Kako vidjeti kroz najtoplijeg doba Fliper salonu

A vru?e ili vremensku zonu koju koliko vremena, od vas se mo?e dobro ?uti. Debeli vremenske zone, ovisno o stanju Fliper salonu lokaciju i operativni status i prodaje, do?i ?e neke od razlika je van apsolutno. U, jer mislim da ne Debeli vremensku zonu, ne znam, ovdje ?emo predstaviti op?e Fliper salon guste vremenskoj zoni.

 

pun vremenske zone, naime, Fliper saloni ?e biti u vremenskoj zoni koja ?eli pove?ati operaciju. ?S vremenske zone nada da do?e do najboljih kupaca. Dakle, u takvoj vremenskoj zoni, mo?da dolaze posa?eno ne?to u Pachinko igraonica strane. Na primjer, dobro vidjeti je vremenska razlika izme?u otvorenom. U nekim slu?ajevima samo

 

1 modela, zaustaviti mno?tvo modela, tu je i slu?aj da se otvara vremenskom razlikom. I kao ?to je 13 sati otvara i 18 sati otvoreni model, mislim da su neki ljudi koji su vidljivi najavio. ?injenica da ima vremensku razliku otvoren, je da ?elite prikazivati ??u to vrijeme. A u modelu koji postaje meta vremenskom razlikom otvoren ili postavka Horukon visina je stavio nekoliko automobila op?enito, mi smo ili poku?ati otvoriti nego obi?no prilagodbe noktiju.

 

tako?er igraju promatraju?i vremenska razlika otvorena, mislim da je to dobar na?in da se pobijedi.

 

Osim toga, ako takav nije vremenska razlika otvoren, kako govori vremensku zonu je vru?e ili se, mnogo sati poslije podne od oko 15:00 5 ili 6, a debeli vremensku zonu na vrhu ciljem og Iako vas. U ovoj vremenskoj zoni, i re?i za?to Debeli vremensku zonu, ljudi koji su do?li na Tomokazu je, ?to ste u?inili ulaganja u odre?enoj mjeri.

 

Osim toga, podatke prethodnog dana, jer su podaci o nekoliko sati na dan mo?e vidjeti, nego i?i na Tomokazu, stojim je vi?e vjerojatno da ?e izabrati. Ako mi je cilj platforme je su?en, nego slijepo hit od svih stola, to ?e biti korisno.

 

sada postoje modeli koji su opremljeni sa zna?ajkom naziva latencija varijacija vjerojatnosti. To je po trgovinama, ali bez brisanja latentnu varijacije vjerojatnosti, to je tako?er da ste prenijeti u sljede?i dan. Takva Pati Ako ste prona?li nko du?an, to bi moglo re?i da Tomokazu tako?er Debeli vremensku zonu.

 

me?utim, da ovaj latencija varijacije vjerojatnosti, tako?er sam kao Miyabureru latencija, jer mora zapamtiti segment, ali morat ?ete prou?iti malo, ali ipak, ako vam se Tomokazu, definitivno varijacija vjerojatnost je unutarnja jer je prijevod koji ste, to bi bio zavr?io s malim ulaganjem u visini do izvu?i hit. Ako se u ovom razdoblju, koje, kao ?to je vjerojatnost odlaska je ve?i, a ne vremensku zonu koja mo?e potvrditi je stvarna situacija. Sve

 

Fliper stroja, budu?i da je ROM je uspio, osim ako imate daljinski upravlja?, to je zato ?to je nemogu?e trgovine strana manipulirati. Me?utim, ovisno o doga?ajima iz vremenske zone i trgovinama strani koja je ranije podignute, cilj biljke ?e imati znatno su?en. Vrijeme doga?aja, i sli?no pojedinih trgovina i na referencu, poku?ajte s ciljem vremensku zonu koja mo?e biti u?inkovito ulaganje.