Ir? agba ozi anak?tara site na iji P-?WA

Mma na-agba b?, m na-eche b? na ?t?t? nd? na-eji p-?wa. A free sa?t?, ot? onye ? b?la nwere ike anya na ala, ? b? iji kpok?ta ozi agh?wo ok? mkpa na sa?t?.

 

Na p-?wa, na n'ezie b? ozi nke agba parlor nke ?m?ma na ?h?r? ?d? gburugburu obodo, na ?l? ?r? ozi na Xintai na mwep? table rankings, wdg, na-ab?a a d?gas? iche iche ozi gwa. Ya mere p-?wa b? a maara nke ?ma na sa?t? na na-ach?p?tazi agba ?l? ?r? ?ch?ch?, agba parlors na aha na sa?t? a, m na-eche na e nwere nd? na 80%.

 

nwekwara n? mba a ma ama, nke a agba ?m?ma site, any? ch?r? na-ele ot? ka eji nk? eji. p-?wa, ?b?na na-enwegh? aga a na-agba ume, ?l? ah?a ihe na Xintai ?m?ma ma ? b?, echichi nlereanya, wdg, ? nwere ike mfe na-anak?ta niile ozi na-esite si agba parlors.

 

Kar?s?a, ogo nke mwep? table na Xintai, n'ihi na ozi b?gh? d? na nd? ?z?, Xintai, d? ka ewu ewu na nke ndenye ego nwekwara ike na-anak?ta tupu ?m?ma. Ke adianade do, na ?l? ?r? ozi na-?m?ma nke p-?wa p?r? iche.

 

ebe emeputa ihe na k?mputa ?d?, d? ka ma ? b? site ule, site obon ozi na mb?, i nwere ike na-buru am?ma oge iwebata Xintai. Na nlereanya ozi nke p-?wa b?, ruo mgbe eji table si ?h?r? nlereanya, ? b? ike ?ch? ? b?la nlereanya, ebe ? b? na ? na-jik?r? emeputa website, ? nwere ike mfe na-anak?ta ?z? zuru ezu nlereanya ?m?ma.

 

d? ot? ah?, ? b? r?? ?r? nke ?ma ele na p?r? iche ?m?ma na otu sa?t? na nd? ?l? ?r?, ? nwere ike kp?k?ta ihe ?m?ma proactively.

 

na, kas? mma na-uru nke a site, m na-eche na ? b? oge iji na-aga na-egwu. ? b?r? na ? na-aga k?r? a Slingshot, ? ga na-akpa na shop ?h?r?. N'oge ah?, ? b? nn?? uru agba parlor nke ozi gafee mba. Ozugbo i kpebiri na mpaghara nke m ga-aga

 

, lee mb? Ebe ch?r? ?m?ma, ya ar?nyere nlereanya na ihe. Site ?lele echichi nlereanya, ihe na k?mputa ?d? nke b??d? mkp?sa ?d?, ma ha na-etinye a na ike ? b?la ?d?d? anya site Matasupekku, kwa, si echichi nlereanya nk?wa, ? d?gh? Na-agba ?b?na n'ime ?l? ah?a, ? nwere ike agba parlor nke mgbap?ta ?n?ego na-at?gh? ruo n'?k? ?f?d?.

 

na omume ?m?ma ga-an?gide na-elele na okpom?k? nke ihe omume nlereanya na ihe. N'ezie ? b?la ogo ntu ukp?h?de, b? ihe ?d? ikuku nke, m na-amagh? na-aga a na-agba ume n'ezie ma, site na ?ga na-anak?ta a kacha nta nke ?m?ma, nlereanya h??r? na-agh? ezigbo, ?nw? nke oge i kwes?gh? ?b?.

 

akakabarede ruru Site nwere ike ?k?, d? ka ha onwe ha ot? e si akp? b?gh? nan? ihe omume ?d?, ?h? ga-enwe ike na-na-kpebiri tupu nlereanya. N'?z? d? ot? a, ? d?gh? n'efu na ir? ojiji nke ozi nke p-?wa, ? p?r? nwekwara iji zipu a na-agba nd?.