Hanemono OK hat?ros elm?let?

Az elm?lt ?vekben, mert ki sok pachinko magazin, inform?ci? v?lt olyan k?nnyen adja meg a kez?t. Teh?t, ha az a szem?ly, aki meg?t a pachinko, egyszer ?n think're k?v?ncsi r?, hogy l?tta, hogy egy mondjuk hat?ron elm?let.

 

Itt a hat?r elm?let, szeretn?k egy pillant?st. El?sz?r is, miel?tt a t?rt?net a hat?r elm?let, van egy dolog, ami azt mondta, hogy hat?reset. A pachinko g?p, van egy nagy tal?lati, ill. A hat?rvonal, ha a jackpot jackpot val?sz?n?s?ge utc?n a g?p, az ?sszeg bev?lt?sa az ?sszeget ?s a nyerem?ny, amely a beruh?z?sok, azt mondja, hogy az el?gaz?si pont, hogy plusz vagy m?nusz 0.

 

eset?ben pachinko van, ez a hat?rvonal, a nagy siker val?sz?n?s?ge ?s a kommunik?ci? Chang sebess?g stb, ?jra kisz?molni a k?l?nf?le sz?m?rt?kek azt fejezz?k ki a fordulatsz?mot az ezer jen. Pachinko g?p, ?s ki, ism?telje meg, vagy nem t?r el, akkor ?gy, hogy k?zelednek a jackpot val?sz?n?s?ge, hogy be van ?ll?tva.

 

Teh?t, nyomja meg a hat?rvonal vagy t?bb matricahengerp?r lett be?ll?tva minden g?pen, amikor k?zelednek a be?ll?tott jackpot val?sz?n?s?ge a g?p, mert az eredm?ny, s az ?tlet hat?r elm?let.

 

term?szetesen, elm?letileg, de azt hiszem, hogy annyira, hogy nem megy val?j?ban ezt olyan j?l. Aprop?, mi?rt, Pacsink?szalonok v?geztek k?r?m be?ll?tani a boltban. Pacsink?szalonok ?n k?r?m kiigaz?t?s a hat?rvonal utc?n, ?gy t?nik, hogy nincs m?r.

 

ha biztosan nyitva k?r?m k?r?l kezdet?t, amikor ?gy gondolja, hogy van-e m?g a hat?rokon t?l, stb Ha szigor?tott?k k?r?m kiigaz?t?sa k?r?li t?mad? lett igaz?tva, ?gy kapar?s a labda, noha sok k?r?l kezd?dnek, cs?kkenti a kifizet?si gyorsabb lesz. Mikor j?n a

 

?sszes kifizet?s, csak akkor nyitjuk csak k?r?m k?rny?k?n a start, azt a dolog, hogy ez nem lesz elegend?. A gyakorlatban ez a hat?r elm?let vannak elrendezve az arc?t egy t?bla, n?zz?k az ?sszes k?r?m kiigaz?t?s, cs?kkenti a goly?k Ki kell v?lasztania egy kis asztal.

 

, amennyire csak lehets?ges a r?g?ta v?rt el a labd?t, an?lk?l, hogy cs?kkenten?, ha nem s?llyed a k?vetkez? nagy durran?s, de ha megn?zi az ?sszes, a fizet?si m?rleg, lesz egy negat?v, mert a hat?r elm?let m?r nem ?ll fenn.
, azonban az, hogy a pachinko tenni ezt a hat?rt az elm?let a fejemben, annak ?rdek?ben, hogy megnyerje azt hiszem ez nagyon hat?kony. Abban az esetben, pachinko van, abban az id?ben a konvergencia a nagy siker val?sz?n?s?ge, annak ?rdek?ben, hogy a p?nz a sz?m?rt?ke haszontalan, ?s nem kapcsolja be ezt a sok ezer jen a legalacsonyabb.

 

ir?ny?tani a fordulatsz?mot, ha ?gy d?nt?nk, a platform, mint vakon l?ni ?gy gondolom, hogy az eredm?ny j?. A gyakorlatban a hat?ron elm?let, hogy az id?, meg kell gy?jteni az adatokat is v?gz?nk hossz? ideig.

 

Mivel azonban a hit elm?letben, akkor az lehet, hogy ?rdemes egy pr?b?t.