Provjerite zamjenski tempo Xintai od Fliper salonu

Jednom davno u Fliper salonu je kao veliki doga?aj Govore?i o zamjenskim Xintai, to je ono ?to je u?injeno na tempo od otprilike jednom u jednom ili nekoliko mjeseci u mjesecu. Trenutno nema promjene u va?nim doga?ajima kako bi privukli kupce, ali ?esto je postao ?est dovoljno da ne mogu usporediti. Tu je i jedan sat propisi ju je, ali je tempo za obavljanje zamjenski Xintai, mjesto izdanja i korisni?ku bazu, razlikovat ?e se po uvjetima poslovanja Fliper. Govore?i na

 

uvjetima za lokaciju, u Fliper salonu u Fliper salonu i ispred stanice u centru grada, Xintai zamjena izvr?ena svaki tjedan. Razlog za to je da, u centru grada, a ispred kolodvora, te podigao je da je konkurencija lije?i Fliper saloni su koncentrirane postalo nasilno. Xintai, ona je postala vrlo va?na roba kako bi privukli kupce.

 

susjedstvu Fliper salona je, ako je uvo?enje popularnih modela u velikim koli?inama, bit ?e neizbje?no stanje pada toliko radi. Kako bi se sprije?ilo situaciju, to ?e se protive uvo?enju broj jednak broju uvo?enja susjedstvu trgovine dobio informacije od proizvo?a?a. U Fliper salonu u centru grada, takve taktike su provedena svaki tjedan, ja tempo zamjenskog Xintai je postao sve vi?e i vi?e brzo.

 

Me?utim, Pachinko stroj ?e biti na stotine tisu?a jena po jedan. Za swap Xintai, to znatan tro?ak je potrebno. Brzo nakon ?to su uveli 10 jedinica, to ?e postati jedinica milijuna jena.
ga
, ?injenicu da je do?ao na kocki kao tro?kovi su tjedni, a deprecijacije i amortizacije, kako bi se dodatno pove?ala prihode, je prijevod koji mora biti pristojan oporavak. Pachinko salon, poput trgova?kih lanaca imaju puno, ali ne?e toliko radikalna oporavak, uz financijsku mo? te?ke Fliper saloni, daljnje Fliper saloni stavili puno Xintai se ne kli?e se oporavio od nakon nekoliko dana zamjene Ako je, tu je i slu?aj kada ?e operacija pasti prije uzimanja profita.

 

Osim toga, proizvo?a?i Pachinko igraonica, koncentrirana uglavnom u Tokio susjedne prefekture Neka vas. U slu?aju Fliper salonu u centru, je kupac toka je brz, da ne bi svoj prisiljeni kupiti Xintai uvjete imaju mnogo uniformi. S druge strane, u slu?aju prigradskom trgovine, Xintai zamjena ?e biti oko polovice sredi?tu trgovine. Govore?i o za?to, za razliku od Fliper salonu u centru grada, kao i ?injenica da je mala trgovina da se natje?u u susjedstvu, klijentela su stalni centar, je dio koji ?esto nije puno kretanja.

 

natjecati jer misli? da druga strana nije prisutna, a tako?er eliminira potrebu za uvo?enjem novih strojeva na vrhu u ?urbi. Osim toga, kako bi se kupaca i postao posao regularnom centra, mi imaju tendenciju da se uvo?enjem koristi stol od najnovijih stalka pove?ava. Kao ?to je to, ali zamjena tempo centra grada i predgra?a Fliper saloni vidio razlog za?to je druga?iji, ne trebate brzi oporavak ako Bane prodaje se uvesti Xintai.

 

Xintai ?estih du?an zamjene se, tako ?to ?e vam u?initi, ili oporavka set uvesti krevet nevoljko da stane oko radi, jer prodaja ide gore, postoji samo ovdje vidjeti kroz u svakodnevnom promatranju ,
Toka
je prodaja ljestvica tvrtke, ?ini se mnogo ljudi koji ne dovode do ideje o odabiru dobar restoran u takvom gledi?ta, neka je malo svijesti. Xintai ?esti trgovina zamjene je, tako ?to ?e vas u?initi ili oporavak set uvesti krevet nevoljko da stane oko radi, jer prodaja ide gore, postoji samo ovdje vidjeti kroz u svakodnevnom promatranju.
Toka
je prodaja ljestvica tvrtke, ?ini se mnogo ljudi koji ne dovode do ideje o odabiru dobar restoran u takvom gledi?ta, neka je malo svijesti. Xintai ?esti trgovina zamjene je, tako ?to ?e vas u?initi ili oporavak set uvesti krevet nevoljko da stane oko radi, jer prodaja ide gore, postoji samo ovdje vidjeti kroz u svakodnevnom promatranju.
Toka
je prodaja ljestvica tvrtke, ?ini se mnogo ljudi koji ne dovode do ideje o odabiru dobar restoran u takvom gledi?ta, neka je malo svijesti.