Provjerite zna?ajka-naviku Fliper salonu [prilagodbe noktiju i noktiju Rev. ed.]

Kad se obi?no oti?ao igrati u Fliper salonu, mislim da ?emo se vidjeti prvi cilj bio je model, jednu po jednu. Dakle, to je prilagodba noktiju da ?elim da se utvrdi. pode?avanje noktiju, postoji li spremni staviti izvan trgovine, ona postaje materijal za odluku ili ne. Osim predmeta, kao ?to su CR, jer kao Hanemono ponekad pode?avanje noktiju ?iroko podijeljeni u ishod, ljudi ne?e mo?i pro?i kako bi se izbjeglo provjeru prilagodbe noktiju koja je posebno igra za Hanemono centra.

 

pode?avanje noktiju, menad?er ili ?ef, tako?er provesti odre?enu osobu, kao ?to je ?avao umjetnik je normalno. Ljudska bi?a, iako obi?no ?ivotu postoji navika. ?injenica da je odre?ena osoba tako?er je izvedena u Fliper salonu je ?injenica da je navika prilagodbe od strane du?an svaki je siguran. Ako Minukere naviku prilagodbe noktiju, osvojiv?i postotak ?e do?i do nego slijepo ugra?uju.

 

Stoga ?emo uvesti vidi kroz na?in prilagodbe noktiju.

 

vidjeti kroz prilagodbu noktiju, kroz Fliper salonu oko dva tjedna od jednog tjedna minimum, morat ?ete promatrati. Govore?i o za?to, jer je prilagodba nokta za razliku od nekoliko milimetara, a ne Ika ?vrsto vidjeti u pin trenutku, vi propustiti. Po?etnici, a ne dovoljno da znam da po?etak je jasno otvoren pogled, ona ka?e da je te?ko odrediti whether're sasvim otvoren. Bilo otvoren ?to oko noktiju od otoka

 

je bezuvjetno tako da svaki du?an, ne ovdje re?i, me?utim, kada se gleda na nokat od vrha, poku?ajte u potrazi za ovom vrstom noktiju Molim. U

 

, to je prilagodba noktiju laka za razumjeti najbolji po?etak.

 

prilagodba noktiju zao?travanja osje?aj u Fliper salona, ??jedan od noktiju, malo od strane start chucker je slu?aj na koji se noktiju dolazi izvana. U slu?aju ove prilagodbe noktiju, to je mjesto koje se zove ?est puta od brzine vrtnje od 1 minute oko 5 puta. Prilagodba, molimo mislim normalan pode?avanje noktiju od visoke pretvorbe omjer Fliper salona.

 

 

Ako dodatno zatezanje, start Chat Uz obje strane automobila, vidjet ?ete preklapati kako nokat. U slu?aju ove prilagodbe noktiju, to je mjesto koje se zove pet puta od brzine vrtnje od 1 minute oko 4,6 puta. U dan prikupljanja, kada ?elite apsolutno bruto dobit, budite oprezni jer je to prilagodba noktiju koji se pojavljuje na nekim mjestima. Ako se takav bi pogodio poo?travanja nokte, to ?e biti brzo gotov Nante tisu?a jena. U

 

, pogledajte noktiju s vrha suprotno, noktiju bilo jedno od noktiju, otvoreni prema van od startne chucker ?ak i malo je dobar noktiju. Ako pogledate odozgo, jasne razlike u vas mogu vidjeti. To se ?esto vidi prilagodbu noktiju na takve doga?aje. U tom slu?aju, brzina rotacije 1 minutu bit ?e od oko 6 puta 7 puta. Na obje strane

 

nokte, ili otvoreno se mo?e vidjeti, bit ?e ljudi naviku uskla?ivanje noktiju. U Pachinko du?an posjete svima, i da li otvaranja noktiju, poku?ajte provjeriti.

 

Osim toga, malo ranije pod vjetrenja?a, postoje mjesta gdje postoji jaz izme?u noktiju i noktiju.

