U?inkovito informacije Pachinko prikupljeni pomo?u P-WORLD

Bolje na Fliper je, mislim da su puno ljudi koji koriste p-svijet. Besplatni site, tako da svatko mo?e vidjeti s lako?om, to je skupiti informacije je postao nezamjenjiv polo?aj.

 

U p-svijeta, koji je, naravno, informacije o Fliper salonu informacija i najnovijih modela u cijeloj zemlji, informacije industrije i Xintai i stol ljestvici uklanjanje, itd, dolaze u informacijama sorte je objavljena. Stoga je p-svijet je dobro poznata mjesta koja tako?er provjerava Pachinko industrija du?nosnici, Fliper saloni koji su registrirani na ovim stranicama, mislim da ima i oko 80%.

 

i zemlje u poznatom, to Pachinko informacije stranica, ?elimo pogledati kako vje?to koristiti. p-svijet, ?ak i bez odlaska u Fliper salon, trgovina doga?anja i Xintai informacija ili, instalacije model, itd, to se mo?e lako prikupiti sve informacije koje potje?u iz Fliper saloni.

 

Konkretno, rang tablice uklanjanje i Xintai, jer informacija nije prona?en u drugim, Xintai, kao ?to su popularnost provjere je tako?er u mogu?nosti prikupiti unaprijed informacije. Osim toga, informacijska industrija i informacije o p-svijetu jedinstven.

 

gdje je proizvo?a? koji ra?unalni modeli, kao ?to je bilo preko testa, prikupljanjem informacija i ranije, mo?ete predvidjeti vrijeme uvo?enje Xintai. I model informacije o p-svijeta, dok se koristi stol od najnovijih modela, mogu?e je tra?iti bilo koji model, budu?i da je tako?er povezan s web-mjesto proizvo?a?a, mo?ete lako prikupiti detaljnije informacije modela.

 

takva, ona je u?inkovito vidjeti da je specijalizirani informacije na jednom mjestu u industriji, mo?ete prikupiti dodatne informacije proaktivno.

 

i najbolje iskoristiti ove stranice, mislim da je vrijeme da se zapravo i?i igrati. Ako idete pogoditi pra?ku, morate biti prvi du?an odabrati. U to vrijeme, to je vrlo korisno Pachinko igraonica informacija u cijeloj zemlji. Kad ste se odlu?ili na regiju u kojoj ?u i?i

 

, pogledaj prvo Mjesto ?ele informacije, na kojem je instaliran model i doga?aje. Ozna?avanjem modela instalacije, ?to ra?unalo modele plakatima modela, da li su stavili na odre?enom nao?ale izgledaju tako Matasupekku, tako?er, iz specifikacija monta?a modela, nema Been Pachinko ?ak ni u trgovini, mo?ete Pachinko igraonica stope otkupne predvi?a se do neke mjere.

 

i informacije o doga?ajima i dalje ?e provjeriti i toplina modela i zbivanja doga?aja. Zapravo bilo koji stupanj prilagodbe noktiju, je kakvu ozra?ju, ne znam da ide na Fliper salonu zaista, ali tako ide prikupiti minimum informacija, izabrani model postaje glatka, gubitak vremena ne treba biti.

 

omjer konverzije Do mo?e predvidjeti, prema vlastitu kako igrati ne samo vrstu doga?aja, cilj ?e biti u mogu?nosti tako?er treba odlu?iti prije modelu. Na ovaj na?in, nema otpada i u?inkovito kori?tenje informacija o p-svijetu, mo?da ?elite i poku?ati poslati Fliper ?ivot.