Mail si agba parlor na-abagh? uru na table ?h?r?

? b?, na a az?mah?a e-mail nke a na-agba ume, ma ? b? otu ?d?naya oge ? b?la, m na-eche na e nwere ike inwe ?t?t? ? na-enweta ozi na-na-eche na ? b? nn?? uru. Na-agba chaa chaa, na-ekwu okwu nke ma ? b? mere anap?ta mail, n'ezie, a b? isi ihe kpatara ya b? na-ad?ta nd? ah?a nzube, ? b?gh? a mail iji merie ah?a. ?f?n, ?b?na n'ak?k? na a nap?tara ya, ka ? ghara ijide ebumnuche nke agba parlor, na e-mail na-abagh? uru m olileanya ozugbo ? t?fuo mara emekar?.

 

na az?mah?a e-mail nke nd? d? ot? a na-agba ume, e nwere ?f?d? ihe nakawa etu esi.

 

na mail na-agwa nd? agha mm?? nke na-na-wep?ta, wep?ta siri ike taa, ? b? email maka nzube nke na-ad?ta nd? ah?a na-ar? ?r? ka nzube mail, nke ikpeaz? n'ihi nzube nke ngosi nke ihe omume. Na nke a, e nwere a mail na mma maka ihe ? b?la kas? ?b?na.

 

? b? nke ab?? na ime iji email na naan? bu n'obi-ad?ta nd? ah?a. Na e-mail nke nd? d? ot? ah? ?d?naya, na-ekwu mgbe nile na-agwa mgbe mgbe iru, '? b? n'etiti ehihie na anyasi. N'etiti ?t?t? ozi ?ntanet? iru e-mail a ?b?ch?, nke ah? nwere ike na-ag? ihe nd? kas?, ? b? nri ehihie of mail. ? b?r? na e nwegh?

 

?t?t? nke na-ar? ?r?, n'ihi na ? b? mgbe eziga, ? d?gh? agbanwe agbanwe n'?z? ?t?t? nwekwara e-mail na ?d?naya. Any? mail ah? kpamkpam iji na-ar? ?r? naan?.

 

na mgbede b? e-mail, ma ? b?r? na ? nwere a nk?t? az?mah?a b? f?r? nke nta p?tara na ?t?t? mail. Iji merie uche gaa na mgbede ah?a, ? ga-ab? na mail-akpali nleta na ihe omume ihe ?m?ma, na d? ka nke ?b?ch?.

 

ma e wez?ga ihe omume ukwu, d?kwa mma na-enwegh? na-ach? na kas?. Ot? ? d?, na mgbede e-mail nke ?b?ch? ka e a omume ukwu, n'ihi na e nwere a b?r? na nke ihe ?m?ma p?r? iche bara uru b? na, biko gbal?a elele.

 

ihe at?, ?kwa, wdg ogo mara ?kwa na oge ihe d? iche n'etiti oghe n'elu ikpo okwu nke ?kwa na l?tr? usoro nke ak?k? ?z?, ? nwere ike ihe. Ke adianade do, e-mail na-abagh? uru na-eson? e-mail naan? ?s? ebumnuche, ihe omume ? b? a mail nzo mara ?kwa.

 

zuru ezu na ihe omume ukwu na-eru nso, o nwere ike a na-ezitere ugboro ugboro, ma ? d?gh? agbanwe agbanwe kas? ?d?naya oge ? b?la. Ozugbo m na-ag?, ihe a na-emekar? mere na ?d?naya nke mma email enwegh? ag? mgbe.

 

ozi d? mkpa, mgbe mgbe, na-ab?a n'ime abal? zipuru ?b?ch? tupu ihe omume ah?, ? b?gh? nn?? uru nd? d? ot? ah? e-mail n'oge kwes?r? az?mah?a. Na-ekwu okwu nd? d? ot? a na-abagh? uru e-mail at?mat? na, kwa ?t?t?, ma ? b? na-agbanwe e-mail na ?d?naya, na-agbal? akw?kw? n'ihi na ? na-ab?a na eziga ?t?t? mail d? ka ? b? ?z?.

 

n'ihi na ? na-eru mail ihe ozi ?ntanet? kwa ?b?ch?, ? na-ach? ?kw?s? nnyefe na ah?wo na-abagh? uru mail. Na mail nye kwa ?b?ch?, mgbe ? na-es?mde mail ma ? b? ihe d? mkpa, ? Mgbe m na-ag? ebe a ga-h?r? na ?d?naya n? ebe oru oma eji kwere omume.