Agba parlor nke mpaghara at?mat? (ihe d? iche nke az?mah?a iwu site nd? mepere emepe na n'ime ime obodo)

Ebe ? b? a na-agba ume na-a az?mah?a na ?l? ?r?, na-ab?gh? eziokwu na ?l? ah?a ka ndib?h? ah?a. Ya mere, nd? ?z? ?r? d? ka nke ?ma, any? na-ar? ?r? na onye ? b?la ?l? ah?a ah?a iwu. E nwekwara dabere ak?k? ka ego ruru na d? ka, ma ?gw? nke region nwere ike h?r? n'?z? d? ukwuu na az?mah?a iwu.
ma ? b? na
G?n? ma ? b?r? na ihe d? iche n'etiti, ka e jiri ya t?nyere ihe d? iche nke az?mah?a nke mepere emepe na-echekwa na obodo na-echekwa.

 

na obodo mepere emepe na n'ime ime obodo nd? ah?a, d? iche iche e zoro aka na-ah?r? a na-agba ume. Urban ah?a, ma ga-ab?a a na-agba ume ?h? iji merie, any? na-ab?a ?l? ah?a n'ihi nzube nke na-akp? kama imeri obodo ah?a. Big d? iche ga-ab?a si ?f?d? n'ebe ah?. ?wa eme g?nyere, mana na-e iche iche ikuku na-eme ka nd? d? ot? ah? d? ka nd? ah?a na ?r? na ?l? ah?a, e nwere otu ugboro iji na-emep?ta a ugboro na Ball nnukwu d? iche n'etiti nn?chi Xintai. Na

 

agba parlors, iji mee ka ?r? uru p?r? ikwu ok? mkpa na-ar? ?r? na-eme. Urban echekwa nn?chi Xintai na-ugboro ugboro r?r?. ?b?na ?kachamara magazin nd? d? ot? ah? d? ka ugbu a, nan? na-na-emeghar? ka Xintai ?m?ma nwere ike h?r?, mepere emepe ah?a ? ch?r? see ?h?r? table. Mpi shop gburugburu

 

b?, otu ugboro ?kenam ?h?r? ogbo nz??kw? mb?, na-ad?ta nd? ah?a nke ya ?l? ah?a ga-N'ezie ?d?da. Nd? ah?a na-agagh? ab?a anagh? jide a az?mah?a. Ka ? ghara ?n?d? d? ot? ah?, n'oge adopter nke ?h?r? n'elu ikpo okwu na-as?r?ta mpi, ? p?tara na-edu nd? ka ad?ta nd? ah?a.

 

Ot? ? d?, iji malite ?h?r? igwe ga-a nnukwu na-eri. N'ezie, nd? na-eri ga-ga-akp?lite ??natara uru. N'ihi nke a, na obodo nke ?l? ah?a enwegh? ike wep?ta na obi ?t? ? b?la oge nke ihe omume, any? na-etinye a obi ?t? na naan? mpe mkpebi oge nke ok? nj? ihe.

 

obodo nke agba parlor b? maka ad?ta nd? ah?a, na igba egbe a otutu ihe, e nwekwara a shop ime ?kp?ku ke uf?kurua. Always ? b? ike na-egosi a na-payout, at?mat? nke obodo nke agba parlor nke az?mah?a iwu ka ukwuu na ma ? b? na-agbazi nd? Xintai, ?t?t?-ab?a na-at? anya ihe na-ad?ta nd? ah?a, ? b? na ihe nd? d? ot? ?r??. Na mpaghara ?l? ah?a d? iche, Xintai nn?chi b? a ugboro ole na ole a ?nwa. Na-ad?gh? ah?kebe na-ekwu okwu nn?chi na

 

, ma ? na-ekwe omume ?me ?h?r? n'elu ikpo okwu, ?t?t? ga-iwebata a mee table. Eji guzoro t?nyere nd? ?h?r? guzoro, m na-eri na-ebelata. N'ihi nke a, ? b?gh? nan? ihe omume, ga-ekwe omume na-enye a m? payout si nk?t?.

 

nwekwara si ah?a isi, na ?l? ah?a na-amas? na-egwu na a ala mgbazinye b?l a otutu, na-elekwas? anya na mgbe ah?a na ala-laghachi nwekwara mmas? mgbe niile kp?? ya na ala-ize nd?-eme. N'ezie, ?l? ah?a na-ma b? obere uru nke otu ?b?ch? ah? n'otu ?z? ah?, ? ga-ab? m? na ime na profitability d? ka ike-nwetara.

 

an? iji na-emep?ta a uru, t?nyere nd? bi n'obodo ukwu na-echekwa na ihe omume, a ga-enwe nd? Gase ihe nd? na-arara nd? ah?a ga-ab? obere.

 

na agba parlors, ot? a ga-ah? ?z? nke a d?gas? iche iche nke ah?a, ma ? b?gh? ihe niile nke agba parlor b? eziokwu, n'?z? d? ot? a si d? iche nke ebe na ?n?d? na ah?a nke n'?gw?, obodo nke agba parlors na obodo agba parlor na na b? na e nwere nd? b? isi az?mah?a iwu b? d? iche iche.

 

n'uche na i kwuru nke a, ? p?r? ?b? na ah?wo az?mah?a style of Pachinkoya, payout, ihe omume, wdg, na-ach?p?ta na ?l? ah?a b? ihe ? b?la m chere ruo ugbu a b? a ijuanya magburu onwe ?l? ah?a ? na-eme. x000D_ an? maka uru, ?b?na na ihe omume t?nyere nd? obodo nke shop, a ga-enwe nd? Gase ihe nd? na-arara nd? ah?a ga-ab? obere.

 

na agba parlors, ot? a ga-ah? ?z? nke a d?gas? iche iche nke ah?a, ma ? b?gh? ihe niile nke agba parlor b? eziokwu, n'?z? d? ot? a si d? iche nke ebe na ?n?d? na ah?a nke n'?gw?, obodo nke agba parlors na obodo agba parlor na na b? na e nwere nd? b? isi az?mah?a iwu b? d? iche iche.

 

n'uche na i kwuru nke a, ? p?r? ?b? na ah?wo az?mah?a style of Pachinkoya, payout, ihe omume, wdg, na-ach?p?ta na ?l? ah?a b? ihe ? b?la m chere ruo ugbu a b? a ijuanya magburu onwe ?l? ah?a ? na-eme. x000D_ an? maka uru, ?b?na na ihe omume t?nyere nd? obodo nke shop, a ga-enwe nd? Gase ihe nd? na-arara nd? ah?a ga-ab? obere.

 

na agba parlors, ot? a ga-ah? ?z? nke a d?gas? iche iche nke ah?a, ma ? b?gh? ihe niile nke agba parlor b? eziokwu, n'?z? d? ot? a si d? iche nke ebe na ?n?d? na ah?a nke n'?gw?, obodo nke agba parlors na obodo agba parlor na na b? na e nwere nd? b? isi az?mah?a iwu b? d? iche iche.

 

n'uche na i kwuru nke a, ? p?r? ?b? na ah?wo az?mah?a style of Pachinkoya, payout, ihe omume, wdg, na-ach?p?ta na ?l? ah?a b? ihe ? b?la m chere ruo ugbu a b? a ijuanya magburu onwe ?l? ah?a ? na-eme.