イボ語

The agba igwe, e nwere a ihe a na-akp? spec. Spec na b? a ?n??g? uru na-an?chite anya puru nke jackpot. Agba nke nk?wa, ga-nkewa at? isi ?d?. Na ?d? jackpot puru a na-akp? na otu ma ? b? kar?a nke elu...

Old agba b?, ?f?d? nd? mmad? na ezi play d? mfe ?b?na enwegh? ?t?t? nd? ulo oru mbo. Ad?begh? anya agba b?, ?gba chaa chaa b? nn?? ike, na-ad? njikere na-ap? n'anya na-erugh? 30 nkeji 10,000 yen.n'ihi...

Na-ad?begh? anya, n'ihi na ? na-enyere site na ?t?t? agba magazine, ?m?ma agh?wo ot? mfe ?banye n'aka. Ya mere, ? b?r? na onye see agba, otu ugboro, na m think're mmas? ?h? na h?r? a-as? ?k? Ozizi.Ebe...

Na Horukon kp??, ? na-kwuru na-ekesa na jackpot site nk?z? nd? agba igwe na transformer. Ya mere, ? b? kwuru na ir? Horukon kp??, m ch?r? ?h? ihe na ?d? ihe nke mmek?r?ta d? n'etiti Horukon na iche ic...

? b?r? na ? na-amagh? nke ?ma, a na-agba ume na a Horukon na-, o yiri ?f?d? nd? mmad? na-eche na-iwu na-akwadogh?, d? ka ime, mb? ab?gh? a igwe na nd? d? ot? a ihe. The Horukon, b? afo nke Hol k?mputa...

Na agba parlors b? a d?gas? iche iche nke nd? ah?a na e-ab?a ah?a. B? onye ? b?la mgbe ?f?d? gaa na-egwu, ma m na-eche na ? b?gh? ihe ? na-eche na ah?a isi, na-agba chaa chaa, ?t?t? mgbe nd? inyom ?l?...

? b?, ot? ha na-akwado nnukwu hit na agba n'ime, m na-eche na ?t?t? n'ime nd? na-gburu na-enwegh? na-eche echiche ukwuu. Agba igwe, nke na-ah? ar?nyere na a na-agba ume b?, any? niile na-l?tr? jackpot...

The agba igwe, ? na-mgbe n'?ny?nya ROM. Ya mere, ?d? nke ihe maka ma na ROM, ga-amas? m na-a lee anya na ot? o si ar? ?r?. N'ihi na ROM b?, ma ? b? ch?p?ta na-jackpot, na e dere ihe omume, d? ka iru n...