Zna?ajke - vidi kroz na?in Horukon srednje vrijeme stvrdnjavanja

U Horukon snimanje, to je da bude u mogu?nosti da postavite loptu s Horukon. Me?u njima, visoka monta?a, srednji postavka je da su prisutne niske set i tri vrste. U, u sredini niza, ?elimo ono ?to ?e se gledati na ono ?to je da se dogodi. Srednji set

 

Horukon je najte?e vidjeti kroz u 3 vrste postavki.

 

Kao razlog, ti takve stvari, jer pokret sli?an visokom skupu u trenutku mo?e vidjeti. Na primjer, u high-seta, ali je to da postoji osje?aj da je lopta se usisava u po?etku, tako stvari kao ?to su isti tako?er u sredini kada se pojavi postavka.

 

tako?er, i pojave koje postaje te?ko da se smanji loptu gornje ladice, tako?er je sa tako?er pojaviti u sredini skup pojava te?i ulicu kroz. ?injenica da je razlika izme?u visoke postavljanje i srednje okru?enju, dolazimo do ?injenice da nije prevelika.

 

Me?utim, kao ?to smo tako?er postoji mjesto gdje druk?iji u visokom okru?enju i ima me?u postavka.
ga
, ?ini ?injenica da je broj givin jackpot je druga?iji. U slu?aju visoke okru?enju, unutar grupe, koja je izabrana u grupnoj odluci, ali je bila veliki hit javlja jedna za drugom, u slu?aju srednje okru?enju, tako?er u dobitnoj grupi od ?etiri u pet skupina, oko jedan jedini vjerojatno vam se dogoditi da se jackpot nije zatvoren.

 

u ovoj teoriji, me?u onima koji su afirmirati Horukon hvatanje, jer ima i onih koji mi?ljenje je druga?ije, ne znam jasno je. Od ?injenice da neki ljudi imaju takvu mi?ljenju, poku?ajte s referentnim kao jedan od mi?ljenja.

 

te pojave ?e biti zna?ajka koja se mo?e pojaviti u sredini okru?enju.

 

takva stvar je, od udarca s ciljem stolom koji se pojavljuje na redovnoj osnovi, ?ak i usred setu je rekao da je mogu?e izvu?i veliki hit unaprijed.

 

Me?utim, za snimanje pomo?u Horukon, imaju razli?ita mi?ljenja me?u onima koji to ravnopravno potvr?ivati To je tako?er istina je ?esto i slu?aj da. Budu?i da je i malo je pisano o srednjem setu kada je u

 

neto, itd, uglavnom u odnosu na visoku postavku i fenomen ne?to sli?no, to bi postao na ?injenicu da je dobra ideja da pogledate broj ili sli?no od jackpot Mislim da je.