Jellemz?k - ?tl?tni, ahogy a hull?mok a ROM er?s id?szak

Pachinko g?p jackpot felbomlott minden ROM kezel?se. Ha Minukere er?s f?zisban a ROM, ann?l nagyobb a val?sz?n?s?ge annak, hogy givin a jackpot. Teh?t, hogy van-e tulajdons?ga a kedvez? f?zis?ban a ROM-ot, majd r?szletesebben a magyar?zatot.
Ha
ROM er?s, a jelek k?nnyen meg?t?tte a f?nyerem?nyt j?n ki k?l?nb?z?. K?l?n?sen a termel?s, ?s el?ri, pr?b?lja ?sszpontos?tani, hogy hit. P?ld?ul ez a el?r?s ?s a teljes?tm?ny, a k?l?nb?z? termel?si ?s el?ri majd, vagy helyezze gyakran.
addikt?v ut?n
per le?llt, m?g kev?sb?, akkor vagy cs?kokat egy megb?zhat?an az intenz?v h? megk?zel?thet?. Ezen k?v?l azt tapasztalja, a beh?z? vissza az id?ben cs?kkent?se stb vagy el?seg?teni a kerek, azt hiszem, hogy ez lenne lesz er?s id?szak.

 

Ezut?n a kedvez? id?szak, vagy val?sz?n?leg bek?vetkezik kommunik?l Chang, az is az egyik er?s id?szak az ?raml?s a val?sz?n?s?ge vari?ci? j?n egyre ink?bb a jackpot. P?ld?ul ahelyett, hogy abba csak az?rt, mert nem j?tt sztr?jk a r?videbb munkaid?, k?r?lbel?l 200 fordulat pr?b?lja j?tszani t?relem.

 

miel?tt elfogy a doboz, azt is meg ilyeneket lehet vonni egy nagy durran?s, ?gy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amit tapasztal. Majd egy j? ?raml?s, nem addikt?v, ha van valami ilyesmi j?n hit is ?llt azonnal a k?vetkez? per, lehet?s?g van az er?s id?szak.

 

?llni ilyen funkci? a mozg?sban lesz az asztalon, amely esetleg fel?r egy jellemz?je az er?s id?szak, azt gondolja, hogy lehet sz?nd?kosan j?tszik pr?b?t.

 

Ezut?n a Pacsinkoszalon, van egy sz?m a has?tott sz?m?t. Ez a modell, hogy mennyi lesz a sz?m megjelen?se menj?nk cs?kkent?s?vel az ?gyf?l. Ez?ltal pachinko bolt, te vagy ak?r v?ltoz? k?rm?k kiigaz?t?s ?s hasonl?k.

 

Pacsinkoszalon oldalon, ha nem v?ltozik, m?g a t?bb osztott, akkor is egy p?r nappal kedvez? id?szak k?vetkezik. Er?s f?zisban a ROM az egyetlen dolog, ami azonnal l?that? az j?tszik. Ez, ha megn?zi, k?l?n?sen az adatok grafikonon, k?nnyebb lesz meg?rteni tov?bb.

 

legjobb er?s b?zis adatok Szeretn?m, ha l?t, az a hull?m a teljes fordulatsz?m ?s vonal grafikon. Mivel a jackpot k?veti, pr?b?lja kiv?lasztani egy kis asztal forg?si sebess?ge a nap. ?s abban, a platform, hogy j?n egy 200-as rot?ci?s el?tt ?s ut?n a k?vetkez? egy kis ?llv?ny addikt?v, mondjuk a lehet?s?g?t, hogy egy hull?m er?s j?n a l?t?mez?ben.

 

ut?n a norm?l id?szakban hat?rozottan azonos?tani a hat?r a zaklatott ?let, ez?rt fontos, hogy hagyja abba az id?z?t?s, amely maximaliz?lja a nyeres?g n?lk?l pazarl? beruh?z?sok.

 

amikor h?tk?znapi ?letet, vagy rohanjon ideges ?let kell megj?solta, p?ld?ul, a hivatkoz?s a kor?bbi adatok. Most, mivel neh?z meghat?rozni csak a viselked?s?t a t?bl?zat j?tszunk, n?zz?k egy?tt az adatok alapj?n hat?rozza k?t szempontb?l.