Win Kako Hanemono-Dejihane (osnovni pojmovi)

Nedavna Pachinko, budu?i da je sedam stroj postao predmet, mislim da je ulazak u ?ak i oni koji ne znaju to je rekao da Hanemono. Neki od onih koji znaju, Hanemono je da se manje isplate, to mo?e biti neki ljudi koji misle da to nije u stanju pobijediti.

 

Me?utim, ako znate onaj dio da se utvrdi da bi tako?er osvojiti Hanemono, jo? uvijek mo?ete osvojiti izlazi.

 

Prije svega, a onda je opis Hanemono. Hanemono, kada lopta u?e jedan metak na odre?enu lokaciju, otvorit ?e krila karakter objekta u lice centra odbora. Neki od znakova objekta, tri-rupa je otvoren, postao je veliki hit potvrditi da lopta u?e u sredini njih ?e biti Hanemono.

 

u zadnje vrijeme, ali je Hanemono da se vi?e ne vidi lako, postoji li stvar ako kao pobjedu kako, ?elim vidjeti. Hanemono je ne?to vjerojatno da ?e biti pogo?eni noktiju prilago?enim vi?e od sedam stroj. Ako mislim na pobjedu u

 

Hanemono, postoji potreba da pogledate prilagodbe noktiju. Jednom sam oti?ao u suprotno, ako ste prilagodbe noktiju, mogu?nost osvojiti vi?e od sedam stroj mo?e se re?i da ?e biti ve?i. Sada ?emo uvesti polo?aj prilagodbe noktiju ?elite vidjeti kako bi pobijediti.

 

Prije svega, je prilagodba ?avao u blizini najva?nijih start chucker. U blizini je po?etak ,: obje strane je, oni koji su otvoreni je, naravno, u prednosti. To je prirodno u pri?i o dobrom ?avao u blizini startne chucker je otvorena, ali onaj drugi, koji jednako va?no kao i blizu samog po?etka, je prilagodba ?avao u dijelu zvanom hakamu na vrhu po?etne noktiju.

 

to noktiju, pogleda, jer je razmak izme?u po?etka chucker, bit ?e lak?e sadr?i loptu. Ako ste prilagodba noktiju dijelova nazvanih hakamu, je da, iako stro?i po?eti malo vi?e, vi?e vjerojatno da ?e u?i u start. Mislim da je

 

manje isplata do grla, mo?da ?u neke ljude da su izbjegavali, ali u odnosu na sedam stroj, ?to ga ?ini lako pogoditi bolje od Hanemono. manje investicije U glavnom gradu, igrati plugging daleko, jer je stanje stabilno lako, malo po malo isplata vi?e nego vjeruje u ?e se pove?ati.

 

snimanje je izra?en od prilagodbe nokte, jednom sjedio u dobrom stolu namje?tanja noktiju, samo pogodi poslije. Ako smje?tena u po?etku, ako stavi u hit za otvaranje krila, jer je lopta van ona mo?e pobijediti, a sedam strojevi su pod kontrolom sve ?to je u programu, mislim zabavna i druga?ija mogu ku?ati.

 

u jednom trenutku, velika koli?ina isplata ne mo?e o?ekivati, sve dok play jednog dana, mislim da pobijedi polako dugo. ?ivot Hanemono je prilagodba noktiju. Ako se dobro sje?am to samo vrijeme ?e potrajati malo, ona ka?e da je lako dobiti model u odnosu Sedam stroj.

 

nedavno, mo?da ne vidim previ?e, tu je u takvim predgra?ima Fliper salona koje su uspostavile puno, kao ?to se koristi stol. ?ak i oni koji su izbjegavali, to?ka za pobjedu, jer samo prilagodba noktiju, poku?ati igrati jednom svim sredstvima.