Ili modeli ugradbene Fliper salonu ?esto Xintai, ili se ?esto koristi tablicu

Zemlje ima puno od Fliper salon, ali Xintai i trgovine trgovine i koristi stol u sredini je sredi?te, postoje razne Fliper salona. Zna?ajke novih strojeva je ?esto Pachinko salon, koji se nalazi na jednostavan lokaciji relativno klijenti okupili, te podigao je ?injenica da je blizu natje?u du?an puno. Xintai je, jer to mo?e potrajati veliki tro?ak, a kao ?to su prodaja i nije u nekoj mjeri biti osiguran bruto dobiti, vi postati vrlo te?ko. Ako ?elite uvesti

 

Xintai u velikim koli?inama, je Xintai nekoliko dana uvo?enja, vi?e da drugi modeli Xintai je u oporavak stroja. Ova to?ka je sam nedostatak Xintai je ?esto Pachinko salon. Xintai u Fliper salonu u centru, ako ?elite igrati osim Xintai, mislim da je bolje da ide igrati vrijeme da se nakon nekoliko dana od uvo?enja Xintai.

 

Sveukupno, Xintai ?esto strastveni, trgovina na top-uveden u regiji Napomena! ?

 

Uglavnom, ako ?elite na vrh uvo?enje Xintai u regiji, ako ne bude u stanju pogoditi samo na pohraniti Xintai, mnoge trgovine misle da nema potrebe za osloba?anje gnjaviti isplatu. Me?utim, dugo vremensko razdoblje u popularnim modelima, ako ?elite rasti u glavna znak modela trgovine, vi svibanj ?elite otvoriti. Ovo podru?je je do ideje o upravljanju.

 

i, kao ?to su zna?ajke koriste platforme je ?esto Pachinko igraonica, to je manje mogu?e i blizu natje?u du?an je prigradski du?an, mislim da je to velika baza korisnika je redovna centar. Stavio sam puno koristi platformu, Pachinko salon od kupaca je relativno dob sloj nalazi se u visokom trenda. Nedavna Xintai je vrsta bitka i latencija varijacija vjerojatnosti, itd, jer postoji mnogo slo?eni modeli, do?i ?e imaju tendenciju da se izbjegavati. Ako

 

rabljeni stol, kao Xintai tako?er je prihva?en od strane kupaca da stidljiv daleko od, da je vjerojatno da ?e rasti u prodaji. Ako se to dogodi, nemamo razloga za prisilno uvo?enje novih strojeva. U predgra?u Fliper salona, ??pogotovo bez puno kupaca toka, pove?anje prodaje, te?e nego ispred du?ana postaje. Ta to?ka se koristi blok, Xintai tro?kovi su tako?er jeftiniji u odnosu na, a ne kada je oporavak tro?kova su tako?er lako Gnjurca ?e biti stvar. Od

 

Xintai stavili puno, jer oporavak nije samo staviti te?ke Toka koristi stalak, nema ?injenica da se nov?ani tijek ne?e biti tako te?ke. Sve se odre?uje prema lokaciji Pachinko trgovine i bazu kupaca i njegove trgovine prodaje politike. Tijekom, ali tako?er mo?e biti Pachinko salon te?ke nov?anog toka, kao Pachinko salon, mislim da ?im odre?ivanje je mogu?e ako pogledate stanje isplate i prilagodbu noktiju.

 

suzbijanju po?etne cijene s koristi za stolom, kao ?to su trgovine u politici smanjenja isplata na redovan politike upravljanja bi bilo bolje da je samo broj Pachinkoya.

 

tako?er osobito u srednjem vijeku stajati u Xintai, Fliper saloni koji ne stvaraju loptu do uvo?enja prvog dana, mislim da je na?in rada za oporavak mo?e misliti da je to jaka trgovina. Pogledajte u prosjeku, predstavio prvi dan, kao ?to su Xintai je, trgovina previ?e zatezanje nokte za Barker je manje. Pachinko du?an bilo koji tip ili Pachinko igraonica stvar je da ide s vama, poku?ajte provjeriti.