Vidi kroz konfiguraciju grupe za Horukon u Pachinko salonu

Rije? Pachinko konfiguracije grupe, obi?no bi normalno rije?i nepoznate Ako ste u zabavne Fliper, da ne bi va?u pomo?, ali je rekao da je konfiguracija grupa sama po sebi nije zapravo. Budu?i da postoji svibanj biti mnogo ljudi koji ne bi koristili jako puno ?uti, mi ?emo ukratko opis. Pachinko stroj tako?er, ne radi i ne opskrbu elektri?nom energijom. U tu svrhu, ali napajanje je potrebno, obi?no dom je 100 volti.

 

Me?utim, budu?i da je napajanje od Fliper stroja je 24 volti, i postati energijom kao ?to je to, to ?e biti dim ?e letjeti osigura?. Da ne u?ini, bit ?e vam potreban transformator pretvoriti napon.

 

spojenog povezan s ovim jednog transformatora, i kao ?to je, da konfiguracija skupina. Konfiguracija grupa, postoje tri glavne vrste. Side-by-side konfiguracija do krajnjeg broj konfiguracija, isti je nepravilna konfiguracija. Kako prepoznati konfiguraciju grupe, nema izbora nego promatrati.

 

samo, mislim da je dobra ideja da se promatraju u?ao otok ?esto hit.
U
konfiguraciji grupe, kao ?to se mo?e oduzeti hit u suradnji s istom grupom jedni s drugima, ?ini se kao da signal dolazi iz dvorane konzervator. How identificirati najmla?eg konfiguraciju broj, slu?aj broj kraj platforme koja je veliki hit bio isti broj, to je ve?a mogu?nost najmla?i broj konfiguraciji.

 

?tand je daleko minuta, re?i, ?ini te?ko razumjeti, a ne u potpunosti promatrati unutra?njost Fliper salonu. Zatim, to je side-by-side konfiguraciji, kao ?to je lako razumjeti kako u odnosu na skretanja konfiguraciju kraju prethodne. Ako

 

za?to, jer je ?esto izra?ena od ?etiri side-by-side u pet skupina, koju jackpot je vjerojatno da ?e do?i jedan do drugoga. Ne mo?e hodati okolo, vidjet ?ete, ako promatranja na licu mjesta. Ako hit side-by-side u

 

pored koncentriraju, ?to pove?ava vjerojatnost side-by-side konfiguracije. Drugim rije?ima, bolje promatranje tablice brojeva koje su pogodile jackpot, najmla?i broj Vi?e pogodaka isti stol, to je ve?a mogu?nost najmla?i broj konfiguracija, kad je hit u

 

side-by-side je udaranje koncentrirana je, ?ini se kao i ?injenica da postoji velika mogu?nost side-by-side konfiguracije. Na kraju, je nepravilna konfiguracija, nepravilna konfiguracija je mislim jako je te?ko re?i. Otok

 

postoji slu?aj biti ili imati nedaleko, a ima i nikad nije u istoj grupi, je mnogo ljudi ne primje?uju. U takvom slu?aju, i poku?ati promatrati otok hit koncentriran, to mo?e biti lako razumjeti.

 

bez side-by-side, kada je vjerojatno na kraju konfiguraciji je o takvim stvarima da postoji velika mogu?nost nepravilnog oblika. Mislim da ljudi imaju od vas znaju, uklju?uju?i i ?injenicu da postoje stvari koje je konfiguracija grupe, ali, u stvari, takva konfiguracija skupina nije ne postoje.

 

Konfiguracija grupa je poznato, ako Asobere sjedi u stalku istog oblika, ali je rekao da je vjerojatnost uhvatiti hit sljede?i je ve?i, u konfiguraciji grupe nije sama trgovina, je tehnika koja se ne mo?e koristiti.

 

Prvo i Fliper saloni pa?ljivo promatrati, to je sigurnije da je takav trend je pokrenuo istragu iz to?ke li ili ne vidimo. Takva konfiguracija grupa nije ne postoji.

 

Konfiguracija grupa je poznato, ako Asobere sjedi u stalku istog oblika, ali je rekao da je vjerojatnost uhvatiti hit sljede?i je ve?i, u konfiguraciji grupe nije sama trgovina, je tehnika koja se ne mo?e koristiti.

 

Prvo i Fliper saloni pa?ljivo promatrati, to je sigurnije da je takav trend je pokrenuo istragu iz to?ke li ili ne vidimo. Takva konfiguracija grupa nije ne postoji.

 

Konfiguracija grupa je poznato, ako Asobere sjedi u stalku istog oblika, ali je rekao da je vjerojatnost uhvatiti hit sljede?i je ve?i, u konfiguraciji grupe nije sama trgovina, je tehnika koja se ne mo?e koristiti.

 

Prvo i Fliper saloni pa?ljivo promatrati, to je sigurnije da je takav trend je pokrenuo istragu iz to?ke li ili ne vidimo.