 

obje strane nokta jaza, noktiju downside je, prije odlaska na po?etku, postali smo prilagoditi, kao ?to je lopta padne unutra. Pode?avanje za nokte, jer je izgraditi cijelu plo?u, a ne samo po?etak, noktiju stranu Preporu?ujemo vam da isprobate za potvrdu.

 

?ak i ako niste pogledate do sada noktiju, noktiju Osnovnog da se gleda sa vrha, mislim da ako se pa?nja s drugom pra?ku u?ivati ??mo?e. To je mjesto da se 5 puta od 6 puta. U dan prikupljanja, kada ?elite apsolutno bruto dobit, budite oprezni jer je to prilagodba noktiju koji se pojavljuje na nekim mjestima. Ako se takav bi pogodio poo?travanja nokte, to ?e biti brzo gotov Nante tisu?a jena. U

 

, pogledajte noktiju s vrha suprotno, noktiju bilo jedno od noktiju, otvoreni prema van od startne chucker ?ak i malo je dobar noktiju. Ako pogledate odozgo, jasne razlike u vas mogu vidjeti. To se ?esto vidi prilagodbu noktiju na takve doga?aje. U tom slu?aju, brzina rotacije 1 minutu bit ?e od oko 6 puta 7 puta. Na obje strane

 

nokte, ili otvoreno se mo?e vidjeti, bit ?e ljudi naviku uskla?ivanje noktiju. U Pachinko du?an posjete svima, i da li otvaranja noktiju, poku?ajte provjeriti.

 

Osim toga, malo ranije pod vjetrenja?a, postoje mjesta gdje postoji jaz izme?u noktiju i noktiju.

 

obje strane nokta jaza, noktiju downside je, prije odlaska na po?etku, postali smo prilagoditi, kao ?to je lopta padne unutra. Pode?avanje za nokte, jer je izgraditi cijelu plo?u, a ne samo po?etak, noktiju stranu Preporu?ujemo vam da isprobate za potvrdu.

 

?ak i ako niste pogledate do sada noktiju, noktiju Osnovnog da se gleda sa vrha, mislim da ako se pa?nja s drugom pra?ku u?ivati ??mo?e. To je mjesto da se 5 puta od 6 puta. U dan prikupljanja, kada ?elite apsolutno bruto dobit, budite oprezni jer je to prilagodba noktiju koji se pojavljuje na nekim mjestima. Ako se takav bi pogodio poo?travanja nokte, to ?e biti brzo gotov Nante tisu?a jena. U

 

, pogledajte noktiju s vrha suprotno, noktiju bilo jedno od noktiju, otvoreni prema van od startne chucker ?ak i malo je dobar noktiju. Ako pogledate odozgo, jasne razlike u vas mogu vidjeti. To se ?esto vidi prilagodbu noktiju na takve doga?aje. U tom slu?aju, brzina rotacije 1 minutu bit ?e od oko 6 puta 7 puta. Na obje strane

 

nokte, ili otvoreno se mo?e vidjeti, bit ?e ljudi naviku uskla?ivanje noktiju. U Pachinko du?an posjete svima, i da li otvaranja noktiju, poku?ajte provjeriti.

 

Osim toga, malo ranije pod vjetrenja?a, postoje mjesta gdje postoji jaz izme?u noktiju i noktiju.

 

obje strane nokta jaza, noktiju downside je, prije odlaska na po?etku, postali smo prilagoditi, kao ?to je lopta padne unutra. Pode?avanje za nokte, jer je izgraditi cijelu plo?u, a ne samo po?etak, noktiju stranu Preporu?ujemo vam da isprobate za potvrdu.

 

?ak i ako niste pogledate do sada noktiju, noktiju Osnovnog da se gleda sa vrha, mislim da ako se pa?nja s drugom pra?ku u?ivati ??mo?e. Preporu?ljivo je da poku?ate.

 

?ak i ako niste pogledate do sada noktiju, noktiju Osnovnog da se gleda sa vrha, mislim da ako se pa?nja s drugom pra?ku u?ivati ??mo?e. Preporu?ljivo je da poku?ate.

 

?ak i ako niste pogledate do sada noktiju, noktiju Osnovnog da se gleda sa vrha, mislim da ako se pa?nja s drugom pra?ku u?ivati ??mo?e.