Prednosti i nedostaci ciljem jumbo plakate model Fliper salonu

Firma modeli, ?elim igrati najvi?e kupaca u Fliper salonu 's opremljenog proizvoda. Firma modeli, ali razli?iti po svakom du?anu, obi?no postoje mnogi modeli popularnog dugogodi?njoj seriji. Govore?i o za?to, popularna serija izlazi Xintai od sljede?eg na sljede?i. Model iz iste serije, ako mnogo Tsukaere kao sredi?nji model, ovaj du?an je za ovaj model je vjerojatno da ?e stvoriti jak i slika.

 

Dakle, ja bih pogledati prednosti i mane koje su pogodile uvijek znak modela u bilo Fliper salona.

 

kao prednosti, to je da je stabilan na sve. U posebne prilagodbe noktiju i Horukon okru?enju, mislim da je stvar je ve?a ?to je relativno stabilan. Firma modeli, jer je to znak stvaranja street trgovina sliku svoje ime, je model koji se ne mogu lako ili cijelu tablicu za oporavak stroja. Konkretno, ako je redovan postoje mnogi potpisati modele, kao tendencija ?e biti ja?i.

 

pode?avanje noktiju je mogu?e da je stabilan, jer rotacijska brzina, primjerice tisu?a jena je uvijek stabilna, lako je ozna?ena mjere ulaganja, da se borbe podataka orijentirane mo?e biti. Prosje?no se, tako?er visoke popunjenosti billboard modeli svaki dan, postalo je br?e pribli?avanje po, vi?e hit, naravno u prosjeku. ?to vi?e podataka, tako da se mogu koristiti i kao odre?ivanje materijala za ?itanje val Horukon i ROM borbe odr?at ?e se u skloni.

 

Osim toga, budu?i da Billboard modela ?esto Pachinko igraonica koja je instalirano vi?e broj, je da je prilagodba noktiju cijelog stola svaki dan, bit ?e na vrijeme nemogu?e. Ako ne Horukon set Hanemono prilagoditi loptu van s prilagodbom noktiju, broj predmeta kao velikim trgovinama je velik, ima kao jedan od strategija tog odgo?enog cilju.

 

nedostatak u je, govore?i o tome ?to je to, stvarno je da se prijavite modela, redovite pove?ava, da je osiguravanje platforme je te?ko. Redoviti, ti si idu?i u posjet usmjeren na billboard modelu trgovine. Svatko, bio je to prizor koji je pogodio akumulirane su stalni na prijave modele Mislim da postoji.

 

za to, Pachinko trgovina stalni su s puno, raspored pred-otvaranje je dobro, samo se prijavite model od jutra je postao situaciju visoke popunjenosti. Val dobro tablica po panou modela je u tome ?to ne sjedne? da ide u jedno jutro. Poku?ali smo pove?ali prednosti i nedostatke Billboard modela, bolje koristi, u prosjeku, ?esto, potpisati ?e model. Ako ste izgubili na modelu odabrane, mo?e biti pametan je poku?ati pogoditi billboard model.