Prednosti i nedostaci ciljem manji model u Fliper saloni

?ak Pachinko salon koji ide od vas, mislim da ne postoji uvijek je previ?e dobro ne manji model rada. Konkretno, ili su postavljeni prema du?anu u le?a, broj je vrlo malo modela je tako. Kao kupaca, pozivni, ali manji je model, ali postoje naravno i mane, ima i prednosti. Dakle, u smislu ciljanje manje modela, prednosti i mane, mi ?emo pogledati ?to stvari.

 

Prvo kao nedostatak, jer su informacije o modelu manji, da je takva proizvodnja i ne vide zapravo pogoditi nije poznat. Osim toga, rad je vjerojatno da ?e pribli?avanje vjerojatnosti niska, mo?da te?ko procijeniti val ROM-u.

 

manje modele, znatno ili nije popularan, broj starih modela koji su oti?li s vremenom od prodaje. U tu svrhu, mi modelirati podatke kao ?to su proizvodnja ili stalak informacija ravnote?e postaje vrlo malen. Govore?i o tome kako prikupiti informacije radi, to ?e biti izgubljen samo potvr?uju zapravo pogodio sami.

 

samo pritisnite malo, jer ne znam puno, trebat ?e vam rje?avanje odre?enog stupnja ulaganja. Po?etno ulaganje prikupljenih informacija, je ?injenica da se mora uzeti u obzir. Osim toga, uvijek je stanje gdje nema tr?anje karakterizira manji model. ?injenica da je operacija nije, po dobre valovi i lo?e valovi vjerojatno stagnirati, u vrijeme lo?ih valova, trebat ?e vremena da se pribli?avanje do jackpota vjerojatnost.

 

uhvatiti manje modela, ako se pove?ati vjerojatnost za pobjedu, ulaganja i rada na prikupljanje informacija, tako?er ?ete trebati znanje ?itati valove.

 

U tome je korist za suprotno, operacija je tako i da je sklon pogoditi platformu za cilj ne, jer druga osoba nije sasvim udario, ako osoba koja mo?e ulagati u donekle samofinanciranja, ?itanje val po je tako jednostavno. Uvijek tr?anje slab manje modele, to je ve?a vjerojatnost da je predstava biti izvedena u grubo.

 

u slu?aju kao ?to ste uzimaju?i podatke da se usredoto?ite na jedan, jer to je i nije puno udariti drugu osobu, po Valovi i stav vrijeme konvergencije postaje lak?e vidjeti kroz. Do?ite hit u roku od samo ovo op?enito, kao ?to su velika je vjerojatnost, ?injenica da je razdoblje po lak?e ?itati, vi maksimalnu korist.

 

Tako?er, takve male modeli, tako?er ?e biti mnogo stvari koje se koriste kao modelu doga?aja. Me?utim, budu?i da u mnogim slu?ajevima samo pove?ati operaciju, molimo pogledajte na noktima. Mnogo pro?losti podacima jednog tjedna, ako postoji na?in znaju?i informacije isplatu, ne bi bilo bolje da budemo sigurni.