Horukon alacsonyan ?ll? funkci?, ?tl?tni az ?t idej?n

A sz?m?t?g?p ?s az ?rt?kes?t?si k?szlet, a csarnok conserver r?gz?t?s, hogy lehet szab?lyozni a kifizet?st. Ami a sz?npadon, hogy meghat?rozzuk a sz?zal?kos kifizet?si, nagy k?szlet, k?zepes be?ll?t?st, azt mondj?k, hogy az alacsony be?ll?t?sok. Az a jelens?g fordul el?, hogy az alacsony be?ll?t?st, ha azt szeretn?nk, hogy azonos?tani id? el?tt, n?zz?k meg, hogy van-e ilyen dolog. Alacsony be?ll?t?s, mert t?bb az a v?lem?nye, hogy annyi ?tl?tnak egyszer?en a magas ?ll?sba.

 

p?ld?ul m?r nem j?n norm?lis megk?zel?thet?, ?s gyakran nem j?n el?rheti ak?r a r?videbb munkaid?, rendszerint k?nny? elt?vol?tani az inger Atsurichi el?rik t?ntet?s torz?t?s l?that?, csak hogy ugyanaz a dolog, megb?zhat?s?g is hirtelen egy kis aut?val, hogy felh?vj?k a f?nyerem?nyt, akkor l?that?, sok kapcsol?d? v?lem?nyek el?rhetetlen hat?st. Ha megn?zz?k ebben az esetben a kis be?ll?t?s ?ltal?ban tetszik j?n egyre, hogy v?lem?nye szerint nem lehet meghat?rozni r?szben kapcsol?dik a termel?s.

 

Ezut?n a t?netek, amelyek a k?vetkez? leggyakoribb az, hogy m?g ha sok baj h?zza a nagy siker, k?nnyen h?zza a hit alacsony kifizet?si, hogy van m?g egy jelens?g a poszt-jackpot, amely nem pullback a r?videbb munkaid?.

 

Ezenk?v?l abban az esetben, magas be?ll?t?sok vagy k?ztes be?ll?t?sokat, de volt, hogy egy olyan jelens?g, mint a labda sz?vja el?fordul kezdeni, alacsony be?ll?t?s is el?rte a labd?t, a k?zelben a kezdetekt?l ellenkez?leg, kezdeni el?g megad?sa n?lk?l, ez egy jelens?g, hogy k?borol.

 

De egy ilyen dolog, ?gy t?nik, bizonyos dolgokat t?nylegesen meg is t?rt?nik, felt?tel n?lk?l, mert att?l is f?gg, a kiigaz?t?s a k?r?m, ?s minden megy v?gbe, hogy biztos?tsa az alacsony be?ll?t?s, amikor fel? az ellenkez? v?lem?nyen van, hogy nem lehet j? de n?h?ny.