianade do, n'ihi na iwu ?l? ah?a mgbe, ?b?na d? ka n'oge na-ad?gh? d? ka b?l nke ?z? na-echekwa, na-ar? ?r? a ga na-gbanwere a otutu.

 

 

 

■ suburban agba parlor ah?a isi na elu Na oge mpaghara

 

of click ?r?, na-ekwu ihe banyere na suburban ?l? ah?a, ad?gh? at? anya na nke nke ah?a isi na banyere Station shop. Ekwu okwu nke patrons, na nna g? obi nwunye na f?duru, af? na-ar?kwa d? elu, any? na-ah? a otutu ?d?d? nke onye ah?, d? ka 60s si 40s.

 

?b?a nke ihe ?m?ma lar?? b? d?t? ala, ? b? ?t?t?, e nwekwara ?t?t? nd? na-emekar? na-efu ?t? table nke siri ike isi na ntu ukp?h?de.

 

ka ogologo d? ka ? b? a na-ewu ewu ?l? oriri na ????? nke iji na-akp? a rumo na ala ?ta ah?h?a nke agba parlor, onye na-ad?ba ?gb?ala a gara ?gb? ala ma ? b? ?gba tum tum ma ? b? nd? d? ka, e, ? na-ap?tagh? ukwuu ?z?, ya mere, ?b?na nd? na-ab?a na ?l? ah?a si n'oge awa b?gh? na ?t?t? b? na mb?.

 

?t?t?, n'ihi na ? b?r? na ? na-ebi agbata obi g? na-ab?a na ?l? ah?a, na-agba ?s? b? na-amalite elongation na 12 elekere tupu mgbe n'ehihie, ?n? ?g?g? kas? elu mmep?ta ga-enwe ?t?t? echekwa gburugburu 3:00 pm site 1 pm. Na, suburban shop ? e nwere obere ihe d? iche n'etiti elu ?r? n'?b?ch? izu. ? b?r?god? na e a s?? mpi ?l? ah?a, n'ihi na ? b? na nso, ? d? mfe na-etinye a ofu ah?a.

 

 

 

b? ime ka ojiji nke ?ma na-al? ?g? Dabere na at?mat? nd? a ???

 

1. ?z?kwa na-agba ?s? site na oge mpaghara

 

?l? ah?a nke ebe nke ?n? ?g?g? kas? elu, n'ihi na oge na nke ime ihe na-akp b? d? iche iche, n'ebe ah? d? ka otu n'ime at?mat? b? na-eburu anya na ekpo ?k? ugbu oge nke ?b?ch?. D? ka a na-agba ume, n'ezie, n'ihi na onye nyere na obi ?t? otu nza mgbe e elu itinye n'?r? ?n?ego na-ad?gh? mere na mkpesa nke ?l? ah?a, ? na-ad?gh? aiming e.

 

 

2. Mgbe oge na nke OGE

 

ah?a ah?a Switched ibe ga na-at? ?t? na table nke siri ike isi na a ntu yiri ka iri. Nke a b? n'ihi na ihe at?, na ihe banyere nd? nwunye, na ? ga-ab?, n'agbanyegh? ot? anw? d? ike, ka na-ad?gh? njikere nke nri abal?, m nwere ?t?t? nd? na-na ga-akwado ekweghiekwe. Pachipuro na-akpata na at?mat? ga bulie nd? d? ot? ah? a n'elu ikpo okwu d?. _x00 0D_

 

3. Site nnyocha ihe ?m?ma lar??

 

ah?a isi nke nd? ah?a, b? ya mere ? gh?tara na lar?? nke na-ege nt? b? onye. ?kwa e nwekwara a ga-ekwe omume na efu na-at? ?t? pedestal ka ala d? ka nd? mmad? na-na ?z? ah?a. N'ezie, eziokwu ah? b? na nd? mmad? na-elu lar?? b? ?b?na otu onye, ??ma na yiri ka ibu na eziokwu na ?l? ah?a na ya nwere d?gh? uto, Sajikagen nke n'ak?k? b? naan? aga Polish ah?mah? na ?g? ? agagh?.